Şah-ı Nakşibend Hazretleri Türbesi ve Hakkında Bilgiler

Şah-ı Nakşibend (k.s) Hazretleri, miladî IX. Asır’dan itibaren, önemli bir ilim ve irfan merkezi haline gelen Mâveraünnehir Havzasında, ÖZBEKİSTANIN Buhârâ şehrine dokuz (9) km. uzaklıktaki Kasr-ı Hindüvan (Kasr-ı Ârifan)’da dünyaya teşrif ettiler (h. 718; m. … devamını oku…

MURAT HÜDEVANDİGAR HAZRETLERİ TÜRBESİ VE HAKKINDA HERŞEY

1389 yılında I. Kosova Savaşında şehit düşen I. Murat Hüdavendigar’ın ahşasının defnedildiği türbe, Priştine-Vıçıtırn yolunun sağ tarafında, Priştine’den 6km. uzaklıkta Sultan Murat Hüdâvendigâr’ın kosova ovasında şehit olduğu yerde inşa edilmiştir. Türbenin ilk olarak Yıldırım Beyazıt … devamını oku…

MUHYİDDÎN-İ ARABÎ HAZRETLERİ Hakkında Herşey

MUHYİDDÎN-İ ARABÎ HAZRETLERİ Evliyânın büyüklerinden. Sofiyye-i âliyyedendir. Adı, künyesi ve sıfatı ile birlikte Şeyh-i Ekber Ebû Bekr-i Muhammed bin Ali’dir. Ebû Bekr İbn-i Arabî ismi ile de meşhûrdur. 560 (m. 1165)’da, Endülüs’de Mürsiye kasabasında doğdu. … devamını oku…

HAZRETİ MEVLANA TÜRBESİ ve Hakkında Herşey

HZ MEVLANA  MUHAMMED CELALEDDİN RUMİ (R.A) Mevlana’nın asıl adı Muhammed Celaleddin’dir. Mevlana ve Rumi de, kendisine sonradan verilen isimlerdendir. Efendimiz manasına gelen Mevlana ismi O’na daha pek genç iken Konya’da ders okutmaya başladığı tarihlerde verilir. … devamını oku…

EMİR SULTAN HAZRETLERİ Hayatı Hakkında Herşey

EMİR  SULTAN HAZRETLERİ Osmanlıların kuruluş devrinde yaşıyan, tefsîr, hadîs, kelâm âlimi ve mutasavvıf. İsmi, Muhammed bin Ali el-Hüseyni el-Buhârî olup, lakabı Şemsüddîn’dir. 770 (m. 1368) senesinde Buhârâ’da doğdu. 833 (m. 1430) senesinde Bursa’da veba hastalığından … devamını oku…