ZUHRUF Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   43/ZUHRÛF-1: Hâ mim. (Meâlleri Kıyasla) Hâ, Mim.   43/ZUHRÛF-2: Vel kitâbil mubîni. (Meâlleri Kıyasla) Kitab-ı Mübin (Apaçık Kitap)’e andolsun ki!   43/ZUHRÛF-3: İnnâ cealnâhu kur’ânen arabiyyen leallekum ta’kılûn(ta’kılûne). (Meâlleri Kıyasla) Muhakkak ki Biz, … devamını oku…

FUSSİLET Suresi Arapça Türkçe Meali

   41/FUSSİLET-1: Hâ mîm. (Meâlleri Kıyasla) Hâ, mîm.   41/FUSSİLET-2: Tenzîlun miner rahmânir rahîm(rahîmi). (Meâlleri Kıyasla) Rahmân ve Rahîm (olan Allah) tarafından indirilmiştir.   41/FUSSİLET-3: Kitâbun fussilet âyâtuhu kur’ânen arabiyyen li kavmin ya’lemûn(ya’lemûne). (Meâlleri … devamını oku…

MU’MİN Suresi Arapça Türkçe Meali

   40/MU’MİN-1: Hâ mîm. (Meâlleri Kıyasla) Hâ, Mîm.   40/MU’MİN-2: Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm(alîmi). (Meâlleri Kıyasla) Bu Kitab’ın indirilişi, Azîz (yüce ve üstün) ve Alîm olan (en iyi bilen) Allah’tandır (Allah tarafındandır).   … devamını oku…

ZUMER Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   39/ZUMER-1: Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi). (Meâlleri Kıyasla) Bu Kitab’ın indirilişi, Azîz (yüce ve üstün) ve Hakîm (hikmet ve hüküm sahibi) olan Allah tarafındandır.   39/ZUMER-2: İnnâ enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı fa’budillâhe … devamını oku…

SÂD Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   38/SÂD-1: Sâd, vel kur’âni zîz zikr(zikri). (Meâlleri Kıyasla) Sâd, zikrin sahibi Kur’ân’a andolsun.   38/SÂD-2: Belillezîne keferû fî ızzetin ve şikâk(şikâkın). (Meâlleri Kıyasla) Hayır, kâfirler gurur ve ayrılık içindedirler.   38/SÂD-3: Kem ehleknâ … devamını oku…