Bakara Suresi Türkçe Meali

BAKARA-1 (Meâlleri Kıyasla) Elif, lâm, mim. —114 SURE’NİN TAMAMI 2..Elif, Lâm, Mim. 2/BAKARA-2 (Meâlleri Kıyasla) Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne). İşte bu Kitap ki, O’nda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir … devamını oku…

CÂSİYE Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   45/CÂSİYE-1: Hâ mîm. (Meâlleri Kıyasla) Ha, mim.   45/CÂSİYE-2: Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi). (Meâlleri Kıyasla) Kitab’ın indirilmesi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.   45/CÂSİYE-3: İnne fîs semâvâti vel ardı le âyâtin … devamını oku…

DUHÂN Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   44/DUHÂN-1: Hâ mîm. (Meâlleri Kıyasla) Ha, mim.   44/DUHÂN-2: Vel kitâbil mubîn(mubîni). (Meâlleri Kıyasla) Kitab-ı Mübîn’e (Apaçık Kitab’a) andolsun.   44/DUHÂN-3: İnnâ enzelnâhu fî leyletin mubâreketin innâ kunnâ munzirîn(munzirîne). (Meâlleri Kıyasla) Muhakkak ki … devamını oku…

ZUHRUF Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   43/ZUHRÛF-1: Hâ mim. (Meâlleri Kıyasla) Hâ, Mim.   43/ZUHRÛF-2: Vel kitâbil mubîni. (Meâlleri Kıyasla) Kitab-ı Mübin (Apaçık Kitap)’e andolsun ki!   43/ZUHRÛF-3: İnnâ cealnâhu kur’ânen arabiyyen leallekum ta’kılûn(ta’kılûne). (Meâlleri Kıyasla) Muhakkak ki Biz, … devamını oku…

ŞÛRÂ Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   42/ŞÛRÂ-1: Hâ mim. (Meâlleri Kıyasla) Hâ, Mim.   42/ŞÛRÂ-2: Ayn sin kâf. (Meâlleri Kıyasla) Ayn, Sin, Kâf.   42/ŞÛRÂ-3: Kezâlike yûhî ileyke ve ilellezîne min kablikellâhul azîzul hakîm(hakîmu). (Meâlleri Kıyasla) Azîz ve Hakîm … devamını oku…