Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

Semazen Anlamı Nedir ? Semazen Kıyafetinin Anlamı

0

Sayfanın içeriği ; Semazen nedir,sema-nedir,semazen kıyafetinin anlamı nedir,semazen neden döner,tennure nedir ,sikke nedir

Semazen Kısaca Anlamı

sema (II) yapan Mevlevi dervişi.

Sema’, sembolik olarak, kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Yüce Yaratıcı’ya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip “İnsan- ı Kâmil” e doğru yönelişini ifâde eder. Sema’ eden canlara Sema’zen denilmiştir.

Semazen anlamı nedir

Semazen nedir

Mevlevilikte dönmek tabiri yoktur. Mevleviler Sema’ eder. Her tarikatın zikir ederken (Allah’ı anarken) kendilerine özgü bürhanları vardır.

Mevleviliğin de bürhanı Sema’ dır. Semazenin Anlamı Semah ‘in her hareketinin anlamı vardır. Ney sesi eşliğinde dinlendiğinde huzur verir.

Semazen kıyafeti anlamı nedir

Semazen Kıyafetinin Anlamı

Semazenin üstündeki beyaz kıyafete ” Tennure” denir. Kefeni simgeler.

Başındaki sarık “Sikke” dir. Mezar taşını simgeler

Bunların hepsi size ölümü anlatabilir. Ancak Semah ölümü değil yaşamı, tekrar doğmayı anlatır. Sûretlerden aleminden , hâkikat alemine geçmeyi anlatır.

Semah için meydana çıkan Semazenlerin üzerinde siyah bir hırka olur. Hırkanın anlamı mezardır. Bunu çıkartıp başlarlar. Yani yeniden doğuş.

Semaya başlama amaçlarının İnsan-ı Kâmil olmak için olduğunu söylemiştim. Anlamı “hâkka ulaşmış insan” demektir.

Semah yaparken 4 kere selam verilir. Bu İnsan-ı Kâmil olma yolundaki 4 mertebeyi, kapıyı temsil eder.

Bunlar:
1-Şeriat
2- Tarikat
3-Marifet
4-Hakikat kapısı.

Bu dört kapıdan geçmeden kâmil insan olunmaz.

Semazenlerin sağ eli göğe , sol eli yere bakar. Bunun anlamı sağ eli Hak ‘tan alır, yere dönük sol elle halka verir.

Bu şekilde yeniden doğuş tamamlanmış olur. Tabi ilahi doğuş.

Semazen Neden Döner

Terim olarak ise sema, musiki nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçerek kendi etrafında dönmek, ayakta zikretmektir. … Sema esnasında semazen ismi- Celal olan Allah diye zikrederek “Nereye dönerseniz dönün, Allah’ın vechi oradadır” (2/Bakara suresi, 115) ayetini murakabe ve mülahaza eder.

Semazenin Anlamı

Artık Semazenleri İzlerken Daha Bilinçli Ve O Maneviyatı Anlayarak İzleyebilirsiniz.

Semazen

Hz. Mevlana Sema’ etmiş mi?

Sema’, Hz. Mevlana’dan çok önceleri de islam toplumlarında bilinmektedir. Hz.Mevlânâ zamanında belli bir nizâma bağlı kalmaksızın dînî ve tasavvûfî bir coşkunluk vesîlesiyle icrâ edilen sema’, sonradan Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi zamanından başlayarak Pîr Âdil Çelebi zamanına kadar tam bir disiplin içine alınmış, sıkı bir nizâma bağlanmış; icrâsı öğrenilir ve öğretilir olmuştur

Gelsin, varlık namına ne varsa gelsin,
Kâfiri, putperesti, mecûsisi gelsin.
Dergâhımızda bizim yoktur umutsuz,
Yüz kere tövbe edip tövbesini bozan gelsin.

Paylaş:
[vicomi_feelbacks]

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap