Yeni Doğan Bebeğin Kulağına Ezan Neden Okunur ?

Sayfanın Konusu ; bebeğin kulağına isim ne zaman okunur,bebeğin ismini kulağına kim okumalı,bebeğin kulağına ezanı kim okumalı,çocuğun kulağına ezan okunmasa ne olur,bebeğin kulağına ezan okumak ,hanefi mezhebine göre bebeğe isim koyma,çocuğun kulağına ezan nasıl okunur cübbeli ahmet hoca,bebeğin kulağına ezanı kadın okuyabilir mi,

Kulağına ezan ve kamet okuyarak çocuğa isim koymak:

Bu adet bizzat Peygamber Efendimiz (asm)’den gelmektedir. Sünen-i Tirmizi’de nakledildiğine göre, Hz. Hasan (ra) dünyaya gelince Peygamberimiz (asm) onun sağ kulağına ezan okumuştur. (Tirmizi, Edaha:15)

Hz. Hüseyin (ra)’in rivayetine göre ise Peygamberimiz (asm) bu adetlerinin hikmeti hususunda da şöyle buyurmuşlardır:

“Kimin bir çocuğu olur da, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa, o çocuğa ümmüsıbyan hastalığı zarar vermez (cin zarar vermez).”(Feyzü’l-Kadir, VI/237.)

Ezan ve kamet, çocuğa yapılan ilk iman telkinidir. Çünkü ezanın mana ve muhtevasında tekbir, tevhid, nübüvvet ve namaz gibi dinin esasları bulunmaktadır.

İsim verilirken, çocuğa güzel, İslami isimlerin verilmesine dikkat edilmelidir. Bu hususta Peygamberimiz (asm)’in birçok tavsiye, ikaz ve tatbikleri vardır. Bu hadislerden birisinin meali şöyledir:

“Kıyamet günününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyle ise isimlerinizi güzel koyun.”(Buhari, Edeb:108)

Çocuğun isminin doğduğu günün akşamında verilmesi tavsiye edilmektedir; fakat yedinci güne kadar da ertelenebilir.

Ezan ve kamet işini herkes yapabilir. Namazdan önce okunan kamet sol kulağa okunur.

Yeni Doğan bebeğin kulağına kadın ezan okuyabilirmi ?

Yeni doğan bebeklerin sağ kulağına ezan ve sol kulağına da kamet okunması sünnettir. Bu görevi kadın veya erkek yapabilir. Bunu kadın yapmasının bir sakıncası yoktur. Bu ezan ve kamet camide okunan durum gibi değildir. Allah kabul eylesin.

Yeni doğan bebeğin kulağına ezan,kamet nezaman okunur ?

Bebeğinize doğduğu ilk günde kulanığa ezan ve kameti okumanız en efdal olandır. Mümkünse ilk duyacağı ses ezan olsun.
Tavsiye edilen görüş ise ilk yedi gün içerisinde ezanı okumanız müstehaptır. Bunun için belli bir gün şartı yoktur.

Sağ kulağına ezan, solkulağına ise kamet okunur. isimle onu çağırmak ise öfrtür.

Doğduğunda kulağına ezan okunmayan bir kişinin büyüdüğünde kulağına ezan okunabilinirmi ?

Çocukluğunda kulağına ezan okunmayan kimsenin kulağına daha sonra ezan okunmasının dinen bir sakıncası yoktur. Ama bu okuyuş doğduğu zamandaki okuyuş gibi değildir.

Çocukların kulağına ezan ve kamet okumak sünnet olduğu için, zamanında ezan veya kamet okumamanın herhangi bir günahı yoktur.

Yeni Doğan bebeğin kulağına ezan nezaman okunmalı ve kim okumalı ?

Hz. Ebu Rafi anlatıyor: “Hz. Hasan (ra) dünyaya geldi zaman Hz. Peygamber (a.s.m)’in onun kulağına ezan okuduğunu gördüm.” (Ebu Davud, Edep, 107; Tirmizî, Edahî,16; Ahmet b. Hanbel, VI/9,291).

Hz. Peygamber (a.s.m)’in doğan çocuğun sağ kulağına ezanı, sol kulağına da kametin okunmasını tavsiye ettiğine dair rivayetler de vardır. (bk. Gazalî, İhya, II/55; Zeynu’l-Irakî, Tahricu Ahadisi’l-İhya, İhya ile birlikte).

Çocuk dünyaya geldikten sonra ilk fırsatta dinî bilgisi olan kimse çağrılır, çocuk kucağına verilir. Sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okunur. Sonra da şöyle dua etmesi sağlanır;

“Allah’ım, bu yavruyu İslâm fidanlığında biten güzel bir fidan olarak büyüt, İslâmî hayatta ebedî ve sabit kıl.”

Bu sıralarda çocuğuna bakan ana-baba, İbrahim Aleyhisselâm’ın oğulları İsmail ve İshak’a bakarken okuduğu şu duayı okurlar:

“Elhamdülillahillezî vehebe lî ale’l-kiberi İsmâile ve ishak. İnne Rabbî lesemîu’d-duâ.”

“Bana bu evladı ihsan eden Allah’a hamd eder, minnet ve şükranlarımı takdim ederim…” (İbrahim, 24/39)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir