Category: 114 Sure ve Anlamı

Related categories

A'RAF SURESİ VE ANLAMI --114 SURE'NİN TAMAMI 7/A'RÂF-1: Elif, lâm, mîm, sâd (Meâlleri Kıyasla) Elif, Lâm, Mîm, Sâd. 7/A'RÂF-2: Kitâbun unzile ileyke fe lâ yekun fî sadrike haracun...
MAİDE SURESİ VE ANLAMI --114 SURE'NİN TAMAMI 5/MÂİDE-1: Yâ eyyuhâllezîne âmenû evfû bil ukûd(ukûdi) uhıllet lekum behîmetul en’âmi illâ mâ yutlâ aleykum gayra muhillîs saydi ve...
NİSA SURESİ VE ANLAMI --114 SURE'NİN TAMAMI 4/NİSÂ-1: Yâ eyyuhân nâsuttekû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ ve besse minhumâ ricâlen kesîran ve...
AL-İ İMRAN SURESİ --114 SURE'NİN TAMAMI 3/ÂLİ İMRÂN-1: Elif lâm mîm. (Meâlleri Kıyasla) Elif lâm mîm. 3/ÂLİ İMRÂN-2: Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu). (Meâlleri Kıyasla) Allah ki,...

Recent posts

Şamar Oğlanı Ne Demek?

Şamar Oğlanı nedir, Şamar Oğlanı ne demek, Şamar Oğlanı ne anlama gelir, kelime, kelime anlamları, kelime anlamları nedir, hep kullandığımız ama anlamını bilmediğimiz kelimeler Bugün...

Evrak Ne Demek?

Evrak nedir, Evrak ne demek, Evrak ne anlama gelir, kelime, kelime anlamları, kelime anlamları nedir, hep kullandığımız ama anlamını bilmediğimiz kelimeler Bugün sizlere sürekli kullandığımız,...

Entel Ne Demek?

Entel nedir, Entel ne demek, Entel ne anlama gelir, kelime, kelime anlamları, kelime anlamları nedir, hep kullandığımız ama anlamını bilmediğimiz kelimeler Bugün sizlere sürekli kullandığımız,...

Ajitasyon Ne Demek?

Ajitasyon nedir, Ajitasyon ne demek, Ajitasyon ne anlama gelir, kelime, kelime anlamları, kelime anlamları nedir, hep kullandığımız ama anlamını bilmediğimiz kelimeler Bugün sizlere sürekli kullandığımız,...

Fiyasko Ne Demek?

Fiyasko nedir, Fiyasko ne demek, Fiyasko ne anlama gelir, kelime, kelime anlamları, kelime anlamları nedir, hep kullandığımız ama anlamını bilmediğimiz kelimeler Bugün sizlere sürekli kullandığımız,...

Recent comments