Etiket: Ölüm kalım (dirim) bizim için. İnsan yaşadığı gibi her an ölebilir de. Bu bakımdan öbür dünyayı da hesaba katmalı