Kategori: Peygamberlerimiz

7 Eylül 2014 Kapalı

HZ.ŞEMUN ALEYHİSSELAM’IN HAYATI

Yazar: Mernuş Dündar

Şemun Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olduğu rivâyet edilen mübârek zât. Şemsûn diye de zikr edilir. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve…

7 Eylül 2014 Kapalı

HZ.İSA ALEYHİSSELAM’IN HAYATI

Yazar: Mernuş Dündar

İsa Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen ve Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden. Peygamberler arasında en yüksekleri olan ve kendilerine Ülülazm denilen altı…

7 Eylül 2014 Kapalı

HZ.YAHYA ALEYHİSSELAM’IN HAYATI

Yazar: Mernuş Dündar

Yahya Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Zekeriyya aleyhisselamın oğludur. Annesinin ismi Elisa olup, İmran’ın kızıydı. Hıristiyanlar Elizabeth diyorlar. Davud aleyhisselamın neslinden…

5 Eylül 2014 Kapalı

UZEYR ALEYHİSSELAM’IN HAYATI

Yazar: Mernuş Dündar

Uzeyr Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden veya velîlerden. İsmi; Kur’ân-ı kerîmde bildirilmiş olup, peygamber olup olmadığı açıkça bildirilmemiştir. Babasının ismi Şureyha…

5 Eylül 2014 Kapalı

LOKMAN HAKİM HAYATI

Yazar: Mernuş Dündar

Lokman Hakim Peygamber veya velî. Davud aleyhisselam zamânında, Arabistan’ın Umman tarafında yaşadı. Davud aleyhisselamla görüşüp ondan ilim öğrendi. Davud aleyhisselama…

5 Eylül 2014 Kapalı

HZ.SÜLEYMAN ALEYHİSSELAM’IN HAYATI

Yazar: Mernuş Dündar

Süleyman Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Davud aleyhisselamın oğludur. Yakub aleyhisselamın neslindendir. Kudüs yakınlarındaki Gazze şehrinde doğdu. Hem peygamber hem sultandı.…

5 Eylül 2014 Kapalı

HZ.DAVUD ALEYHİSSELAM’IN HAYATI

Yazar: Mernuş Dündar

Davud Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdârdı. Soy bakımından Yakub aleyhisselamın Yehûda adlı oğluna dayanır. Süleyman…

3 Eylül 2014 Kapalı

HZ.YUNUS PEYGAMBER’İN HAYATI

Yazar: Mernuş Dündar

Yunus Aleyhisselam Musul yakınlarındaki Nineve (Ninova) ahâlisine gönderilen peygamber. Babası Metâ adında bir zât olup sâlih kimselerdendi. Yunus aleyhisselam kendisini…

3 Eylül 2014 Kapalı

İŞMOİL ALEYHİSSELAM’IN HAYATI

Yazar: Mernuş Dündar

İşmoil Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Harun aleyhisselamın neslinden olup, Musa aleyhisselamın dînini tebliğ etmiştir. İşmoil aleyhisselam peygamber olarak gönderilmeden önce,…