Etiket: NERDE YAŞAMIŞLARDIR

20 Kasım 2014 0

ABHAZLAR KİMDİR

Yazar: Cokiyiabi

ABHAZLAR Abhazya Cumhuriyeti’nde yaşayan Kafkasyalı bir kavim. Anayurtları, Batı Kafkasya’nın Karadeniz kıyılarıdır. 17. yüzyıldan sonra bir bölümü Kuzey Kafkasya’ya göç…

20 Kasım 2014 0

ABBASİLER DÖNEMİ

Yazar: Cokiyiabi

ABBASİLER Emevîlerden sonra halifelik makamını ele geçiren hanedan ve bu hanedanın kurduğu Arap – İslâm devleti. Peygamber Muhammet’in amcası Abbas’ın…

20 Kasım 2014 0

ABBADİLER Abbadoğulları KİMDİR

Yazar: Cokiyiabi

Abbadoğulları Endülüs Emevî Devleti’nin parçalanmasından sonra Sevilla’da (İşbiliye) kurulan küçük devletlerden biri ve bu devleti yöneten Arap hanedanı. Bu hanedandan…