Anasayfa » A dan Z ye Bilgiler » Uzayda Sur Arama Çalışmaları

Uzayda Sur Arama Çalışmaları

Peki Nasadaki Bilim Adamlarının Milyar Dolarlar Vererek Her Yıl Uzayda Su Aramaları Neden Bu Kadar Önemli ?Bu  Konuyu Merak Ediyorsanız Bu Yazı Tam Sizlik

Çünkü Su Dünya Üzerindeki Bütün Canlı Türleri İçin Yaşamsal Öneme Sahip Bir Molekül. Yüksek Miktarda İyonlaştırıcı Radyasyon, Çok Yüksek Ya Da Düşük Sıcaklık, Yüksek Basınç Koşullarında Hayatta Kalabilen Canlılar Keşfedilmesine Rağmen Henüz Suyun Gerekli Olmadığı Bir Yaşam Formu Bulunamadı.

Örneğin Bitkiler Sudaki Hidrojeni Karbonhidrata Dönüştürerek Besin Üretir. Ancak Dünya Dışında Hayat Olup Olmadığını Araştırırken Suyun Bulunması Yeterli Değil. Ayrıca Suyun Sıvı Halde Olması Gerekiyor. Bu Nedenle Nasa’nın Kepler Uzay Aracı Yüzeyinde Suyun Sıvı Halde Bulunabileceği, Dünyaya Benzer Gezegenler Arıyor. Suyu Oluşturan Atomlardan Oksijen, Bağ Oluşumunda Kullanılan Elektronları Hidrojen Atomlarından Daha Güçlü Çeker. Bu Nedenle Su Polar Bir Yapıdadır Ve Birçok Madde Suda Çözünebilir. Sahip Olduğu Bu Özellik Nedeniyle Su Canlı Organizmalardaki Dolaşım Sisteminin Önemli Bir Parçasıdır Ve Vücut İçin Gerekli Besinlerin, Elementlerin Ve Gazların Dokulara Taşınması İçin Uygun Bir Ortam Sağlar.

Ayrıca Birçok Biyokimyasal Bileşik, Örneğin Şekerler, Amino Asitler, Proteinler Suda Çözünebilir.

Bu Bileşiklerin Yer Aldığı Biyokimyasal Süreçler Olmadan Bir Organizmanın Canlı Kalması Mümkün Değildir.

Su İyi Bir Çözücü Olduğu İçin Bu Süreçlerin (Örneğin Fotosentez, Sindirim, Solunum) Vazgeçilmez Bir Parçasıdır.

Biyokimyasal Tepkimelerin Daha Kolay Gerçekleşmesini Sağlayan Enzimlerin Etkinliği, Sıcaklık Değişimlerinden Kolay Etkilenir. Suyun Isı Kapasitesi (Sıcaklığını 1°C Yükseltmek İçin Gerekli Enerji Miktarı) Görece Yüksek Olduğu İçin Sıcaklık Üzerinde Dengeleyici Etkisi Vardır.

Ayrıca Kızılötesi Dalga Boyundaki Termal Işınımı Soğurabilen Suyun Dünya Üzerinde Yaşamın Oluşması İçin Uygun Koşulların Sağlanmasında Katkısı Olduğu Düşünülüyor.

Son Yıllarda Jüpiter’in Uydusu Europadan Elde Edilen Veriler Dünya Dışındaki Yaşam Arayışlarında Bilim İnsanlarına Umut Veriyor. Çünkü Europa’nm Yüzeyini Kaplayan Buz Tabakasının Altında, Jeolojik Etkinlikler Ve Gelgitin Neden Olduğu Sürtünme Sonucu Açığa Çıkan Isı Nedeniyle Sıvı Halde Su Bulunabileceğine Dair Kanıtlar Var.

 

Radyokarbon Tarihlendirme Ya Da Karbon-14 Tarihlendirme, Organik Madde İçeren Nesnelerin Yaşını Belirlemek İçin Kullanılan Bir Yöntemdir. Özellikle Arkeolojide Yaygın Olarak Kullanılan Bu Yöntemi Geliştiren Williard Libby, 1960 Yılında Nobel Ödülü İle Onurlandırıldı.

Karbon Atomlarının Çekirdeklerinde Altı Proton Bulunur. Bu Atomların Çekirdeklerindeki Nötron Sayısı İse Altı, Yedi Ya Da Sekiz Olabilir. Altı Nötron İçeren Karbon-12 Atomları Ve Yedi Nötron İçeren Karbon-13 Atomları Kararlıdır. Ancak Sekiz Nötron İçeren Karbon-14 Atomları Radyoaktiftir Ve Kararlı Hale Gelmek İçin Işıma Yaparlar. Doğada Bulunan Karbon İzotopları (Aynı Elementin Nötron Sayısı Farklı Atomları) Arasında Sadece Karbon-14 Atomları Radyoaktif Olduğu İçin Bu İzotopa Radyokarbon Da Denir. Doğadaki Karbon Atomlarının Yaklaşık %99’U Karbon-12, Yaklaşık %1’İ Karbon-13’Tür. Doğadaki Karbon-14 Atomlarının Sayısı İse Karbon-12 Atomlarınınkinin Trilyonda Biri Kadardır.

Atmosferin Üst Katmanlarında Oluşan Karbon-14 Atomları, Yeryüzüne Yayılır. Canlılar Sürekli Çevreleri İle Etkileşim Halinde Olukları İçin Canlıların Vücutlarındaki Ve Atmosferdeki Karbon-14 Atomları Sayısının Toplam Karbon Atomları Sayısına Oranı Hemen Hemen Aynıdır. Ancak Canlılar Öldükten Sonra Vücuda Yeni Madde Girişi Olmadığı İçin Dokulardaki Karbon-14 Miktarı Azalmaya Başlar. Bu Durum Bir Nesnedeki Karbon-14/Toplam Karbon Oranının Ölçülerek O Nesnenin Çevresiyle Karbon Alışverişi Yapmayı Bıraktığı Zamanın Hesaplanmasına İmkân Verir.

Yöntemin Tam Olarak Nasıl Çalıştığını Şu Şekilde Açıklayabiliriz. Karbon-14’Ün Yarı Ömrü 5730 Yıldır. Yani Belirli Bir Maddedeki Karbon-14 Miktarı Her 5730 Yılda Bir Yarıya Düşer. Örneğin Bugün Elinizde 1 Kilogram Karbon-14 Varsa, Bu Maddenin İçindeki Karbon-14 Miktarı 5730 Yıl Sonra Yarım Kiloya, 11.460 Yıl Sonra Çeyrek Kiloya Düşer. Dolayısıyla 5730 Yıl Önce Ölmüş Bir Organizmadan Arta Kalan Organik Maddelerdeki Karbon-14/Toplam Karbon Oranının Bugünkü Değeri, Bu Oranın 5730 Yıl Önce Atmosferdeki Değerinin Yarısı Kadardır. Benzer Biçimde, 11.460 Yıl Önce Ölmüş Bir Organizmadan Arta Kalan Organik Maddelerdeki Karbon-14/Toplam Karbon Oranının Bugünkü Değeri, Bu Oranın 11.460 Yıl Önce Atmosferdeki Değerinin Dörtte Biri Kadardır. Atmosferdeki Karbon-14 Miktarı Zaman İçinde Az Da Olsa Değişir. Ancak Atmosferdeki Karbon-14/Toplam Karbon Oranlarının Geçmişteki Değerleri Çeşitli Yöntemlerle Belirlenebiliyor. Karbon-14 Yöntemiyle Güvenilir Bir Biçimde Belirlenebilecek En Eski Tarih, Yaklaşık 50.000 Yıl Öncesidir.

Yorum yapın