Anasayfa » Altın Gibi Sözler » Büyük Adamların Altın Gibi Sözleri -3

Büyük Adamların Altın Gibi Sözleri -3

ÜNLÜ SÖZLER BÜYÜK ADAMLARIN SÖZLERİ

Yanlış bilgiden sakınınız, çünkü cehaletten daha tehlikelidir.

Bernard  Shaw

Bir doktora; neşterini de iyi kullandığını duyduğumuz veya bildiğimiz doktora, burnumuza koyduğu bayıltma ilâcına kadar kendimizi teslim ediyoruz. O beni keser mi, öldürür mü diye düşünmüyoruz da ebediyetin doktoruna (peygambere) nasıl teslim olmuyoruz ki?

N. Fazıl Kısakürek 

Hiç unutulmayacak yüz, anne yüzüdür.
Peygamber (s.a.v) efendimiz

Kadınlar zayıftır, ama anneler kuvvetlidir.
Victor Hugo

Cennet annelerin ayakları altındadır.
Peygamber (s.a.v) efendimiz

Bir erkek üzerinde en çok hakkı olan insan anasıdır.
H. W. Beecher

Hiçbir süs, anne şefkati kadar kadına yakışmaz.
Brochuogel

Anne kolları, şefkatten yoğrulmuştur.
Victor Hugo

Anneye yapılacak hizmet, babaya göre iki kat fazladır.
Peygamber (s.a.v) efendimiz

Okuduğum kitapların en güzel annedir.
Abraham Lincoln

İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir.
Bediüzzaman

İdare ettiği ülke yani Roma yanarken nev’i şahsına mahsus bir zevk anlayışıyla zevk duyan Neron ölürken: “Dünya bir büyük sanatkâr kaybediyor” diye bağırıyordu. Hayatı türlü maceralarla geçen ünlü Rus yazar Puşkin ise, son sözlerine derin derin içini çekerek başlamış ve: “Hayat bitti” demişti. Sonra ağır ağır: “Biten hayat, nefesim sıkışıyor. Bir şey eziyor beni diye söylemişti. Fransız şair ve yazarı Victor Hugo’nun şan ve şeref içindeki renkli hayatı biterken son sözü: “Kara bir ışık görüyorum” olmuştu. İman sahiplerinin son anları ise bambaşkaydı. Peygamberimizin müezzini Bilal-i Habeşi r.a. ölüm döşeğinde hanımının “Va kaberah (aman ne kötü) diye sızlanması karşısında –Va teberah (aman ne iyi) Peygamberimize  (s.a.v.) ve dostlarına kavuşacağım” diyor ve bu şevkle ruhunu teslim ediyordu. Yavuz Sultan Selim hasta yatağında başucunda bulanan vezirine sorar:

Bu ne haldir. Hasan Can? Hasan Can ise:

Hünkârım, Cenab-ı Hak’ka yönelecek zamandır, diye cevap verir. Bu sözler üzerine Yavuz celallenmiş ve:

Ya sen şimdiye kadar, bizi kiminle bilirdin? Cenab-ı Hak’ka yönelişimizde bir kusur mu gördün? Sure-i Yâsin tilavet eyle (oku) diyerek son emrini vermiştir. Birlikte okudukları Yâsin’in selam ayetine geldiğinde, Yavuzlukla Selimliği birleştiren koca hakana yüce Allah’ın (c.c) selamı erişmişti.  

Pakistanlı büyük vatanperver şair, Mevlana dostu Dr. Muhammed İkbal’in son sözleri: ”Hâşâ ben ölümden korkmuyoruym. Çünkü ben müslümanım. Her müslümana yakışan da ölümü tebessümle karşılamaktır. Hakikatte ölüm, ebediyet âlemine açılan perdedir.” olmuştur.

Peygamper (s.a.v) efendimiz şöyle buyuruyor. “Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz.”

Biz başkalarının kusurlarını görmek hususunda kartallara, kendi hatalarımızı görmemek bakımından da, köstebeklere benzeriz.

F. de Sales

Moda denilen şey, o kadar çirkindir ki, onu her altı ayda bir değiştirirler.

Oscar Wilde 

Beklemeyi bilenler için her şey zamanında olur.

Sen yapmak zorunda olduğunu yap gerisini düşünme.

Tolstoy 

Yüzü gülmeyen, dükkân açmamalı.

 Çin Atasözü

Aç gözlüyü minnettar edemezsin, çünkü doymaz ki…

Cenap Şehabeddin

İnsanın bir Allah’ı olsun da, O’nu tanımasın, O’na ibadet etmesin; hiç mümkün müdür?

Rainer Maria Rilke