Bülbül Hakkında Tüm bilgiler

Konu hakkında özet bilgi    Bülbül (Luscinia megarhynchos), sinekkapangiller (Muscicapidae) familyasından sesinin güzelliği ve gece ötüşüyle ün kazanmış olan ötücü bir kuş türü. Eski yazınımızda andelib ve hezar da denirdi.    Türkçe İngilizce Fransızca … devamını oku…

Şah-ı Nakşibend Hazretleri Türbesi ve Hakkında Bilgiler

Şah-ı Nakşibend (k.s) Hazretleri, miladî IX. Asır’dan itibaren, önemli bir ilim ve irfan merkezi haline gelen Mâveraünnehir Havzasında, ÖZBEKİSTANIN Buhârâ şehrine dokuz (9) km. uzaklıktaki Kasr-ı Hindüvan (Kasr-ı Ârifan)’da dünyaya teşrif ettiler (h. 718; m. … devamını oku…

SULTAN 2.MURAD TÜRBESİ ve Hakkında Bilgiler

Sultan II.Murad’ın (1403-1451) türbesi, Muradiye’de türbelerin bulunduğu bahçenin en büyük ve görkemli girişin hemen karşısında yer almaktadır. Kitabesinde belirtildiğine göre, Sultan II.Murad’ın 1451 yılında ölümü üzerine, vasiyeti uyarınca oğlu Fatih Sultan Mehmet tarafından 1451 yılında … devamını oku…

SULTAN MEHMET ÇELEBİ HZ TÜRBESİ ve Hakkında Bilgiler

Yeşil Türbe, Bursa’nın sembol yapılarından biridir. Şehrin hemen her yerinden görülebilen bir konumda yer alan türbe, 1421 yılında Yıldırım Bayezid’in oğlu Sultan Mehmed Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Yeşil Türbe’de Sultan Mehmed Çelebi, oğulları Şehzade Mustafa, Yusuf … devamını oku…

OSMANGAZİ TÜRBESİ ve Hakkında Bilgiler

Osman Gazi Türbesi, Bursa’nın tarihi değeri olan önemli yapılarından biridir. 1258-1324 yılları arasında yaşayan, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi; padişahlığı döneminde, bir Bursa kuşatması sırasında oğlu Orhan Bey’e şehir içindeki kubbeli bir yapıyı işaret … devamını oku…