Anasayfa » EĞİTİM » Toplum Bilinci İle İlgili Kompozisyon Örnekleri

Toplum Bilinci İle İlgili Kompozisyon Örnekleri

toplum bilinci ile ilgili kompozisyon, toplum bilinci ile ilgili kompozisyon örnekleri, toplum bilinci ile ilgili kompozisyon nasıl yazılır, 2021 toplum bilinci ile ilgili kompozisyon, 2021 toplum bilinci ile ilgili kompozisyon örnekleri, toplum bilinci ile ilgili kısa kompozisyonlar, toplum bilinci ile ilgili kompozisyon ödevleri, toplum bilinci ile ilgili kısa kompozisyon örnekler

Toplumsal bilinç; “belirli bir toplumun ortak mirasından kaynaklanan davranış, düşünme, duyma biçimlerinin bir sonucudur. Bunlar, söz konusu toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilir ve uygulanır. Ortak bilinç, kişinin dışındadır, ondan önce vardır, onu aşar ve ondan sonra yaşamına devam eder. Bizde size toplum bilinci ile ilgili kompozisyonlar hazırladık. Toplum bilinci ile ilgili kompozisyon örnekleri nelerdir, toplum bilinci ile ilgili nasıl kompozisyon yazılır?

Toplum Bilinci İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Nelerdir?

Toplum Bilinci İle İlgili Kompozisyon Örnekleri 1

Bir topluluğun en küçük yapı taşı iki kişi ile başlayan ailedir. Aileler daha sonra büyür geniş aile ve sonrasında topluluğu oluşturur. Topluluk büyür diğer topluluklarla bir araya gelerek toplumu ve milletleri oluşturmaya başlar. Çeşitli şekillerde bir araya gelen topluluk bireylerinin bir arada durabilmesi, yaşayabilmesi için birlikte hareket etme düşüncesinin olması gerekmektedir.

Birlikte yaşamaya hareket etmeye başlayan insanların kendi aralarında yaşayış kurallarını oluşturması gereklidir. Çünkü topluluğun birlikte durmak istemesi kadar bu topluluğun birlikte yaşamasına olanak sağlayacak kural, yasa ve değerlere ihtiyaç vardır. Toplumu idare edecek kurallar ortaya çıktıkça toplum bilinci gelişmeye başlar. Bu bilinç geliştikçe bireylerde ait olma duygusu gelişir ve toplum tamamlanmış olur.

Tamamlanan toplumlarda bireyler kurallara uyma konusunda titiz davranır. Üzerine düşen görevleri yerine getirmek için çabalar. Birey olarak toplumun devamlılığı için gerekli olan çabayı gösterir. Gerektiğinde savaşır gerektiğinde üretir gerektiğinde yönetici olur. Toplum bilinci ile hareket eden insanlar zamanla millet olmayı başarmışlardır. Bulundukları toplumları ileri götürme çabasında olan bireylerin varlığı toplumu öncü toplum yapar. Başarıyı bulan toplumlar kendi refah seviyelerini arttırarak başarılı bir süreç geliştirirler.

Toplum Bilinci İle İlgili Kompozisyon Örnekleri 2

Birey ve toplum arasında tamamlayıcı bir ilişki vardır. Tamamlayıcı ilişkiden kasıt ise birey olmadan toplum olmayacağı şeklinde ifade edilir. Öncelikle tanımlardan bahsedelim. Birey; düşünce , duygu ile davranışları olan toplum içindeki her bir kişiye denir. Toplum ise; aynı toprak parçası üzerinde yaşayan, çıkarlarını sağlamak amacıyla bir arada olan bireylerin bütününe denir.

Tanımlardan da göreceğiniz gibi birey ve toplum arasında sıkı bir ilişki yer almaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin burada önemi artmaktadır. Çünkü bireylerin ortak çıkarları toplumu oluşturacağından her bireyin eğitimi de ayrı önem arz eder. Çünkü değerlerini bilen, çalışkan, karakter sahibi bireyler birleşerek değerlerini bilen, çalışkan, bir toplumu oluştururlar. Toplumun bu şekilde sağlam temeller üzerine kurulması ise gelecek açısından bizlere güven verir. Fakat bencil, salt çıkarcı, karakteri bozuk, değerlerinden bir haber bireyler birleşerek bencil, çıkarcı, karakterinden ve değerlerinden uzak bir toplumu inşa eder. Bu toplum ise su almaya başlayan bir gemi gibidir. Gün gelir batar gider denizin taa en dibine.

İyi bir toplum, değerlerine bağlı bir toplum, çalışkan, dürüst bir toplum için önce kendimize, sonra çevremizdekilere dikkat etmeliyiz. Çocukların eğitimine önem vermeli, onları geleceğe hazırlarken içinde bulundukları bir toplumun bir ferdi olduğunu hissettirmeliyiz.

Toplum Bilinci İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Nelerdir?

Diğer kompozisyon örneklerimize buradan ulaşabilirsiniz;

Yorum yapın