Ahmed Şiranlı [Şiranî] (1879/80–1942) Hayatı Hakkında Herşey

Ahmed Şiranlı [Şiranî] (1879/80–1942)   Son devir Osmanlı ulemasındandır. II. Abdülhamit, İttihat Terakki ve Cumhuriyet dönemlerini görüp yaşamıştır. Uzun yıllar ilmi faaliyetlerde bulunmuş ve muhtelif medreselerde ders vermiştir. Şeyhülislam aleyhine yazdığı makalesi başına iş açmış, … devamını oku…

Ibnu’l-Kayyim el-Cevziyye Hayatı HAkkında Herşey

Ismi ve Soyu Ibnu’l-Kayyim el-Cevziyye’nin adi Muhammed, künyesi Ebu Abdillah, lakabi Semsuddin, unvani Zür’i’dir. Babasinin adi Ebubekir ibnu Eyyub’dur. Sam’da dogdu. Babasi Cevziyye Medresesi’nin kayyimi oldugu için kendisi Ibnu’l-Kayyim el-Cevziyye diye taninmistir. Ilmi Tahsili ve … devamını oku…

Mustafa Sabri efendi İslam Alimleri

Mustafa Sabri efendi Mustafa Sabri Efendi son devir Islâm âlimlerindendir. Yüzyirmiyedinci Osmanli Seyh-ül‘Islâm‘i olan Mustafa Sabri Efendi 1869 yilinda senesinde  Tokat‘ta dogdu. 1954‘te Misir‘da vefat etti.  Ilk tahsilini memleketinden yaptiktan sonra Kayseri‘ye gidip, Kayseri Medresesi‘nde … devamını oku…

Ebu Davut Süleyman Hadis Alimleri hakkında herşey

EBU DÂVUD (202/817-275/888) Kütüb-i Sitte adi verilen büyük hadis mecmuâlarinin Buhâri ve Müslim’den sonra gelen Sünen’in müellifi olan büyük muhaddis.   “Imam”, “Seyhu’s-Sünne”, “Mukaddemu’l-Huffâz” ve “Muhaddisu’l-Basra” gibi ünvanlara sahip olan Ebû Dâvûd, 817’de Sicistan’da dogdu. … devamını oku…

MEVLANIN EN GÜZEL SÖZLERİNi oku

KüIe döndüysen, yeniden güIe dönmeyi bekIe. Ve geçmişte kaç kere küIe dönüştüğünü değiI, kaç kere yeniden küIIerin arasından doğruIup yeni bir güI oIduğunu hatırIa.Ey MüsIüman, edep nedir diye sorarsan biI ki edep, her edepsizin edepsizIiğine … devamını oku…