Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

Yağmur ile ilgili ingilizce Sözler ve Türkçe Anlamları

0

Yağmur ile ilgili ingilizce Sözler, yağmur ile ilgili türkçe ingilizce Sözler ,yağmur ile ilgili ingilizce yazılar, yağmur ile ilgili ingilizce cümleler, yağmur ile ilgili güzel sözler,

Yağmur ile ilgili ingilizce kelimeler

Yağmur ile ilgili ingilizce Sözler

Into each life some rain must fall.

Her hayatın içine biraz yağmur yağmalı. – Henry Longfellow


I don’t just wish you rain, Beloved. I wish you the beauty of storms.

Senin için sadece yağmur dilemiyorum, sevgilim. Fırtınaların güzelliğini de diliyorum.” – John Geddes


Let the rain kiss you. Let the rain beat upon your head with silver liquid drops. Let the rain sing you a lullaby.

Bırakta yağmur seni öpsün. Bırakta yağmur basının üzerine gümüş sıvı damlalarla vursun. Bırakta yağmur sana bir ninni söylesin.


Life isn’t about waiting for the storm to pass. It is about learning to dance in the rain.

Hayat, fırtınanın geçmesini beklemekle ilgili değildir; yağmurda dans etmeyi öğrenmekle ilgilidir.


“The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain.

Benim bakış açıma göre, eğer gökkuşağını istiyorsan, yağmura katlanmak zorundasın.

Yağmur ile ilgili ingilizce mesajlar

Yağmur ile ilgili ingilizce türkçe çevirili sözler


Some people feel the rain, others just get wet.

Bazıları yağmuru hisseder, deigerleri sadece ıslanır.


Do not be angry with the rain; it simply does not know how to fall upwards. “

“Yağmura kızmayın; O sadece yukarı doğru nasıl düşeceğini bilmiyor. “ – Vladimir Nabokov –


“I always like walking in the rain, so no one can see me crying.”

“Her zaman yağmurda yürümeyi severim, böylece kimse beni ağlarken göremez.” – Charlie Chaplin –


Tears of joy are like the summer rain drops pierced by sunbeams. “

“Sevinç gözyaşları, güneş ışınları tarafından delinmiş yaz yağmuru damlaları gibidir. – Hosea Ballou –


Life is full of beauty. Notice it. Notice the flowers, the small child, and the smiling faces. Smell the rain and feel the wind. Live your life to the fullest potential, and fight for your dreams.”

“Hayat güzelliklerle dolu. Farkına var. Çiçeklerin, küçük bir çocuğun ve gülümseyen yüzlerin farkına var. Yağmuru kokla ve rüzgarı hisset. Hayatını en dolu şekilde yasa ve hayallerin için savaş.” – Ashley Smith –

Yağmur ile ilgili ingilizce Sözler RESİMLİ

Yağmur ile ilgili ingilizce sevgiliye güzel sözler


Rain is not only drops of water. It’s the love of sky for earth. They never meet each other but sends love this way.”

“Yağmur sadece şu damlası değildir. Gökyüzünün dünyaya olan aşkıdır. Birbirleriyle hiç tanışmadılar ama bu şekilde sevgiyi gönderiyorlar.”


Rain is grace; rain is the sky descending to the earth. Without rain, there would be no life. “

“Yağmur zarafettir; yağmur, dünyaya inen gökyüzüdür. Yağmur olmadan, hayat olmazdı.”– John Updike –


“I wished it was raining,” he said. “I don’t need the rain,” I said. “I need you.”

“Yağmur yağmasını diledim” dedi. “Yağmura ihtiyacım yok, sana ihtiyacım var.” dedim.” – Benjamin Alire Sáenz


“I like people who smile when it is raining.”

“Yağmur yağarken gülümseyen insanları seviyorum.”


“The drops of rain make a hole in the stone, not by violence, but by of falling.

“Yağmur damlaları taşta bir delik açar, şiddetten değil, düşerek.”


“The things I love: tea, good music, a good book, your smile, old photos and rainy days.”

“Sevdiğim şeyler: Çay, iyi müzik, iyi bir kitap, gülümsemen, eski resimler ve yağmurlu günler.”


“Don’t threaten me with love, baby. Let’s just go walking in the rain. “

“Beni aşkla tehdit etme bebeğim. Hadi sadece yağmurda yürüyelim.” – Billie Tatili –

Yağmur ile ilgili ingilizce söz

Yağmur ile ilgili ingilizce güzel sözler Resimli


“I’m singing in the rain, just singing in the rain; What a wonderful feeling, I’m happy again.”

“Yağmurda şarkı söylüyorum, sadece yağmurda şarkı söylüyorum; Ne güzel bir duygu, yine mutluyum.” – Arthur Freed –


I’ve always found the rain very calming.”

“Yağmuru her zaman sakinleştirici buluyorum.” – Venus Williams –


The rain begins with a single drop. “

“Yağmur tek bir damla ile başlar.” – Manal al-Sharif –


Rain falls because the clouds can no longer handle the weight. Tears fall because the heart cannot longer handle the pain.”

“Yağmur yağar, çünkü bulutlar artık ağırlığı kaldıramaz. Gözyaşları düşer çünkü kalp acıya daha fazla dayanamaz.”


When life gives you a rainy day, play in the puddles.

Hayat sana yağmurlu bir gün verdiğinde, Su birikintilerinde oyna


Everyone wants happiness. No one wants pain. But you can’t have a rainbow, without a little rain.”

“Herkes mutluluk istiyor. Kimse acı istemiyor. Ama biraz yağmur yağmadan gökkuşağına sahip olamazsın.”


Rainy days should be spent at home with a cup of tea and a good book”

“Yağmurlu günler evde bir fincan çay ve iyi bir kitapla geçirilmelidir.” – Bill Watterson –


“I yearn for flowers that bend with the wind and rain.”

“Rüzgar ve yağmurla kıvrılan çiçekleri özlüyorum.” – Tso ssu –


You pray for rain, you gotta deal with the mud too. That’s a part of it. “

“Yağmur için dua ediyorsan, çamurla uğraşmayı da göze almalısın. Bu da onun bir parçası.” – Denzel Washington –


Let a smile be your umbrella on a rainy day.”

“Yağmurlu bir günde gülümsemen şemsiyen olsun.”


Tears fall in my heart like the rain on the town. “

“Gözyaşları kalbime düştü, kasabaya yağan yağmura gibi.” – Paul Verlaine –


Anyone who says sunshine brings happiness has never danced in the rain.

“Günışığının mutluluk getirdiğini söyleyen herkes. hiç yağmurun altında dans etmemiştir.”

Paylaş:
[vicomi_feelbacks]

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap