CÂSİYE Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   45/CÂSİYE-1: Hâ mîm. (Meâlleri Kıyasla) Ha, mim.   45/CÂSİYE-2: Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi). (Meâlleri Kıyasla) Kitab’ın indirilmesi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.   45/CÂSİYE-3: İnne fîs semâvâti vel ardı le âyâtin … devamını oku…

DUHÂN Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   44/DUHÂN-1: Hâ mîm. (Meâlleri Kıyasla) Ha, mim.   44/DUHÂN-2: Vel kitâbil mubîn(mubîni). (Meâlleri Kıyasla) Kitab-ı Mübîn’e (Apaçık Kitab’a) andolsun.   44/DUHÂN-3: İnnâ enzelnâhu fî leyletin mubâreketin innâ kunnâ munzirîn(munzirîne). (Meâlleri Kıyasla) Muhakkak ki … devamını oku…

FUSSİLET Suresi Arapça Türkçe Meali

   41/FUSSİLET-1: Hâ mîm. (Meâlleri Kıyasla) Hâ, mîm.   41/FUSSİLET-2: Tenzîlun miner rahmânir rahîm(rahîmi). (Meâlleri Kıyasla) Rahmân ve Rahîm (olan Allah) tarafından indirilmiştir.   41/FUSSİLET-3: Kitâbun fussilet âyâtuhu kur’ânen arabiyyen li kavmin ya’lemûn(ya’lemûne). (Meâlleri … devamını oku…

KURANI KERİM HAKKINDA HERŞEY

İSLAM MERKEZİ                KUR’AN-I KERİM   Kur’an Nedir? Kur’an’ın isimleri Kur’an’ın unsurları : Vahy-i metlûv KUR’AN NEDİR? Kur’an mu’cizesi Kur’an-ı Kerîm’in ihtiva ettiği hakikatler Kur’an’a Karşı Vazifelerimiz Kur’an … devamını oku…

İBRÂHÎM Suresi Arapça ve Türkçe Meali

İBRAHİM SURESİ VE ANLAMI —114 SURE’NİN TAMAMI 14/İBRÂHÎM-1: Elif lâm râ kitâbun enzelnâhu ileyke li tuhricen nâse minez zulûmâti ilân nûri bi izni rabbihim ilâ sırâtıl azîzil hamîd(hamîdi). (Meâlleri Kıyasla) Elif lâm râ. Rab’lerinin izni … devamını oku…