Roman Nedir, Roman Özellikleri Nelerdir?

0
45

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan bir kişi ya da bir grup insanın başından geçenleri, onların iç ve dış yaşantılarını belli bir kronolojik, mantıksal, duygusal ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen uzun kurgusal anlatım olan roman hakkında bilgi vereceğiz. Peki roman nedir, roman özellikleri hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Roman Özellikleri Nelerdir?

Roman Nedir?

Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne “roman” denir. “Roman” terimi, Roma İmparatorluğu içindeki halkların kullandığı bozulmuş Lâtinceye verilen addır. Bu bozuk Latince ile yazılan ilk destan ve halk öykülerine roman denmiştir. Bu terim, sonradan belli bir türün adı olmuştur.

Uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden biri olan roman; olayları yer, zaman ve şahıs kadrosu bütünlüğü ve uyumu içinde anlatır. Okuyucuyu çekebilecek nitelikte merak unsurları içerir. Sosyal yaşamda kişilerin veya ailelerin başlarından geçen ya da geçme olasılığı bulunan olayları yer ve zaman göstererek aktarır. Birbiriyle bağlantılı olayları temel bir düşünce etrafında birleştirerek yansıtır.

Roman, hem bir gerçekliğin hem de düş gücünün ürünüdür. Yazar, anlattığı olayı, kişileri gerçekten olsa da bunları yeniden yaratarak verir. Bu bakımdan roman gerçek yaşamla tam olarak örtüşmez. Roman, yaşamın yeniden üretimi ya da yaratımıdır. Romanda aslında romancının hayal gücü, sanatçı kişiliği, görgü ve bilgisiyle, zengin duygu ve düşüncesiyle yaratılan bir yaşam ortamı anlatılır. Romanın geçtiği sosyal çevre içerisinde dine, felsefeye, ahlaka, siyasete yer verilir. Romancı, okuyucuyu etkilemek, okuyucunun ruhunda bir yankı uyandırmak amacındadır. Romanlar üçüncü kişi ağzıyla, roman kişilerinden birinin ya da birkaçının yazdığı anı biçiminde veya roman kişilerinin birbirlerine gönderdikleri mektuplarla olmak üzere üç değişik şekilde yazılır.

Roman Özellikleri Nelerdir?

 1. Yaşanması muhtemel olaylar anlatılır.
 2. Hikayelere göre daha uzundur.
 3. Olay, zaman, mekan ve kişi yapı unsurlarıdır.
 4. Anlatıda üç farklı bakış açısı bulunmaktadır.
 5. Bu tür eserlerde gözlem ön plandadır.
 6. Eserde yer alan kahramanlar bütün yönleriyle anlatılır.
 7. Mekanların ayrıntılı tasviri yapılır.
 8. Konularına göre farklı roman çeşitleri bulunmaktadır.
 9. Dünya edebiyatında ilk roman örneği Miguel de Cervantes tarafından yazılan Don Kişot adlı eserdir.
 10. Türk edebiyatında ilk roman örneği ise Şemsettin Sami’nin yazdığı Taaşşuk-ı Talat-ı Fitnat adlı eserdir.

Roman Türünün Yapısı Nedir?

 • Konu,
 • Kişiler (şahıslar, kahramanlar)
 • Çevre (mekân)
 • Zaman,
 • Ana düşünce
 • Anlatım tarzı (üslûp).

Roman Türünün Konuları

 • Tarihî romanlar
 • Macera romanları
  a) Polis romanları (Macera ve heyecan duygularını artıran romanlar)
  b) Egzotik romanlar (Yabancı ülkelerin toplumsal özelliklerini, geleneklerini anlatan romanlar)
 • Köy romanları
 • Sosyal içerikli romanlar
 • Psikolojik tahlil romanları

Roman Özellikleri Nelerdir?

Performans/Proje Ödevleri;

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here