Anasayfa » Osmanlı Tarihi » Şanlı Tarihimizin En Büyük 16 Türk Devleti Kısa Bilgiler

Şanlı Tarihimizin En Büyük 16 Türk Devleti Kısa Bilgiler

Büyük Hun İmparatorluğu’ndan başlayıp, Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan destansı bir öykü… Türk tarihinin en büyük 16 devletine kısaca göz atıyoruz. Kuruluş ve yıkılış yılları, kapsadığı alan ve kurucuları ile birlikte verdiğimiz bilgilerle şanlı tarihimizi bir kez daha hatırlayacağız.

Büyükhun imparatorluğu

Büyük hun imparatoru

Kuruluş Tarihi: M.Ö. 204

İkiye Ayrılış Tarihi: M.Ö. 58

Birinci Yıkılışı: M.Ö. 41

Son Yıkılış Tarihi: M.S. 216

Kurucusu: Teoman

Kapsadığı Alan: Kuzey Sibirya – Güney Tibet, Kişmir Büyük Okyanus (Doğu) / Hazar Denizi (18.000.000 km²) (Batı)

2. Batı Hun İmparatorluğu 

Batı hun imparatorluğu

Kuruluş Tarihi: M.S. 48

Birleşme Tarihi: M.S 93

Yıkılış Tarihi: M.S. 216

Kurucusu: Panu

3. Avrupa Hun İmparatorluğu

Aprupa hun imparatorluğuKuruluş Tarihi: 375

Yıkılış Tarihi: 454

Kurucular: Muncu, Oktar, Rua ve Aybars adlı 4 kardeş

İlk İmparator: Oktar

Kapsadığı Alan: Güney Rusya, Romanya, Yugoslavya’nın kuzey bölgesi Macaristan, Avusturya, Çekoslovakya, Güney ve Orta Almanya, 4.000.000. km²

4. Ak Hun İmparatorluğu

Ak Hun İmparatorluğu
Ak Hun İmparatorluğu

Kuruluşu: 420

Yıkılışı: 562

Kurucusu: Akşuvar

Kapsadığı Alan:  Kuzey Hindistan’ın yarısı, Afganistan, Türkistan’ın bir bölümü. 3.500.000 km²

5. Göktürk Kağanlığı

Göktürk devleti1.GÖKTÜRK KAGANLIGI

Kurucusu: Bumin Kağan

Kuruluşu: 552

İkiye Ayrılışı: 581

Yıkılışı: 630

Kapsadığı Alan: 18.000.000 km²

2.GÖKTÜRK KAGANLIGI

Kurucusu: İlteriş Kağan

Kuruluşu: 682

Yıkılışı: 743

6. Avar Kağanlığı


Avar kağanlığıKuruluşu: 563

Yıkılışı: 803

Kurucusu: Bayan Kağan

Kapsadığı Alan: İtil-Don, Dinyeper-Dinyester, Vistül, Elbe, Oder, Ren, Erdel, Eflak ve Boğdan Bölgesi

7. Hazar Kağanlığı

Hazar kağanlığıKuruluşu: 651

Yıkılışı: 983

Kuruluşu: Önceleri Göktürkler’e tabi olduğu tahmin edilen Hazarlar, batıya göçerek, Kırım’dan Hazar Denizi’ne kadar olan alanda imparatorluk kurmuşlardır.

Kapsadığı Alan: Kırım, Dinyeper, Don, Volga.

8. Uygur Kağanlığı

tarihin-en-buyuk-16-turk-devleti-81.Uygur devleti

Kuruluşu: 744

Yıkılışı: 840

Kurucusu: Kutluğ Bilge Kül Kağan

2.Uygur devleti

Kuruluşu: 851

Cengiz Han’a tabi oluşu: 1209

Yıkılışı: 1335

9. Karahanlılar

KarahanlılarKuruluş Tarihi: 940

Yıkılış Tarihi: 1040

Kurucusu: Saltuk Buğra Han

Kapsadığı Alan: Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin arası.

10. Gazne Devleti

Gazneniler devletiKuruluş Tarihi: 963

Yıkılış Tarihi: 1183

Kurucusu: Alp Tekin

Kapsadığı Alan: Bugünkü Afganistan, Harzem, Türkistan, Kırman, Horasan, Seman, Damgan, Laristan, İsfahan, Rey, Hemadan, Kazvin, Kaşan, Mazenderan, Esterebat, Geylan, Hindistan, Saint, Belicüstan, Pencap, Recistan, Molva, Kucarat, Delhi, Ağra, Ut ve Allahabat. 4.700.000 km²

11. Büyük Selçuklu Devleti

Büyük selçuklu imparatorluğuKuruluş Tarihi: 1040

İlk İmparatorluk: 1040-1092

Gerileme Devri: 1092-1117

II. İmparatorluk: 1117-1157

Yıkılış Tarihi: 1157

Kurucusu: Selçuk Bey

Kapsadığı Alan: Doğuda Balkaş, Işık gölü, Tarım havzası, Batıda Ege ve Akdeniz sahilleri, Kuzeyde Aral gölü, Hazardenizi, Kafkasya Karadeniz, Güneyde Arabistan dahil Umman denizine kadar 10 milyon km²

12. Harezmşahlar Devleti

Harezmşahlar devletiKuruluş Tarihi: 1157

Yıkılışı: 1231

Kurucusu: Muhammed Harzemşah

Kapsadığı Alan: İran, Güney Kafkasya, Dağıstan, Umman, Afganistan, Maveraünnehir, Harzem, Balkaş ile Aral arası 5 milyon km²

13. Altın Ordu Devleti

Altın ordu devletiKuruluşu: 1236

Yıkılışı: 1502

Kurucusu: Batur Han

Kapsadığı Alan: Doğu Avrupa ve İdil boyu

14. Timur İmparatorluğu

Timur devletiKuruluşu: 1368

Bölünmesi: 1405

Yıkılışı: 1501

Kurucusu: Timur Gürkan

Kapsadığı Alan: Batıda Balkanlar, Kuzeyde Volga kıyıları, Güneyde Hint Okyanusu, Doğuda Orta Asya.

15. Babür İmparatorluğu

Babür imparatorluğuKuruluşu: 1526

Yıkılışı: 1858

Kurucusu: Babür Şah

Kapsadığı Alan: Hindistan, Afganistan. 2,7 milyon km²

16. Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı imparatorluğu

Kuruluşu: 1299

Yıkılışı: 1922

Kurucusu: Osman Bey

Kapsadığı Alan: Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Mısır, Arabistan, Filistin, Suriye, Irak, Anadolu, Kafkasya, Kırım, Efflak, Buğdan, Erdel, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Akdeniz’deki irili ufaklı adalar. 20 milyon km²

Daha detaylı bilgiler için Google   inceleyebilirsiniz.

***

Şanlı Tarihimizin En Büyük 16 Türk Devleti Kısa Bilgiler

Osmanlı Tarihinde Göğsümüzü Kabartan Anekdotlar Okumalısınız!!

OSMANLIDA RAMAZAN-I ŞERİF ADETLERİ

OSMANLIDA CUMAYA VERİLEN ÖNEM “CUMA SELAMLIĞI”

Osmanlı Devletinin Başkentleri

Osmanlı Padişahlarının Bilinmeyen Özelliklerini Öğrenin

OSMANLI DEVLETİNDE DİKKAT ÇEKEN İLKLER..

Yavuz Sultan Selimi Görmek İsteyen Venedik Elçisinin Öyküsü

***İrah Şahı IV Murata Gönderdiği Yayın Öyküsü

****Türklerin Soyu Nerden Geliyor Kısaca Türk Tarihinin Özeti

***OSMANLI PADİŞAHLARININ TASARIMLI GÖMLEKLERİNİN SIRRI NE? İLGİNÇ BİLGİLER VE DETAYLAR…

**OSMANLI TARİHİNDE İZ BIRAKAN KADIN:HÜRREM SULTAN

**

Yorum yapın