SÂFFÂT Suresi Arapça Türkçe Meali

  37/SÂFFÂT-1: Ves sâffati saffâ(saffen). (Meâlleri Kıyasla) Ve saf bağlayarak (huşû ile Allah’ın huzurunda) saf halinde bulunanlara andolsun.   37/SÂFFÂT-2: Fez zâcirâti zecrâ(zecran). (Meâlleri Kıyasla) Toplayıp sevkedenlere (sağ ve sol kanat velîlerine).   37/SÂFFÂT-3: Fet … devamını oku…

YÂSİN Suresi Arapça ve Türkçe Meali

  36/YÂSÎN-1: Yâ sîn. (Meâlleri Kıyasla) Yâ, Sîn.   36/YÂSÎN-2: Vel kur’ânil hakîm(hakîmi). (Meâlleri Kıyasla) Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi) Kur’ân’a andolsun.   36/YÂSÎN-3: İnneke leminel murselîn(murselîne). (Meâlleri Kıyasla) Muhakkak ki sen, gerçekten gönderilen resûllerdensin. … devamını oku…

FÂTIR Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   35/FÂTIR-1: Elhamdu lillâhi fâtırıs semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve sulâse ve rubâa, yezîdu fîl halkı mâ yeşâu, innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). (Meâlleri Kıyasla) Hamd; gökleri ve yeri … devamını oku…

SEBE Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   34/SEBE-1: El hamdu lillâhillezî lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı ve lehul hamdu fîl âhireh(âhireti), ve huvel hakîmul habîr(habîru). (Meâlleri Kıyasla) Hamd, göklerde ve yerde olan varlıklar kendisine ait olan Allah’a … devamını oku…

AHZÂB Suresi Arapça Ve Tükçe Meali

   33/AHZÂB-1: Yâ eyyuhen nebiyyuttekillâhe ve lâ tutıil kâfirîne vel munâfikîn(munâfikîne), innallâhe kâne alîmen hakîmâ(hakîmen). (Meâlleri Kıyasla) Ey Nebî (Peygamber), Allah’a karşı takva sahibi ol! Ve kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Muhakkak ki Allah; … devamını oku…