Zaman Nedir? Hakkında Herşey

15 Mayıs 2015 0 Yazar: Cokiyiabi

Zaman; bir eylemin içinde geçtiği, geçmekte olduğu ya da geçeceği süredir. Zaman yüzyıllardan beri felsefenin, matematiğin ve bilimin temel ilgi alanlarından biridir. Zamanın geçişini ölçmek için eskiden güneş saatleri, su saatleri ve kum saatleri kullanılırdı. Günümüzde ise elektrikli saatler, sarkaçlı saatler ve atom saatleri kullanılmaktadır. Günümüz saatleriyle ölçülen zamanla, güneş saatiyle ölçülen zamanın ifadesi aynı değildir. Çünkü, güneş saati hep aynı hızla çalışmaz. Güneş saatinde, zamanın ifadesi Güneş’in gökyüzündeki konumuna göre belirlenir. Ancak, günümüz saatlerinde, bir yıldaki güneş günlerinin ortalaması alınarak bir günün saat cinsinden değeri bulunmuştur. Buna ortalama güneş günü denir. Ortalama güneş gününe göre, ölçülen zaman da ortalama zaman olarak adlandırılır. Güneş saatiyle ölçülen zamana ise görünür zaman denir. Görünür zamanla ortalama zaman arasındaki farka da zaman denklemi adı verilir ve bu fark 16 dakikadır. Bu zamanların dışında, yıldız zamanı denilen ve yıldızlara göre ölçülen zaman ifadeleri de vardır. Dünya, Güneş’in çevresinde dolandığından, yıldız zamanı öteki zamanlardan farklıdır. Yıldızların gökyüzünde bir kez dolanıp yeniden başlangıçtaki konumlarına geri dönmeleri için geçen zamana yıldız günü denir. Bir yıldız günü, ortalama güneş gününden biraz kısadır. Bu fark, Dünya’nın Güneş çevresindeki dolanım süresi olan 24 saati bulur.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •