Ana SayfaBİLGİ ANSİKLOPEDİSİVALİ VE KAYMAKAM ARASINDAKİ FARKLAR

VALİ VE KAYMAKAM ARASINDAKİ FARKLAR

Author

Date

Category

Vali ve Kaymakamın Görevleri Arasında Ne Fark Vardır?
Vali ve kaymakamın görevleri nedir, görev ve yetkileri arasında ne fark vardır gibi sorular genellikle kpss vb. sınavlarda çoğunlukla karşımıza çıkan fix sorulardandır. Bu sorulara doğru cevap verebilmek için öncelikle Kaymakam ve Valinin görev ve yetkilerini öğrenmek gerekir.

Kaymakamın görev ve yetkileri:
* Görev aldığı bölgede memur ataması, denetlemesi ve görüş bildirisi yapmakla sorumludur.
* Görev aldığı bölgede hükümetin temsilcisidir.
* Cumhuriyet Bayramında ilçede düzenlenen törenlere başkanlık yapmakla sorumludur.
* İlçede genel idare ve genel gidişini düzenleme ve denetlemekten sorumludur.
* Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının uygulanmasından sorumludur.

Valinin görev ve yetkileri:
* Görev aldığı ilde hiyerarşi bakımından en yüksek yetkideki kişidir.
* Görev aldığı bölgede il özel idaresi personelini atamaktan sorumludur.
* Görev aldığı bölgede il özel idaresi bütçe tasarısını hazırlamaktan sorumludur.
* Görev aldığı bölgedeki olağanüstü hallerde askeriyeden destek ve yardım talebinde bulunabilir.
* Komşu ülkelerin temsilcileriyle ilişki kurabilir.
* Bakanlardan gelen emirlerin yürütmesinden sorumludur.
* Adli ve askeri birlikler hariç kamu kurum ve kuruluşlarını denetlemekle sorumludur.
* Görev aldığı bölgenin genel gidişini denetlemekle sorumludur.

Vali ve Kaymakamın Görevleri Arasında Ne Fark Vardır?
Kaymakam hükümeti, Vali ise hem hükümeti hemde devleti temsil eder. Vali devlet adına her türlü işi yapabilirken kaymakam kanunlar dahilinde işlem yapabilir. Vali genel emirler çıkartabilir ve yabancı ülke konsoloslarıyla ilişkiler kurabilirken kaymakama bu yetki verilmemiştir.

Vali nedir Kısaca;
Valiler, illerde bulunan hükümetin en yetkili temsilcileridir.İllerde merkezi idarenin yürütme organı başı olan valiler, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atanmaktadırlar. Valiler ilin genel idaresinden ve yönetiminden sorumlu olmakla beraber, devletin, hükümetin ve ayrı ayrı her bakanın mümessili konumundadırlar. Valiler, kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarını yayınlar, ilan eder ve uygularlar.

Kaymakam Nedir Kısaca;
Kaymakam, ilçelerde bulunan en büyük mülki amir demektir. İlçelerin genel yönetiminden sorumlu olan, yönetimi ilçede aracısız temsil eden, ilçelerdeki en yetkili devlet görevlisidir.

Son Yazılar

Son Yorumlar