Anasayfa » Kuran-ı Kerim » 114 SURE ARAPÇA VE TÜRKÇE MEALİ

114 SURE ARAPÇA VE TÜRKÇE MEALİ

 

1 – FÂTİHA

2 – BAKARA

3 – ÂLİ İMRÂN

4 – NİSÂ

5 – MÂİDE

6 – EN’ÂM

7 – A’RÂF

8 – ENFÂL

9 – TEVBE

10 – YÛNUS

11 – HÛD

12 – YÛSUF

13 – RA’D

14 – İBRÂHÎM

15 – HİCR

16 – NAHL

17 – İSRÂ

18 – KEHF

19 – MERYEM

20 – TÂHÂ

21 – ENBİYÂ

22 – HACC

23 – MU’MİNÛ

24 – NÛR

25 – FURKÂN

26 – ŞUARÂ

27 – NEML

28 – KASAS

29 – ANKEBÛT

30 – RÛM

31 – LOKMÂN

32 – SECDE

33 – AHZÂB

34 – SEBE

35 – FÂTIR

36 – YÂSÎN

37 – SÂFFÂT

38 – SÂD

39 – ZUMER

40 – MU’MİN

41 – FUSSİLET

42 – ŞÛRÂ

43 – ZUHRÛF

44 – DUHÂN

45 – CÂSİYE

46 – AHKÂF

47 – MUHAMMED

48 – FETİH

49 – HUCURÂT

50 – KAF

51 – ZÂRİYÂT

52 – TÛR

53 – NECM

54 – KAMER

55 – RAHMÂN

56 – VÂKIA

57 – HADÎD

58 – MUCÂDELE

59 – HAŞR

60 – MUMTEHİNE

61 – SAFF

62 – CUMA

63 – MUNÂFİKÛN

64 – TEGÂBUN

65 – TALÂK

66 – TAHRÎM

67 – MULK

68 – KALEM

69 – HÂKKA

70 – MEÂRİC

71 – NÛH

72 – CİNN

73 – MUZZEMMİL

74 – MUDDESSİR

75 – KIYÂME

76 – İNSÂN (DEHR)

77 – MURSELÂT

78 – NEBE

79 – NÂZİÂT

80 – ABESE

81 – TEKVÎR

82 – İNFİTÂR

83 – MUTAFFİFÎN

84 – İNŞİKAK

85 – BURÛC

86 – TÂRIK

87 – A’LÂ

88 – GÂŞİYE

89 – FECR

90 – BELED

91 – ŞEMS

92 – LEYL

93 – DUHÂ

94 – İNŞİRÂH (ŞERH)

95 – TÎN

96 – ALAK

97 – KADR (KADİR)

98 – BEYYİNE

99 – ZİLZÂL

100 – ÂDİYÂT

101 – KÂRİA

102 – TEKÂSUR

103 – ASR

104 – HUMEZE

105 – FÎL

106 – KUREYŞ

107 – MÂÛN

108 – KEVSER

109 – KÂFİRÛN

110 – NASR

111 – TEBBET (MESED)

112 – İHLÂS

113 – FELAK

114 – NÂS

 

 

KuranMeali.ORG 35 adet Türkçe Kuran mealini, ayetlerin latin alfabesi ile Türkçe okunuş metinlerini ve ayetlerde yer alan kelimelerin Türkçe anlamlarını da vererek mealleri mukayese etmenizi sağlar.

Yorum yapın