Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

Zulüm ve Zalimlerle ilgili Anlamlı Sozler

1

Zulüm ile ilgili sözler,Zalimlerle ilgili sözler,Zalimlik ile ilgili Hadisler,Zalim insanlarla ilgili Ayetler,

Zulüm ve Zalimlik ile ilgili Hadisler ayetler sözleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Abdurrahman Câmi
“Her kim zulüm kılıcını çekerse, günün birinde zalimlerin kılıcı altında can verir.”

Ahmet Hamdi Tanrıpınar
Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur.

Ali Suad
Zulme, ancak paslı vicdanlar razı olur.

Bediüzzaman Said Nursi
Zalimler için yaşasın cehennem.

C.C.Colton
Zalimler, aklı zincirlemenin yolunu bulamamışlardır.

CEMAL SÜREYA
…Küskünlüğüm hayata değil, içindeki beş para etmez insanlara. Bıkkınlığım ise, onların yüzüne bakmak zorunda kalmam aslında.

Cenap Şahabettin
Zulmü affetmek büyüklük, unutmak ise küçüklüktür.

Dağıstanlı Abdülfettah Efendi
Âlemde âlimlerin yağcılığı olmasaydı, zalimlerin zulme cesaretleri olmazdı.

Ebû Bekir Varrak
Sultanların ve devlet adamlarının bozulması zulüm ile, âlimlerin bozulması tamahkarlık ile, fakirlerin bozulması ise riya ile olur.

EDMUND BURKE
Kötü yasalar, zulmün en berbat çeşididir.

FATİH SULTAN MEHMED
Eğer kanımla yükselecekse Hz.MUHAMMED’ in (s.a.v) dini , Durmayın ey kılıçlar doğrayın beni……

Onlar korkularından denizi zincirleyecek kadar akıllı ise, Biz de gemileri karadan yürütecek kadar deliyiz…

Mustafa Kemal Atatürk
Ey efendiler, sorgulamayan insan cahildir. Sorgulatmayan ise zalim !

FRANCIS BACON
Yağmur, hem mazlumun hem zalimin başına yağar ama en çok zarar gören mazlumdur. Çünkü zalim şemsiyesini eline almıştır bile.

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
İnsanların büyük bir kısmı, adaleti kendilerini zulümlerden koruyacak diye severler.

FRANÇOIS JOSEPH TALMA
Zalimin zulmü kendisine döner.

Fussilet Suresi, 46.
Rabbin kullarına zulmedici değildir

İbrahim Suresi , 42.

Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma ! Allah onları ancak gözlerin bakabileceği bir güne erteliyor.

Gabriel Harwey
Dünyada zalimin eline düşmeyen, bir başka zalim yoktur.

Zulüm ile ilgili Hadis-i Şerif
Bir kula haksız zulüm yapılır o da sabrederse, Allah onun izzetini dünya ve ahirette mutlaka artırır.

En efdal cihad zalim sultana karşı hakkı söylemektir .

Her kim, kendine zulmedene beddua ederse, ondan intikamını almış olur .

İşleyene daha dünyada cezası çarçabuk gelmeye en layık günah zulüm ve sıla-ı rahmin koparılmasıdır, bu cezanın dünyada gelmesi, ahiretteki cezaya kefaret değildir.

Kadı zulmetmedikçe, Allah Teâla hazretleri onunla birliktedir Zulme yer verdiği zaman onu terkeder, artık şeytan onunla beraber olur.

Kimin malı zulüm yoluyla elinden alınmak istenir ve bu yolda öldürülürse, o kimse şehittir.

Üç kişi vardır duaları reddedilmez: : Âdil devlet başkanı, iftarını yaptığı zaman oruçlu, Zulme uğrayanın duası.

Zulümden kaçının Zira zulüm, Kıyamet günü karanlıklar olacaktır.

Zalimler ve onlara dalkavukluk edenler cehennemliktir.

Hasan-ı Basri
Zalime uzun ömürlü dua eden, yeryüzünde Allah’a isyan edilmesini seven kimsedir.

Hz. Ali (r.a)
Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma.

“Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.”

“Zalimin düşmanı Allah’tır.”

Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenlerin zalimliğidir.

Bin kere mazlum olmak, bir kere zalim olmaktan iyidir.

Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz.

Parçalayıcı ve yiyici yırtıcı hayvan, zalim ve zorba bir validen iyidir.

Zulüm iki türlüdür, biri zulmeder diğeri zulme rıza gösterir, ikiside zalimdir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah’ı var.

Hz.Ebubekir
Zulüm, verdiği sözü bozmak, hile denilen üç haslet kimde varsa, zararları yine kendine dokunur.

Hz.Muhammed s. a. v
Dünyada zulme uğrayanlar, kıyamette mutlaka kurtuluşa ulaşacaklardır.

Zulümden sakının!. Çünkü zulüm, kıyamet gününde karanlıktır.

İbni Haldun
“Zulüm, bayındır yerleri yıkar, yurdun bayındırlığını giderir.”

İmam Maverdi
“Memleketler, mülk ve saltanat, küfür üzerine durabilir de zulüm üzerinde duramaz.”

İmam-ı Rabbani
Zulüm ve tecavüz, bina-yı devletin iki baltasıdır.

JAMES DORSEY
Zulüm görmeye alışmış toplumlarda zalim azalmaz

Jefferson
Zalimlere isyan etmek, Tanrıya itaat etmektir.

Kenan Rıfai
Zulüm, bir şeyi kendi mevkiine koymamaktır.

Lâ-Edrî
Zalimin ikbal ipinin ucunu, bir mazlu mun ahının kılıcı kesiverir. Çünkü Allah rızka mani olanın rızkını, elbette kesecektir.

Leo Rosten
Zalim olanlar, zayıf kişilerdir. Sevecenlik, güçlülerden beklenir.

Lokman,13
Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür .

Lord Chatham
Kanunların bittiği yerde zulüm başlar.

M. Akif Ersoy
“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem! Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem!”

M. Rasim
Mutlu Zulüm, bir şeyi yerinde kullanmamaktır.

Mâide, 45
Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerdir.

MAX DERYLER
Hayvanlara yapılan zulüm, o toplumun cehaletini gösterir.

Mevlana
Adalet nedir? – Ağaçları sulamak. Zulüm nedir? – Dikene su vermek.

Mazlum ol, zalim olma. Üzül de üzülen olma. Mahşerde hesap zordur, ezil de ezilen olma.

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Azgın dişli canavara acımak koyuna zulümdür.

Ey Zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.

Necip Fazıl Kısakürek
Bir nar ağacı var bir de dar ağacı. Namerde nar düştü yiğide dar ağacı.

Nizamülmülk
“Melik, inkâr ve küfürle ayakta kalabilirse de, zulümle ayakta kalamaz.”

Nurettin Topçu
Zalimin zulmü olmasaydı, mazluma ilahi merhamet olmazdı.

R.Necdet Evrimer
Zaman, yalnız evlat acısını unutturamaz.

RICHARD BAKER
Zulüm zulmü getirir.

ROGER BACON
Ateşi besledikçe daha çok yanar. Zalimi destekledikçe daha çok eziyet eder.

SADİ ŞİRAZİ
“Kızgın kireci elle yoğurmak, bir zalim huzurunda el pençe divan durmaktan daha iyidir.”

Padişahken zulmedersen, padişahlıktan sonra dilenci olursun.

Zulum yüklenen mutlaka husrana uğramıştır

Senin iyiliğini isteyen kimse, yolunda şöyle bir diken var diyendir. Yolunu kaybedene iyi gidiyorsun demek şiddetli bir zulümdür.

Zalim insan padişahlık yapamaz; nasıl ki kurt çobanlık yapamazsa zulmün temelini atan padişah da kendi saltanat duvarının temelini kazmış olur.

Zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır.

Paylaş:
[vicomi_feelbacks]

1 Yorum

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap