Ahmed Şiranlı [Şiranî] (1879/80–1942) Hayatı Hakkında Herşey

Ahmed Şiranlı [Şiranî] (1879/80–1942)   Son devir Osmanlı ulemasındandır. II. Abdülhamit, İttihat Terakki ve Cumhuriyet dönemlerini görüp yaşamıştır. Uzun yıllar ilmi faaliyetlerde bulunmuş ve muhtelif medreselerde ders vermiştir. Şeyhülislam aleyhine yazdığı makalesi başına iş açmış, … devamını oku…

Abdurrahman Taği (1831-1886 m.) Hayatı Ve Hakkında Herşey

Abdurrahman Tağî (1831-1886 m.)   On dokuzuncu yüzyılda yaşamış Şark’ın büyük alimlerindendir. Ömrünün önemli bir kısmı Hizan’ın Tağ Köyünde geçtiği için Tağî (Tahî) nispesiyle anılmıştır. Ayrıca, Nurşinî, Üstad-ı Azam ve Seyda lakaplarıyla tanınıp şöhret olmuştur. … devamını oku…

Abdullah Dehlevî (1743-1824) Hayatı Ve Hakkında HErşey

Abdullah Dehlevî (1743-1824)   Hindistan’da doğup büyümüş ve burada imanî hizmetlerde bulunmuş büyük İslâm alimlerindendir. Hayatı boyunca Peygamber Efendimizin (asm) Sünnetini esas maksat telâkki edip, bu şekilde yaşamaya çalışmıştır. Aralarında, asrının müceddidi olarak kabul edilen … devamını oku…

NESEFi Hayatı VE Hakkında HErşey

Meşhur Hanefi fıkıh, kelam ve tefsir alimi. Mâverâünnehir bölgesinin yetiştirdiği seçkin âlimlerden Hâfızuddîn Ebul-Berekât Abdullah İbn Ahmed en-Nesefi (öl. Ağustos 1310). Özbekistan’ın türkçe adıyla “Karşı” diye bilinen Nesef şehrinde dünyaya gelmiş ve orada yetişmiştir. Nesef … devamını oku…

TABERi Hayatı Ve Hakkında Herşey

H. III-IV (M.9-10) asırlarda yetişmiş, fıkıh, hadis, tarih, dil, tefsir ve kırâat ilimlerinde otorite olmuş âlim. Tam adıyla Ebû Cafer Muhammed ibn Cerîr et-Taberî. Taberistan’ın mul şehrinde 224/838 yılı sonlarında dünyaya geldi, ilk tahsilini burada … devamını oku…