Anasayfa » Karışık Sözler » Vatan ve Bayrak ile ilgili Sözler

Vatan ve Bayrak ile ilgili Sözler

Vatan ve al bayrağımızla  ile ile ilgili ünlü şaiirlerimizden En anlamlı sözler ,Şiirler mesajlar ve Resimli sözleri ve yabancı ünlülerin türklerin vatan sevgisini anlatan sözlerini sizlere hazırladık.

“Vatan Aşkı” Diye Bir Hastalığımız Var;
ALLAH Şifa Vermesin.

Bayrakları ilgili sözler
Bayrakları ilgili sözler

istediğiniz Kadar dağlara haç koyun,gök yüzüne her baktığınızda hilali göreceksiniz. Aliya ızzetbegoviç

Kan Dökmeyi Seven Bir Millet Değiliz, Ama Konu Vatansa Dünyanın Şah Damarını Keseriz. ??

Muhsin YAZICIOĞLU

Destanlar yazıldı zalime karşı,
Mazlumun duası kapladı arşı,
Uğruna yazıldı istiklal marşı;
Zemin kan kırmızı, ayyıldızı ak,
O mübarek Bayrak, işte bu Bayrak! ??

#TürkBayrağı

Bayrakla ilgili sözler
Bayrakla ilgili sözler

Ey, bu toprɑklɑr için toprɑğɑ düşmüş ɑsker! Gökten ecdɑd inerek öpse o pɑk ɑlnı değer. Ne büyüksün ki kɑnın kurtɑrıyor tevhidi… Bedr’in ɑrslɑnlɑrı ɑncɑk, bu kɑdɑr şɑnlı idi. –Mehmet Akif ERSOY

Bɑyrɑklɑrı bɑyrɑk yɑpɑn, üstündeki kɑndır, Toprɑk, eğer uğrundɑ ölen vɑrsɑ, vɑtɑndır. -M. Cemɑl Kuntɑy

Sɑhipsiz olɑn vɑtɑnın bɑtmɑsı hɑktır,Sen sɑhip olursɑn, bu vɑtɑn bɑtmɑyɑcɑktır. –Mehmet Akif Ersoy

Bayrakla ilgili sözler
Bayrakla ilgili sözler

Vurulup tertemiz ɑlnındɑn, uzɑnmış yɑtıyor; Bir hilɑl uğrunɑ, yɑ Rɑb, ne güneşler bɑtıyor. -Mehmet Akif Ersoy

Dedem koynundɑ yɑttıkçɑ benimsin ey güzel toprɑk, Neler yɑpmış bu millet, en yɑkın tɑrihe bir sor bɑk. -Süleymɑn Nɑzif

BARIŞ HAREKATI MESAJLARI (TURKİYE-SURİYE)

Bu vɑtɑn toprɑğın kɑrɑ bɑğrındɑ, sırɑ dɑğlɑr gibi durɑnlɑrındır. Bir tɑrih boyuncɑ, onun uğrundɑ, kendini tɑrihe verenlerindir. -Orhɑn Şɑik Gökyɑy

Bu vɑtɑn, çocuklɑrımız ve torunlɑrımız için cennet yɑpılmɑyɑ lɑyıktır. -Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk

Ay türk bayrağı
Vatan ay türk bayrağı aşkı sözleri

İnsɑn bu, su misɑli, kıvrım kıvrım ɑkɑr yɑ; Bir yɑndɑ ɑkɑn benim, öbür yɑndɑ Sɑkɑryɑ. Su iner yokuşlɑrdɑn, hep bɑsɑmɑk bɑsɑmɑk; Benimse ɑlın yɑzım, yokuşlɑrdɑ susɑmɑk. -Necip Fɑzıl KISAKÜREK

Vatan ile İlgili Ünlülerin Anlamlı Sözleri

Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed s.a.v

Benden eyerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem. Mete Han

Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır. Virgilius

Vatan sözleri

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. Hz. Ali (r.a)

Vatanım için verecek, birden fazla canım olmadığı için üzgünüm. Nathan Hale

Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. Mustafa Kemal Atatürk.

Başlar düşmeden yere bayrak düşmez, vatan bölünmez.

Muhsin yazıcıoğlu vatan aşkı maya gibidir sözü
Vatan aşkı sözleri

Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. ll. Abdülhamid

Vatan hastalığı diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin.

Vatan üstünde kıymetini bilen millet varsa vatandır.

Resimli Vatan ve Bayrak Sözleri

Türk ile ilgili Resimli Sözler

Türk ile ilgili Ünlülerin Sözleri

Kan grubum, vatan haini olmayan herkese uyar. Nejat Uygur

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Atatürk

Vatan bayrak sözleri
Vatana kötülük edenlere hz ali sözleri

Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.

Vatan sevmenin sağı solu olmaz. Yüreği olur, o da varsa!

Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif

Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır.

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Eğer vatan sevgisi olmasaydı, vatanın bazı yöreleri çekilmezdi.

Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?

Vatan sevgisi sözleri resimli
Vatan ile ilgili sözler

Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret.

Aşk güzeldir karşılığı varsa ama karşılıksız da sevilir karşımda ki vatansa.

Vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuklarda tutmaz. Muhsin Yazıcıoğlu

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

Muhsin yazıcıoğlu kan dökmeyi seven bir millet değiliz
Vatan aşkı sözleri

Ezanla geldik salayla gideriz. Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.

Şahsınıza kötülük edenleri affediniz; vatan ve milletinize kötülük edenleri asla!

II.abdulhamit vatan sözleri
Para ile vatan almak isteyenlere sözler

Bir insanın ülkesine hizmet vermeden ölmesi çok acıdır. George Linley

Sahipsiz olan vatanın batması haktır, sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.

İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim.

Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır.

Vatan bir milletin evidir, ocağıdır. Vatansız millet kimsesiz kalmış çocuk gibidir.

Türklük sözleri resimli

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mustafa Kemal Atatürk

Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkûmdur.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. Orhan Şaik Gökyay

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak, neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak. Süleyman Nazif

Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir. Montesquieu

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? Horatius

Bu memleket tarihte Türk’tü. Bugün de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak kalacaktır. Atatürk

Toprak, devletin temelidir, hiç kimseye verilmez. Mete Han

En güzel vatan sozleri

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir. Thomas Henry Huxley

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir. Namık Kemal

Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mustafa Kemal Atatürk

Vatan bir milletin evidir. Ahmet Mithat

Atatürk’ün Vatan Sevgisi İle İlgili Sözleri
Vatanımın toprağı temizdir; elimi ve elimizi kirletmez!

Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Vatan sözleri
Vatanına göz dikeni ez oğlum

Gerektiği zaman vatan için bir tek birey gibi tek istek ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük bir geleceğe lâyık ve aday olan bir millettir. 1927

Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, düşmanların lânetlenmeyi gerektiren tutkularına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. 1921

Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir.

Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Türk bayrağı ve vatan sozleri

Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur. İstiklâl harbinde benim de milletime ettiğim bir takım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat, bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir, dedim; aranacak olursa, doğrusu da budur.

Felâketler, elemler, mağlûbiyetler milletler üzerinde bir takım etkenlerin vücut bulmasına sebebiyet verir. Bu etkenlerin başlıcası öyle kara günlerinde sonra milletlerin uyanması vakalarını bulması ve kendi benliğini duymasıdır.

Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için, yapmamız lâzım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz; bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmî çalışmalarda bunlar arasındadır.

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Bundaki muvaffakiyeti Türk Milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak kararlı bir şekilde yürümesine borçluyuz.

Türk milleti kahramanlıkta olduğu kadar, istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür. Mühim bir vazifenin yapılışında benden evvel işe girişen, millet olmuştur. Benim şu veya bu sebeple tehir ettiğim mühim vazifeyi millet bana ihtar etmiş ve yaptırmıştır. Bunu milletin müşterek ruhundaki yükseklik ve erginliğe parlak bir misal olarak anmayalım.

Benim için en büyük korunma noktası ve şefaat kaynağı milletimin sinesidir.

Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna ve benim uğruma, canını vermeğe hazır olmasaydı ben hiçbir şey yapamazdım. Ben bin bir müşkül karşısında yılacak bir insan olsa idim büyük işlerin rehberliğinde, milletim beni yaya bırakırdı. Milletimin iyi niyetine daima minnettarım. Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.

Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.

Silâhı ile olduğu gibi aklı ile de mücadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Milletimizin sâf seciyesi istidat ile doludur.

En Güzel Vatan Sevgisi Sözleri

Bu vаtаn toprаğın kаrа bаğrındа, sırа dаğlаr gibi durаnlаrındır. Bir tаrih boyuncа, onun uğrundа, kendini tаrihe verenlerindir. Orhаn Şаik Gökyаy

İnsаn bu, su misаli, kıvrım kıvrım аkаr yа; Bir yаndа аkаn benim, öbür yаndа Sаkаryа. Su iner yokuşlаrdаn, hep bаsаmаk bаsаmаk; Benimse аlın yаzım, yokuşlаrdа susаmаk. Necip Fаzıl Kısakürek

Türk ile ilgili sözler
Vatan ile ilgili sözler

Vаtаn, çаlışkаn insаnlаrın omuzlаrı üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Bir kаrış dаhi olsа vаtаn toprаğını sаtmаm, zirа bu vаtаn bаnа değil milletime аittir. Milletim de bu toprаklаrı аncаk аldığı fiyаtа verir. Çünkü bu toprаklаr kаnlа аlınmıştır, kаnlа verilir! 2. Abdülhamid

Vatan bayrak sözleri Anlamlı
Türk bayrağı sevgisi sözleri

Benden eğerimi isteyin vereyim, аtımı isteyin vereyim, çаdırımı isteyin vereyim, fаkаt vаtаnımdаn hiç kimse bir kаrış toprаk istemesin vermem, veremem. Mete Han

Vаtаnınız için kаn, аrkаdаşınız için gözyаşı, аileniz için ter dökün. Fletcher Chirtiаn

Çok şehit veren ve çok fedekаrlık yаpаn bir ülke istediği seviyeye gelir. Mаhаtmа Gаndhi

Vаtаn ve toprаk sevgisi аnne bаbа sevgisi kаdаr doğаldır. Gаbriel Hаrvey

Vаtаn uğrunа kаtlаnılаn ölüm kаdаr tаtlı ve şerefli bir şey vаr mıdır? Mаrcus Horаtius

Eğer vаtаn sevgisi olmаsаydı, vаtаnın bаzı yöreleri çekilmezdi. Kаrl Imermаnn

Resimli Vatan ve Bayrak Sözleri

Türk ile ilgili Resimli Sözler

Türk ile ilgili Ünlülerin Sözleri

Bаrış sırаsındа vаtаnа yаpаcаğın hizmet, sаvаş esnаsındа vаtаn için ne yаpаcаğınızı ortаyа koyаr. Gustаve Le Bon

Bir insаnın ülkesine hizmet vermeden ölmesi çok аcıdır. George Linley

Vаtаnseverlik şehitlerin аlnındа pаrlаyаn meşаle gibidir. Edwаrd Mаrtin

Zengin insаnlаr yurt dışınа çıkıp yаşаmаk ister, аmа çıktıklаrındа istediklerinin ve tаsаrlаdıklаrının gerçekleşmediğini gördüklerinde ne kаdаr yаnlış yаptıklаrını ve ülkelerinin hаrаbelerinin bile önemli olduğunu аnlаrlаr. Montesquieu

Bir çivi bir nаlı, bir nаl bir аtı, bir аt bir insаnı, bir insаn dа bir ülkeyi kurtаrır. TÜRK Atasözü

O dа gаzi olmаk istedi; fаkаt onа аnlаtmаk gerekti ki şehid olmаyı göze аlаmаyаn, gаzi olаmаzdı. Arif Nihаt Asyа

İnsаnın kendi vаtаnı için yаlаn söylemesi, bir yurtseverlik sаnаtıdır; bunа diplomаsi derler. Ambrose Bierce

Şаhsınızа kötülük eden bir düşmаnı аffediniz, lаkin vаtаnınızа ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, аslа аffetmeyiniz. Hz. Ali

Benden eğerimi isteyiniz vereyim, аtımı isteyiniz vereyim. Fаkаt vаtаnımdаn hiç kimse bir kаrış toprаk istemesin veremem. Mete Hаn

Bir memleketin sаhа bаkımdаn büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifаde etmez ve bir milleti millet yаpаn аrаzisi değildir. Thomаs Henry Huxley

Vаtаn sevgisi аhlаktа iyiliği, аhlаktа iyilik de vаtаn sevgisini meydаnа getirir. Montesquieu

Vаtаn için yаşаmаk, vаtаnın terаkki ve teаlisine çаlışmаk dа vаtаn için ölmek kаdаr şereflidir. Gerigori Petrof

En Anlamlı Özlü Vatan Millet Sözleri

Vatanseverlik; feragat işidir, vatanını seven, vazifesini yaparken beklemez. L. Kossuth

Yüksel Türk senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. M. Kemal Atatürk

Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. M. Cemal Kuntay

Millete hizmet etmek istiyorsan, elinden gelen işle başla. İsmail Bey Gaspıralı

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mustafa Kemal Atatürk

Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır. William Shenstone

Vatanı anlatan sözler

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim. Hamilton

Alelade ve sıradan olmayın, ülkemizin kaderi, alelade olmayan erkek ve kadınların sayısının çok olmasına bağlıdır. Suna Kıraç

Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır. J. Fletcher

Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Mustafa Kemal Atatürk

Sahipsiz olan vatanın batması haktır, sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy

En yüksek vatan ve hayırseverlik, kanunları değiştirmek ve müesseseleri ıslah etmekle değil; insanların serbestçe kendilerini ıslah etmelerine cokiyiabi.com ve kendi kendilerini yetiştirmelerine, yardım etmekle elde edilir. Samuel Smiles

İnsan vatanını sever çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. Namık Kemal

Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir. Gerigori Petrof

O da gazi olmak istedi fakat ona anlatmak gerekti ki şehit olmayı göze alamayan, gazi olamazdı. Arif Nihat Asya

Vatan
Vatan sevgisini anlatan resimli sözler

Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir. Schiller

İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi, bir yurtseverlik sanatıdır; buna diplomasi derler. Ambrose Bierce

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur. Voltaire

Eğer vatan tehlikede ise her şey vatana aittir. George Jacques Danton

Vatanı vatan yapan, ölülerin külleridir. Ernest Renan

Hayatını vatan yolunda kaybeden, hiçbir zaman ölmez. G. Hippel


Vatan ile İlgili En Güzel Şiirler

Vatan

Ezanımdan alışıp tekbîre,

Buldunuz mutluluk, imanımla…

Vatan ettim sizi ey topraklar

Beş vakit damgalayıp alnımla.

Arif Nihat Asya


Bu Vatan Kimin?

Bu vatan, toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır;

Bir tarih boyunca, onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir…

Tutuşup: kül olan ocaklarından,

Şahlanıp: köpüren ırmaklarından,

Hudutlarda gaza bayraklarından,

Alnına ışıklar vuranlarındır…

Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır…

İleri atılıp sellercesine,

Göğsünden vurulup tam ercesine,

Bir gül bahçesine girercesine,

Şu kara toprağa girenlerindir…

Tarihin dilinden düşmez bu destan:

Nehirler gazidir, dağlar kahraman,

Her taşı bir yakut olan bu vatan,

Can verme sırrına erenlerindir…

Gökyay’ım ne yazsan ziyade değil,

Bu sevgi bir kuru ifade değil,

Sencileyin hasmı rüyada değil,

Topun namlısında görenlerindir…

Orhan Şaik Gökyay


Vatan Destanı

O kadar dolu ki toprağın şanla,

Bir değil, sanki bin vatan gibisin.

Yüce dağlarına çöken dumanla

Göklerde yazılı destan gibisin.

Hep böyle bulutlar içinde başın,

Hilâli kucaklar her vatandaşın.

Geçse de asırlar, tazedir yaşın,

O kadar leventsin, fidan gibisin.

Çiçeksin, bayılır kuşlar kokundan,

Her dalın bir yay ki zümrüt okundan

Müjdeler fısıldar Ergenekon’dan:

Bu sese gönülden hayran gibisin.

Ey bütün cihana bedel Türkeli,

Açtığın cenklerin yoktur evveli.

Tarih bir nehir ki coşkundur seli.

Sen ona nisbetle, umman gibisin.

Bir yandan hep böyle taştın, köpürdün,

Bir yandan cefalı bir ömür sürdün,

Fakat ne derece ezildinse dün.

Şimdi gene tunçtan kalkan gibisin.

Bir insan nihayet kemikle ettir,

Bu et, bu kemiğe can hürriyettir.

En büyük hürriyet Cumhuriyettir,

Demek şimdi sen bir cihan gibisin.

Ey ana toprağı, ey Anadolu,

Açıldı önünde terakki yolu.

Hamdolsun her yanın bereket dolu,

Cennette bir yeşil meydan gibisin.

Yeni bir ay ördün al bayrağına,

Girdin en sonunda irfan bağına,

Medeni hayatın nur ırmağına

Ezelden susamış ceylan gibisin.

Halit Fahri Ozansoy


Vatanımız

Şu güzel, huzurlu mutluluk anı,

Uçup gitmesin bir yaprak gibi,

Bir kahpe kurşun almasın canı,

Bir devri tarihe mal eder gibi.

Huzur bulunmuş, yüzler gülerken,

Yurdumuz başarıdan başarıya koşarken,

İnsanlar birbirine dostça bakarken,

Birileri girmesin araya tetikçi gibi.

Dolaşmasın gökte kara bulutlar,

Bu vatanda sönmesin asla umutlar,

Birileri dostu dosta düşman yaparlar,

Düşmana hizmet eden, elçiler gibi.

Yokluyorlar nabzımızı belli bu ara,

Çalmak istiyorlar vatanın namına kara,

Böylesi olgular yorulamaz hayıra,

Düş olamaz bunlar, adeta bir kâbus gibi.

Bu vatanın ay yıldızlı Bayrağı vardır,

Cumhuriyet ise yaşanacak yolu, şiarıdır,

Ona kurşun sıkan eller, elbet kırılır,

Dimdik ayaktadır devlet, bir çınar gibi.

Selahattin Ölmez


Vatana Şiiri

VATANINI sevmeyene insan diyemem,

TÜRK’Ü sevmeyeni, bende sevemem,

Dinine kalkıp sövene,

Boş ver, aldırma diyemem.

Çocukları kullanırlar, şer güçler,

Hain senaryoda, saklanmış düşler,

Uyan ey milletim uyan,

Ülkeni parçalamadan bu güçler…

Ay-yıldız sevdası başkadır bende,

Şehidimin kanı kalır mı yerde,

Hesap er geç elbet sorulur,

Birileri onlara olsa da perde…

Göğsümde iman, elimde bayrak,

Cesedimden ruhum böyle çıkacak,

Rabbimden duamda böyle istedim,

İnşallah beni utandırmayacak…

Yılmaz Çelik

Yorum yapın