Yunan Mitolojisi Tanrıları (Tüm Bilgiler)

0

Antik Yunan’da dünyanın yaratılışı tanrı ve tanrıçaların hayatı hakkındaki söylence ve öğretileri içermektedir. Tarihçiler, mitoloji hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için zamanın sanatındaki ip uçlarını toplarlar.Yunan mitolojisi Yakın Doğu ve birçok Avrupa mitolojisini etkilemiştir. Yunan Tanrılarının her biri Romalılar tarafından kabul görmüş ve farklı isimler kullanılmıştır. Roma mitolojisi Yunan mitolojisini baz almıştır. Yunan tanrılarının yaratılışında 12 tanrı vardır . Her şey Olymposlu Tanrılarla Titanların savaşlarıyla başlar ve Olymposluların zaferiyle son bulur. Yunan Tanrıları dünyayı Olympos Dağının tepesindeki bulutların üzerinden idare ederler. Şimşeklerin efendisi Zeus nice savaşlar vererek yönetimi babası Kronos ve onun yardakçıları titanların elinden almış, 3 erkek kardeşiyle dünyayı bölüşmüştür. Çekilen kuraya göre gökyüzü Zeus’a, denizler Poseidon’a, yeraltı da Hades’e düşer. Herkes görev dağılımından sonra Olimpos’a çıkar ve dünyayı yönetmeye başlarlar.
Titanların devrilmesi ile Olymposlu tanrıların başa geçmesinden sonra, farklı bir düzen oluşur. Yeni tanrı ve tanrıçalar tayin edilir.Olymposlu on iki büyük tanrı Olimpos Dağı’nda Zeusun gözetimi altında ikâmet eder.
Yunanlılar Olymposlu tanrılardan başka farklı kırsal tanrılara da inanırdı.Bunlara örnek :
Pan: Çobanların tanrısı
Nypmha: Kırlarda,su ve ormanlarda yaşayan ikinci derece önemli tanrıçalar.
Naiadlar: Suda yaşayan, dere veya ırmağa bağlı periler.
Dryades: Ağaç perileri.
Hamadryades: Dryadeslerin kardeşi. Ağaç ve ormanları korurlar.
Satyrler: Doğayı simgeleyen cinler.
Silenos: Kocamış Satyrlere verilen genel addır.
Erinysler: Öç alma tanrıçaları.
Hesperidler: Okeanos ırmanığının ötesinde, altın elma bahçelerine bekçilik eden periler.
Harpyalar: Kasırga tanrıçaları.

Antik Yunan mitolojisinde tanrılar olağanüstü yeteneklere sahip, hastalıktan etkilenmeyen, sadece bazen olağandışı durumlarda yaralanan, ölümsüz ve ölümsüz olma özelliklerinin yanında nektar ve ambrosia ile beslendikleri için solmayan gençliğe sahiptirler.

12 Tanrı Tanrıça ve Görevleri

Zeus (Gökyüzü ve Hava olayları)
Poseidon (Denizler, Depremler ve Okyanuslar)
Hades (Yeraltı)
Hephaistos (Demircilik ve Ateş)
Ares (Savaş)
Hermes (Hırsızlık, şifa, yolculuk, iletişim)
Dionisos (Şarap, Üzüm, Eğlence, Partiler)
Artemis (Okçuluk, Ay, Avcılık, Bakirelik)
Afrodit (Aşk ve Güzellik)
Athena (Bilgelik ve Savaş Stratejisi)
Hera (Evlilik, Bereket ve Aile)
Apollon (Işık, Sanat, Şiir, Okçuluk, Tıp)

Zeus

Tanrıların ve İnsanların Babası” olaral bilinen Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrıdır. Göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin tanrısıdır. Titan Kronos’un ve eşi Rhea’nın en küçük çocuğu ve oğludur. Tanrıça Hera’nın kocasıdır. Simgesi şimşeğin yanında boğa, kartal ve meşe ağacıdır. Aynı zamanda tanrıların kralı olduğu için taht ve asa ile de sık sık betimlenir. Ayrıca Aegis’in de taşıyıcısıdır.
En bilinen özelliklerinden biri çapkın oluşudur. İstediği her şeyin şekline girebilen Zeus’un Leda için kuğu, Antiope için satir, Aegina için ateş, Danae için altın yağmuru, Alkmene için kocasının kılığına, Hera için guguk kuşu, Callisto için Bakire Tanrıça Artemis’in kılığına, Mnemosyne için yakışıklı bir çoban, İo için bulut, Demeter için geyik, Europa için boğa olmuştur.Yani çapkınlığı tanrıçaları, kadınları, nemfleri, Titanları bile kapsamaktadır. Yaptığı kandırmacalar ile herkesi elde edebilmektedir. Kız kardeşleri Hera ve Demeter’in yanı sıra kendi kızı Persephone’ye bile aşık olmuş hatta ondan Zagreus isminde bir oğlu olmuştur.
Tanrı Zeus’un tahtı için yaptıkları şeylerin başlıcaları şunlardır: Eşi Metis’i yutması, Prometheus’u zincirlemesi, Thetis’i bir ölümlü ile evlendirmesi.Babası olan Titan Tanrı Kronos’u diğer Olimpos tanrılarının yardımıyla yer Tartarusa hapsetti. Zeus ayrıca İksion, Salmoneus, Arkadya kralı Lykaon ve ateşi çalan Prometheus’u küstahlıkları nedeniyle cezalandırmıştır.

Zeus ve Hera

Hera, Zeus’un kardeşi aynı zamanda tek resmi karısıdır. Bir bahar günü Zeus, tapınağında dinlenirken, pencerenin kıyısına gider. Ve bahçede çiçek toplayıp şarkı söyleyen dünyalar güzeli bir kız görür ve ona aşık olur. Zeus daha önce de yaptığı gibi farklı bir kılıkta görünerek, soğuk bir gecede soğuktan titreyen bir guguk kuşu olur. Hera kuşa acıyıp avuçlarına alır ve onu göğsüne bastırır. Bu sırada Zeus, gerçek haline bürünür. Ve şu sözleri söyler:
“Hera, istiyorum ki sen benim karım olasın, büyük gözlü güzel tanrıça benim peşimden gel, Olimpos’ta parlak bir taht üzerinde ve benim sağımda oturarak saltanat sür.”
Bunun üzerine Hera bu teklifi kabul eder. Hesperidlerin bahçesinde bütün tanrıların ve perilerin katıldığı görkemli bir düğünle evlenirler. Gaia, Hera’ya doğurganlık simgesi olarak nar verir. Hera onu Hesperidlerin bahçesine diker. Bu düğün yeryüzünde bolluk ve verimlilik simgesidir. Bu nedenle bu düğüne “Hieros Gamos”(kutsal evlilik) adı verilir. Düğüne yalnız Khelone adındaki bir peri kızı gelmemişti. Bu yüzden tembelliğinin cezası olarak onu ağır hareketin ve hantallığın sembolü olan kaplumbağaya çevrilir.
Zeus ile Hera’nın evliliğinden Ares, Hephaistos, Angelos, Heusha, Hebe ve Eileithyia doğar.
Tanrıçalarla Birliktelikleri ve Çocukları

Metis: Athena
Themis: Hora’lar ve Moira’lar
Dione: Aphrodite
Eurynome: Kharit’ler
Mnemosyne: Müzler
Leto: Apollon, Artemis
Demeter: Persephone
Hera: Ares, Hebe, Hephaistos, Heusha, Angelos ve Eileithyia
Persephone: Zagreus, Melinoe
Selene: Pandia, Ersa
Eos: Carea

Kadınlarla Birliktelikleri ve Çocukları

Alkmene: Herakles
Antiope: Amphion, Zethos
Callisto: Arkas
Danae: Perseus
Aigina: Aiakos
Elektra: Dardanos, lasion
Europa: Minos, Rhadamanthys
İo: Epaphos, Keroessa
Leda: Helen, Pollux
Maia: Hermes
Niobe: Argos, Pelasgos
Plüton: Tantalos
Semele: Dionysos
Taygete: Lakedaimon
Laodamia: Sarpedon
Lamia: Altheia, Demetrius
Karme: Britomartis

Poseidon

Denizler, depremler ve atlar tanrısı. Kronos ile Rheia’nın oğlu. Zeus ve Hades’in kardeşidir. Poseidon Ey Yerleri Sarsan veya Kara saçlı Tanrı olarak da çağrılır. En önemli silahı Trident denen üç dişli bir yabadır ve bu yabayı yere vurduğunda depremler meydana gelir. Poseidon hırs ve gücü temsil eder. Poseidon’un hırsı Atlantis’in yok olmasına sebep olmuştur. Bunun nedeni ise dünyanın en mükemmel şehrini inşa etme arzusudur.
Pegasus ile Chrysaor ise vaktiyle Poseidon’un Athena Tapınağı’nda zorla sahip olduğu Medusa’nın kesilen kafasından ya da toprağa sıçrayan kanlarından ortaya çıkan çocuklarıdır. Ayrıca Poseidon tanrıça Demeter ile beraber olabilmek için onu takip etmiş, Demeter ise kaçabilmek için bir ata dönüşüp bir at sürüsünün arasına karışmıştır fakat Poseidon bunu fark eder ve kendisi de ata dönüşür ve Demeter ile çiftleşir. Bu birleşmeden Arion adında Pegasus’tan bile hızlı bir at doğar.

Birliktelikleri ve Çocukları

Amphitrite ile birlikteliğinden Amykos, Kyknos, Bentheskyme, Kymopoleia ve Triton
Demeter ile birlikteliğinden Areion ve Despoine
Medusa ile birlikteliğinden Pegasus ve Khrysaor
Bir nypmh olan Thoosa ile birlikteliğinden ise Kyklop Polyphemos
Gaia ile birlikteliğinden ise deniz canavarı Kharybdis
Girit Kralı Minos’un kızı Euryale ile birlikteliğinden ise bir avcı olan Orion

Hades

Yunan mitolojisinde ölülere hükmeden yeraltı tanrısıdır. Zeus, yeryüzünün hâkimiyetini kardeşleri arasında paylaşırken Zeus’a gökyüzü, Poseidon’a denizler ve Hades’e yeraltı düşer.Eşi, Demeter ve Zeus’un kızı Persephone’dir. Kelime anlamı olarak “Hades” görünmez manasına gelmektedir. Onu görünmez yapan bir miğferi ve Bident denen iki uçlu bir asası vardır. Bu asanın bir ucu ölümü, bir ucu yaşamı temsil etmektedir. Yeraltı zenginliklerinin sahibidir, yerden çıkan değerli metaller onu bolluk çokluk ve servet tanrısı yapmıştır. Dilediğini zengin dilediğini fakir yapardı. Acımasız ve korkunç olsa da sözünden dönmez. Hades’in en önemli sıfatı, ölümün tanrısıdır.
Hades’in yeraltı ülkesine yaşayanlar ölmeden geçebilmektedir. Hades’e inip de canlı dönen kahramanlar Odysseus, Orpheus, Theseus ve Herkül. Diyarın girişini üç kafalı şeytani bir köpek olan Cerberus korur. Herkes o köpeğin dehşetinden korkar ve kimse o kapıyı geçemez. Hatta Herkül bir macerasında bu köpekle yüzleşmeye gider.
Hades her ne kadar birçok zenginliğe sahip olsa da ortalıklarda pek gezinmez, övünmez, konuşmaz, diğer tanrıların Olimpos’ta katıldıkları şölenlere katılmazdı.Hatta Poseidon, Hades’i sinirlendirmek için üç başlı çelimsiz mızrağını yere saplar ve yeryüzü boydan boya yarılarak Hades’in karanlık yeraltı ülkesi meydana çıkar. Hades sinirlenmiştir, daha sonra yetmiş bin kişilik Ölüler Ordusu ile Atlantis Denizini kurutmuştur.

Hades’in iki eşi olmuştur biri Demeter diğeride Persephone’dir ancak Hades, Menthe adlı güzeller güzeli bir peri kızı ile gizli bir aşk yaşar. Bir gün Yer altı kraliçesi Persephone bu yasak aşkın farkına varır ve genç periyi acımasızca ayakları altında ezer. Yeraltının tanrısı Hades, bu duruma üzülür sevgilisini hoş kokulu bir naneye çevirir.

Hephaistos

Zeus ile Hera’nın oğlu, ya da Hera’nın yalnız başına doğurduğu kızı Afrodit’in eşi.Afrodit ile kardeştirler, Tanrılar ve kahramanlar için demircilik zanaatıyla uğraşarak silahlar ve zırhlar üreten ateşler tanrısıdır.
Zeus’la Hera’nın oğlu olarak bilinmesine rağmen, Zeus’un eşi Metis, hamileyken kendisinden daha güçlü bir çocuk doğurmasından korkup onu yutması ve bunun sonucunda da Athena’yı başından doğurmasına karşılık Hera’nın da Hephaistos’u tek başına doğurduğu da söylenmektedir.
Hephaistos, tanrıların en çirkinidir. İki ayağı da topaldır. Hephaistos’la Hera hiçbir zaman birbirlerini sevmemişlerdir. Yunan mitolojisinde ise Hera, Hephaistos’u kendi başına oluşturmuş ve doğurmuştur. Fakat bebeği ayaklarını topal kendisinin çirkin olduğunu görünce ve bütün Tanrılar onla alay edince, Hephaistos’u Olimpos Dağı’ndan atmıştır.
Tanrıların arasında en çirkin olan olmasına rağmen, hem onlar hem de insanlar arasında en sevilen tanrıdır. Olimpos’taki görkemli saraylar onun elinden çıkmıştır. Tanrılar ve kahramanlar için en güzel silahları yapmıştır. Eros’un okları ve yayları, Afrodit’in ünlü göz kamaştırıcı kemeri, Dionysos’un eşi Ariadne’nin tacı, Truva Kralı Laomedon’un büyülü üzüm bağı, Ares ve Afrodit’in kızı yasak aşkından olan Harmonia’ya düğün hediyesi olarak yaptığı lanetli gerdanlık, Zeus’un emriyle insanları cezalandırmak için gönderilen ilk kadın Pandora da onun eseridir.

Hephaistos, İlyada’da Kharis (zerafet, neşe ve sevinci temsil eden tanrıçalardan biri) ile evlidir. Daha sonra Afrodit’le evlenmiştir.

Ares

Savaş Tanrısı’dır. Zeus ve Hera’nın oğlu. Barış tanrıçası olan Athena’nın zıttıdır. Mitolojide Athena ile giriştiği mücadeleler ve sevgilisi Afrodit ile olan kaçamakları ile bilinir.
Yunan tanrıları içinde belki de en fazla utanç verici duruma düşen tanrıdır. Hades ve Aphrodite dışında kimsenin sevmediği bu tanrı sık sık zor durumlara düşürülür.
Alanı: Savaş ve Erkeklik (Cesareti)
Mekanı: Olimpos ve Trakya
Semboller: Miğfer, kalkan, mızrak, köpek, akbaba
Görünüşü: Silahlı şekilde genç erkek

Çocukları: Phobos, Deimos, Harmonia, Romulus ve Remus,Oinomaus, Hippolyta, Alkippe, Penthesilea, Kyknos, Euenos, Tereus, Thrassa, Almenos, Adrestia , Dryas , Phlegyas ve Eros

Hermes

Zeus ve Maia’nın oğludur. Zeus’un habercisidir. Tanrıların en kurnazı sayılır, tanrıların en hızlısıdır. Bir de Caduceus adında büyülü bir altın değnek taşır.
Üstün nitelikleri olan Hermes, efsaneye göre daha bir günlükken ayağa kalkar, beşiğinden çıkar, kaplumbağa kabuğundan yaptığı bir liri çalıp ondan çıkan seslerle eğlenir. Bir gün kırlarda dolaşırken tanrı Apollon’un koruması altındaki inekleri çalar. Apollon olayı öğrenince çok kızar; cezalandırılması için Hermes’i kolundan tutup Zeus’a götürür. Ne var ki, Hermes’in lirinden çıkan sesler Zeus’u ve Apollon’u büyüler. Zeus, cezalandıracağı yerde Hermes’e kanatlı bir başlıkla bir çift ayakkabı vererek onu tanrıların habercisi yapar.
Çevik haberci Hermes tüm atletlerin koruyucusu olduğu gibi akıllı ve kurnaz olduğu için hırsızların, kumarbazların ve tüccarların da koruyucusudur. Liri, kavalı, notaları, astronomiyi, ölçü birimlerini ve sporu icat etmiştir. Hermes mitolojistlerce eril öğenin temsilcisi olarak kabul edilir.

Çocuklar: Pan, Tike, Hermaphroditus, Abderus, Autolycus, Angelia

Dionysos

Çal’lı şarap tanrısı. Şarabın sadece sarhoş ediciliğini değil, sosyal ve faydalı etkilerini de temsil eder. Medeniyetin destekçisi ve barış aşığıdır. Helen pantheonuna aykırı düşen bir tanrıdır. Bütün efsaneleri bir tek motif üstüne kuruludur: tepki ve direnç.
Sembolü olan asma ağacı gibi ölüp yeniden doğar, haz ve acı arasında iki uçta gider gelir. Bu yüzden psikiyatride manik depresif duygu durumunu temsil eder.Dionysos bağ bozumu tanrısı olarak da bilinir.

Söylentiye göre Dionysos’un, Minos’un kızı güzel Ariadne’yi Lemnos adasına götürdüğü ve ondan üç veya dört çocuğu olduğunu bilinir. Ariadne, sonunda, Zeus’tan ölümsüzlük armağanını elde eder ve Şarap tanrısının sürekli eşi haline gelir.

Artemis

Zeus ile Leto’nun kızı.Apollon’un ikiz kız kardeşi, vahşi doğa, avcılık,okçuluk ve ay tanrıçası. Ares’in dostu ve en büyük Yunan tanrıçalarından biridir.Kardeşinden bir gün önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmiştir. Annesinin çektiği acıyı gören Artemis evlenmemeye ve bakire kalmaya yemin etmiştir. Delos adasında doğmuştur. Apollon güneşi, Artemis ise ayı temsil eder.
Artemis, sarışın, güzel, endamlı, ciddi yüzlü, tanrısal bir bakiredir. Saf ışık tanrıçası olarak afifliği sembolize eder.
Artemis ve avcıları bakirelik yemini etmiştir. Artemis de bütün avcıları 13-15 yaşlar arasında ölümsüz olarak sabitlemiştir. Satirler Artemis ve avcıların hayranıdırlar. Çünkü Artemis hayvanları ve doğayı çok sevmektedir. Fakat hiçbir erkek veya satir asla Artemis ve avcılarına yaklaşamamaktadır. Artemis kendine yaklaşan erkekleri ya bir çeşit geyiğe ya da tavşana çevirerek onları cezalandırmıştır.

Afrodit

Aşk ve güzellik tanrıçası.Altın sıfatıyla çoğu yerde karşımıza çıkar. Tanrıça için çoğunlukla kulanılan sıfatlar işveli, cilveli ve gönül alıcıdır. Güzelliği, sevgiyi, sevişmeyi simgeleyen tanrıça, çoğu yerde oğlu Eros ile görünmektedir.
Tanrıça çoğu kez çıplak betimlenir. Ayrıca takan her kadını dünyanın en güzel ve çekici kadını gösterebilen büyülü bir memeliği vardır. Hera, bu memeliği Truva savaşı’nı izleyen Zeus’u baştan çıkarıp kandırmak için kullanmıştır.
Afrodit ölümlü ve tanrı birçok kişiyle birlikte olduysa da sadece tanrı Hephaistos ile evlenmiştir. İstemeyerek yaptığı bu evlilik boyunca tanrıça kocasını Ares ile aldatır. Bu yasak ilişkisinden Phobos(Korku), Deimos(Dehşet) ve Harmonia(Uyum). Diğer önemli tanrı sevgilisi ise Hermes’tir. Bu beraberliğinde Hermaphroditos doğar. Bunun yanı sıra Adonis ve Ankhises ile ilişkileri vardır. Frigya prensesi kılığına girerek ilişki kurduğu Ankhises’ten olan çocuğu Aeneas ve diğer bir başka tanrı çocuğu Eros en bilinen çocuklarıdır.

Çocuklar: Eros, Aeneas, Hermaphroditos, Harmonia, Phobos, Deimos, Anteros, Priapos, Himeros, Beroe, Herophilos, Astynoos, Eryx, Rhodos, Piper
Semboller: Güvercin, Kuğu, Deniz kabuğu, Mersin bitkisi, gül

Athena

Zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır. Babası Tanrıların başı Zeus, annesi ise Zeus’un ilk karısı olan hikmet tanrıçası Metis’ tir. Sembolleri, kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuştur. Mızrak savaşı, zeytin dalı barışı, gök gözlü baykuş da bilgeliği temsil eder. Athena, Atina kentinin baş tanrıçası ve koruyucusudur, kent ismini de ondan almıştır. Babası Tanrıların başı Zeus, annesi ise Zeus’un ilk karısı olan hikmet tanrıçası Metis’ tir. Sembolleri, kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuştur. Mızrak savaşı, zeytin dalı barışı, gök gözlü baykuş da bilgeliği temsil eder. Athena, Atina kentinin baş tanrıçası ve koruyucusudur, kent ismini de ondan almıştır.
Tanrıça Athena; Herkül, Perseus, Odysseus gibi birçok kahramana da yardım etmiştir. Tanrıça bakire kalıp hiç çocuğu olmasa da, Erikhthonios’u çocuğu yerine koymuştur.
Ayrıca:
Üç Güzeller Efsanesi’nde Paris’e ‘En Güzeline’ yazılı altın elmayı kendisine vermesi karşılığında büyük bir bilgelik ve savaşta yenilmezliği vadeder.
Arakne’yi Tanrıça Athena’dan daha üstün bir dokuma yeteneğine sahip olduğunu iddia ettiği için örümceğe çevirir.
Medusa’yı kendi tapınağında Poseidon ile beraber olduğu için baktığını taşa çeviren, yılan saçlı çirkin bir yaratığa çevirir. Daha sonra da Medusa’yı öldürmek üzere yola çıkan Perseus’a yardım eder.
Odysseus’u Truva savaşı’ndan sonra eve dönüş yolcuğunda korur ve çabalarının boşa gitmesini önler, ona yardım eder.

Semboller: Zeytin, Baykuş, Yılan, Miğfer, Mızrak ve Aegis
Görünüşü: Başında miğferle betimlenen genç kadın.

Hera

Zeus’un eşi ve ablası olan tanrıça. Olympos tanrıları arasında kraliçe vasfına sahiptir ve Evlilik Kraliçesi de denir. Mitolojide en güçlü, en cesur ve Aphrodite’den sonra en güzel tanrıça olarak nitelendirilir. Simgeleri nar, zambak, inek, akrep ve en önemlisi tavus kuşudur. Çok kıskanç ve kinci bir tanrıçadır, işlerini bir düzen içinde yürütür. Zeus’la ilişkisi olduğunu bildiği Maia’yı çileden çıkarmış, Lamia’yı canavara çevirmiş, Semele’yi tuzağa düşürmüş, Alkmene’nin doğum yapmasını geciktirmiş, Leto’yu takip edip süründürmüş, Callisto’yu ayıya çevirmiş, İo’ya at sineği musallat etmiştir.
Zeus Hera’yı aldattığı için Hera tarafından defalarca cezalandırılır. Zeus’tan daha iktidar sahibidir ve Zeus’un önemli kararlarında çok büyük etkisi vardır. Ayrıca Zeus’tan daha zengindir. Zeus baştanrı, Hera da baştanrıça olarak bilinir. Aşırı derecede kinli bir tanrıçadır.
Herkül
Zeus’un insan sevgilisi Miken kralının kızı Alkmene’nin oğlu olan Herkül, Hera tarafından hiç sevilmez. Doğumu bile tanrıçanın, doğum tanrıçası Eileithyia’yı engellemesiyle geciktirilir ve kral olamasın diye kuzeni Eurystheus’in 7 aylıkken, Herkül’den önce dünyaya gelmesini sağlar ve taht sırası Eurystheus’e geçer. Doğduğundan sonra ise, bebek Herkül’e onu boğması için yılanlar gönderir.
Zeus, habercisi Hermes’in yardımıyla Herkül’ü Alkmene’den bir gece kaçırarak fark ettirmeden uykuya dalmış olan Hera’nın göğsüne koyar. Bebek Herkül, Hera’nın memelerinden akan sütü içecek ve böylece ölümsüz olacaktır. Fakat Hera, gece uyanıp tanımadığı bir bebeği emzirdiğini fark edince onu fırlatıp atar ve boşalan memesinden çıkan süt de gece gökyüzüne fışkırıp akar. Böylece Samanyolu ”Süt Yolu” gök adası oluşur.
Herkül’ün delirmesini ve karısı ile çocuklarını öldürmesinde rol oynar.
Herkül, 9. görevinde kemerini almak için kraliçe Hippolyta ile anlaşmış, ancak Hera’nın kışkırtmasıyla Amazonlar, Herkül’e saldırmış, Herkül de kraliçeyi öldürmek zorunda kalmıştır.
Herkül’ün 10. görevi olan Geryoneus’un ait olan kırmızı sığırları Atina’ya geri getirirken olan yolculuğu esnasında Hera’nın gönderdiği dev bir at sineği, sığır sürüsünü dağıtır. Tanrıça ayrıca yol üzerindeki bir nehrin sularını da yükseltir.
Herkül’ün 12 görevinden biri de Hesperidlerin altın elmalarını getirmektir. Bu elma ağacı, tanrıça Hera’ya, tanrıça Gaia’nın düğün hediyesidir.
Herkül, Olimpos’a gelip Hera ile barıştıktan sonra Hera’nın kızı Hebe ile evlenir.

Çocukları: Ares, Hephaistos, Eileithyia, Hebe, Angelos ve Heusha.

Apollon

Müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrıdır. Aynı zamanda kahinlik yeteneğini diğer insanlara da transfer edebilir. Biseksüel yönüyle ağır basan Apollon’un mitolojideki eşi Kassandra olup Zeus ve Leto’nun oğlu, Artemis’in ikiz kardeşidir. Sarışın ve çok yakışıklıdır.
Düşüncesi Hermes’in tanrısal gücüyle ikiye ayırdığı inek bağırsağını, kaplumbağa kabuğuna bağlama olan altın bir lir çalan Apollon müzler korosunun başıdır. Gümüş yayıyla oku en uzağa o atabilir ve okların tanrısıdır. Tıbbı insanlara o öğretmiştir, yine hekimliğin tanrısıdır. Asla yalan söylemez; ışığın ve gerçeğin tanrısıdır. Kutsal ağacı defne, hayvanları yunus, atmaca, kuğu ve kargadır.

Eşi: Koronis
Çocukları: Asklepios, Aristaeus, Linos, Mopsos

Paylaş:

Leave A Reply

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.