Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » TEKVİR SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

TEKVİR SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

81/TEKVÎR-1: İzeş şemsu kuvviret.
Güneş bürülüp dürüldüğü zaman.
81/TEKVÎR-2: Ve izen nucûmun kederet.
Ve yıldızlar solduğu (enerjilerini tükettiği) zaman.
81/TEKVÎR-3: Ve izelcibâlu suyyiret.
Ve dağlar yürütüldüğü zaman.
81/TEKVÎR-4: Ve izel ışâru uttılet.
Ve yüklü develer salındığı (başıboş bırakıldığı), kıymetli dünya malları terkedildiği zaman.
81/TEKVÎR-5: Ve izel vuhûşu huşiret.
Ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman.
81/TEKVÎR-6: Ve izel bihâru succiret.
Ve denizler ateşlendiği zaman.
81/TEKVÎR-7: Ve izen nufûsu zuvvicet.
Ve nefsler eşleştirildiği (fizik vücutla birleştiği) zaman.
81/TEKVÎR-8: Ve izel mev’udetu suilet.
Ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman.
81/TEKVÎR-9: Bi eyyi zenbin kutilet. (Meâlleri Kıyasla)
Hangi günah sebebi ile öldürüldü?
81/TEKVÎR-10: Ve izes suhufu nuşiret. (Meâlleri Kıyasla)
Ve sayfalar (amel defteri) açıldığı (hayat filmi oynatıldığı) zaman.
81/TEKVÎR-11: Ve izes semâu kuşitat. (Meâlleri Kıyasla)
Ve sema (mekânlarından) sıyrılıp kaldırıldığı (perdeler açıldığı) zaman.
81/TEKVÎR-12: Ve izel cahîmu su’ıret. (Meâlleri Kıyasla)
Ve cehennem kızıştırıldığı (şiddetle alevlendirildiği) zaman.
81/TEKVÎR-13: Ve izel cennetu uzlifet. (Meâlleri Kıyasla)
Ve cennet yaklaştırıldığı zaman.
81/TEKVÎR-14: Alimet nefsün mâ ahdaret. (Meâlleri Kıyasla)
Her nefs, hazırlamış olduğunu bilmiş olacak (hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek).
81/TEKVÎR-15: Fe lâ uksimu bil hunnes(hunnesi). (Meâlleri Kıyasla)
Bundan sonra hayır, hünnese (merkezî çekim kuvvetine) yemin ederim.
81/TEKVÎR-16: El cevâril kunnes(kunnesi). (Meâlleri Kıyasla)
Cevalan edene (merkezî çekim kuvvetinin etrafında, yörüngede dönene).
81/TEKVÎR-17: Vel leyli izâ as’as(as’ase). (Meâlleri Kıyasla)
Ve kararmaya başladığı an geceye.
81/TEKVÎR-18: Ves subhı izâ teneffes(teneffese). (Meâlleri Kıyasla)
Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha (yemin ederim ki).
81/TEKVÎR-19: İnnehu le kavlu resûlin kerîm(kerîmin). (Meâlleri Kıyasla)
Muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür.
81/TEKVÎR-20: Zî kuvvetin ınde zil arşi mekîn(mekînin). (Meâlleri Kıyasla)
Yüce arşın sahibinin yanında büyük şeref (makam ve itibar) sahibidir.
81/TEKVÎR-21: Mutâın semme emîn(emînin). (Meâlleri Kıyasla)
O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır.
81/TEKVÎR-22: Ve mâ sâhıbukum bi mecnûn(mecnûnin). (Meâlleri Kıyasla)
Ve sizin arkadaşınız mecnun (deli) değildir.
81/TEKVÎR-23: Ve lekad reâhu bil ufukıl mubîn(mubîni). (Meâlleri Kıyasla)
Ve andolsun (resûl), O’nu (Cebrail A.S’ı) ufukta apaçık gördü.
81/TEKVÎR-24: Ve mâ huve alel gaybi bi danîn(danînin). (Meâlleri Kıyasla)
Ve o, gaybta vahyolunanı saklayıcı değildir (aynen tebliğ eder).
81/TEKVÎR-25: Ve mâ huve bi kavli şeytânin recîm(recîmin). (Meâlleri Kıyasla)
Ve O (Kur’ân), taşlanmış şeytanın sözü değildir.
81/TEKVÎR-26: Fe eyne tezhebûn(tezhebûne). (Meâlleri Kıyasla)
Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz?
81/TEKVÎR-27: İn huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne). (Meâlleri Kıyasla)
O sadece âlemler için bir zikirdir.
81/TEKVÎR-28: Li men şâe minkum en yestekîm(yestekîme). (Meâlleri Kıyasla)
O, içinizden, istikamet üzere olmak (Allah’a yönelmek) isteyen kimse içindir.
81/TEKVÎR-29: Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâhu rabbul âlemîn(âlemîne). (Meâlleri Kıyasla)
Ve âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Yorum yapın