Tavaf Nedir ? Tavaf’ta Okunan Dualar

0
196

Tavaf Nedir ,Tavaf Nasıl Yapılır,istilam nedir

TAVAF NEDİR
Tavaf; KABE’nin etrafında
yedi defa dönmektir.
Bu dönmenin başlangıç ve
bitiş noktası Hacerü’l-Esved köşesidir.
Tavaf

TAVAF NASIL YAPILIR

Tavafın şartlarından birisi niyettir,diğeri abdestli olmaktır.Niyet ettim Allah rızası için;tavaf etmeye, bunu bana kolaylaştır,
benden kabul eyle demek müstehaptır.

Hacerü'l-esved taşı resimleri

Tavaf’a başlarken;
Hacerü’l-esved hizasına doğru gideriz.
Kabe’nin köşesine varılınca eller,
içleri Kâbe’ye doğru olacak şekilde
omuz hizasına kadar kaldırılıp

Bismillahi Allahu Ekber”
denilerek hacerü’l-esved
“istilam” edilir.

İstilam Nedir ?

Elleri hacerü’l-esved’in üzerine
koyup, onu öpmek demektir.
Hacerü’l-esved’i istilam etmek sünnettir.

Kabeyi Tavaf yaparken Okunan Dualar

Şavtların başında şu dua okunabilir;
“Sübhannahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü vekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. – Ve’ssalatü ve’sselamü ala resulillahi (sav). Allahümme imanen bike ve’tastigan bikitabike ve’fa’en biahdike vettibaen li-sünneti nebiyyike ve habibike Muhammed’in (sav). Allahümme inni es’elüke’l afve ve’l afiyete ve’l muafateddaimete fiddini ve’d dünya ve’l muafeteddaimete fiddini ve’d dünya ve’l ahirati ve’l-fevze bilcenneti ve’nnecate minennari.”

Anlamı; “Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Hamd, Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet şanı yüce ve azamet sahibi Allah’a aittir. – Salat ve selam, Efendimiz Muhammed aleyhi’s-selama olsun. Allah’ım! Sana iman ederek, Kitabını tasdik ederek, verdiğim sözü yerine getirerek ve Peygamberinin sünnetine uyarak bu ibadetimi yerine getiriyorum.”

Kâbe’nin kapısında şu dua okunabilir;
“Allahümme inne’l-beyte beyteke ve’l-harama haram eke ve’l-emne emnek ve haza makama’l-aiz bike.”

Anlamı; “Allah’ım! Sana ibadet için yönelinen şu Kâbe senin beytindir. Saygı gösterilmesini buyurduğun bu kutsal belde haremindir. Buradaki emniyet güven senin sağladığın emniyettir. Burası cehennem azabından sana sığınanların makamıdır.”

Rüknü Iraki’de şu dua okunabilir;
“Allahumme inni euzu bike mine’l-şekki ve’ş- şirki ve’ş-şikaki ve’nnifaki vesui’l-ahlaki ve süi’l-manzari fi’l mali ve’l-ehli ve’l-veledi.”

Anlamı; “Allah’ım! Senin varlığın hususunda şüpheye düşmekten, sana ortak koşmaktan, ayrılıktan, ikiyüzlülükten, kötü ahlaktan, fena bir görünüşe düşmekten sana sığınırım. Malıma aileme ve çocuklarıma kötü bir dönüşle dönmekten sana sığınırım.”

Rüknü Şami ile Rüknü Yemani arasında
şu dua okunabilir;
“Allahumme ic’alhu haccen mebrüra ve sa’yen meşkura ve amelen makbüla ve ticaraten len tebur ya aziz ya gafur.”

Anlamı; “Allah’ım! Haccımı makbul haclardan, senin yolundaki gayretlerimi şükre değer gayretlerden, günahlarımı affedilmiş günahlardan, işlerimi kabul gören iyi işlerden eyle. Sen büyüksün, mağfiret sahibisin.

Her şavtta Rüknü Yemani’ye gelince eller kaldırılır ve “Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selamlanır.

Rüknü Yemani ile, Hacerü’l Esved
arasına gelindiği zaman Rabbena Atina duası okunur;
“Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’lâhirati haseneten ve gınâ ‘azâbe’n-nâr.”

Anlamı; “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru

Diğer Önerilen Konular

Umreye İlk kez gideceklere Tavsiyeler
İhram Nedir ? İhramın Yasakları Neler
Say Nedir ? Nasıl Yapılır
Say’da Okunacak Dualar
Tavaf Nedir ? Tavaf’ta Okunan Dualar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here