Etiket: ansiklopedisi

26 Ocak 2015 0

Akışkan nedir

Yazar: Cokiyiabi

Akışkan Sıvıları ve gazları kapsayan ortak terim. İdeal bir akışkan, biçim değişikliğine direnç göstermez, yani viskozitesi sıfırdır. Böyle bir madde…

26 Ocak 2015 0

Akım Nedir

Yazar: Cokiyiabi

Akım Elektriksel yükün bir iletkenden geçmesi. Elektrik akımı, akım şiddetinin niceliğiyle belirtilir. Akım şiddeti, iletkenden birim zamanda geçen elektrik miktarıdır…

26 Ocak 2015 0

Akıcılık nedir

Yazar: Cokiyiabi

Akıcılık Sözlü ve yazılı anlatımda söyleniş ya da okunuşun güçlük yaratmayacak, dile takılmayacak biçimde sürdürülmesi. Akıcılık, sözcüklerin fonetik özelliklerine ve…

26 Ocak 2015 0

Akı nedir

Yazar: Cokiyiabi

Bir kuvvet alanının belli bir bölgesindeki şiddeti ya da skaler bir büyüklükle ilgili gücün ölçüsü. Alanla ilgili akılar, elektrik akısı…

26 Ocak 2015 0

Akçöpleme Hakkında bilgiler

Yazar: Cokiyiabi

Akçöpleme Zambakgillerden, uzun, geniş yapraklı, güzel çiçekli ve zehirli bir süs bitkisi (Veratrum album). Kökleri, eskiden toz hâline getirilerek, bit,…

26 Ocak 2015 0

Akciğer Hakkında bilgiler

Yazar: Cokiyiabi

Akciğer İnsanların ve havayla solunum yapan omurgalıların göğüs boşluğunda bulunan bir çift büyük solunum organı. Havadaki oksijenin alınıp bedendeki karbon…

26 Ocak 2015 0

Akçay Hakkında bilgiler

Yazar: Cokiyiabi

Akçay Büyük Menderes Irmağı’nın önemli kollarından biri. Menteşe yöresinde Gölgelidağ’ın batı yamaçlarından inen kolların birleşmesiyle oluşmuştur. Önce tepelik orman alanları…