114 SURE ARAPÇA VE TÜRKÇE MEALİ

0
742

 

1 – FÂTİHA

2 – BAKARA

3 – ÂLİ İMRÂN

4 – NİSÂ

5 – MÂİDE

6 – EN’ÂM

7 – A’RÂF

8 – ENFÂL

9 – TEVBE

10 – YÛNUS

11 – HÛD

12 – YÛSUF

13 – RA’D

14 – İBRÂHÎM

15 – HİCR

16 – NAHL

17 – İSRÂ

18 – KEHF

19 – MERYEM

20 – TÂHÂ

21 – ENBİYÂ

22 – HACC

23 – MU’MİNÛ

24 – NÛR

25 – FURKÂN

26 – ŞUARÂ

27 – NEML

28 – KASAS

29 – ANKEBÛT

30 – RÛM

31 – LOKMÂN

32 – SECDE

33 – AHZÂB

34 – SEBE

35 – FÂTIR

36 – YÂSÎN

37 – SÂFFÂT

38 – SÂD

39 – ZUMER

40 – MU’MİN

41 – FUSSİLET

42 – ŞÛRÂ

43 – ZUHRÛF

44 – DUHÂN

45 – CÂSİYE

46 – AHKÂF

47 – MUHAMMED

48 – FETİH

49 – HUCURÂT

50 – KAF

51 – ZÂRİYÂT

52 – TÛR

53 – NECM

54 – KAMER

55 – RAHMÂN

56 – VÂKIA

57 – HADÎD

58 – MUCÂDELE

59 – HAŞR

60 – MUMTEHİNE

61 – SAFF

62 – CUMA

63 – MUNÂFİKÛN

64 – TEGÂBUN

65 – TALÂK

66 – TAHRÎM

67 – MULK

68 – KALEM

69 – HÂKKA

70 – MEÂRİC

71 – NÛH

72 – CİNN

73 – MUZZEMMİL

74 – MUDDESSİR

75 – KIYÂME

76 – İNSÂN (DEHR)

77 – MURSELÂT

78 – NEBE

79 – NÂZİÂT

80 – ABESE

81 – TEKVÎR

82 – İNFİTÂR

83 – MUTAFFİFÎN

84 – İNŞİKAK

85 – BURÛC

86 – TÂRIK

87 – A’LÂ

88 – GÂŞİYE

89 – FECR

90 – BELED

91 – ŞEMS

92 – LEYL

93 – DUHÂ

94 – İNŞİRÂH (ŞERH)

95 – TÎN

96 – ALAK

97 – KADR (KADİR)

98 – BEYYİNE

99 – ZİLZÂL

100 – ÂDİYÂT

101 – KÂRİA

102 – TEKÂSUR

103 – ASR

104 – HUMEZE

105 – FÎL

106 – KUREYŞ

107 – MÂÛN

108 – KEVSER

109 – KÂFİRÛN

110 – NASR

111 – TEBBET (MESED)

112 – İHLÂS

113 – FELAK

114 – NÂS

 

 

KuranMeali.ORG 35 adet Türkçe Kuran mealini, ayetlerin latin alfabesi ile Türkçe okunuş metinlerini ve ayetlerde yer alan kelimelerin Türkçe anlamlarını da vererek mealleri mukayese etmenizi sağlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here