SECDE Suresi Ve Arapça ve Türkçe Meali

   32/SECDE-1: Elif lâm mîm. (Meâlleri Kıyasla) Elif, Lâm, Mîm.   32/SECDE-2: Tenzîlul kitâbi lâ reybe fîhi min rabbil âlemîn(âlemîne). (Meâlleri Kıyasla) Hakkında şüphe olmayan Kitab’ın indirilişi, âlemlerin Rabbindendir.   32/SECDE-3: Em yekûlûnefterâh(yekûlûnefterâhu), bel … devamını oku…

LOKMÂN Suresi Arapça ve Türkçe Meali

31/LOKMÂN-1: Elif lâm mîm. (Meâlleri Kıyasla) Elif, Lâm, Mim. 31/LOKMÂN-2: Tilke âyâtul kitâbil hakîm(hakîmi). (Meâlleri Kıyasla) Bunlar, hakîm (hikmet ve hükümle dolu) olan Kitab’ın Âyetleri’dir.   31/LOKMÂN-3: Huden ve rahmeten lil muhsinîn(muhsinîne). (Meâlleri Kıyasla) Muhsinler … devamını oku…

SAFF Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   61/SAFF-1: Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve huvel âzîzul hakîm(hakîmu). (Meâlleri Kıyasla) Göklerde ve yerde olanlar, Allah’ı tesbih etti (ve etmekte). Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.   61/SAFF-2: Yâ eyyuhâllezîne … devamını oku…

RÛM Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   30/RÛM-1: Elif lâm mîm. (Meâlleri Kıyasla) Elif, Lâm, Mîm.   30/RÛM-2: Gulibetir rûm(rûmu). (Meâlleri Kıyasla) Rumlar’a gâlip gelindi (Rumlar mağlûp oldular).   30/RÛM-3: Fî ednel ardı ve hum min ba’di galebihim se yaglibûn(yaglibûne). … devamını oku…

ANKEBÛT Suresi Arapça ve Türkçe Meali

  29/ANKEBÛT-1: Elif lâm mîm. (Meâlleri Kıyasla) Elif, Lâm, Mîm.   29/ANKEBÛT-2: E hasiben nâsu en yutrekû en yekûlû âmennâ ve hum lâ yuftenûn(yuftenûne). (Meâlleri Kıyasla) İnsanlar, “amenna (îmân ettik)” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı … devamını oku…