A’RAF Suresi Arapça ve Türkçe Meali

A’RAF SURESİ VE ANLAMI –114 SURE’NİN TAMAMI 7/A’RÂF-1: Elif, lâm, mîm, sâd (Meâlleri Kıyasla) Elif, Lâm, Mîm, Sâd. 7/A’RÂF-2: Kitâbun unzile ileyke fe lâ yekun fî sadrike haracun minhu li tunzire bihî ve zikrâ lil … devamını oku…

MAİDE Suresi Arapça Ve Türkçe Meali

MAİDE SURESİ VE ANLAMI —114 SURE’NİN TAMAMI 5/MÂİDE-1: Yâ eyyuhâllezîne âmenû evfû bil ukûd(ukûdi) uhıllet lekum behîmetul en’âmi illâ mâ yutlâ aleykum gayra muhillîs saydi ve entum hurum(hurumun) innallâhe yahkumu mâ yurîd(yurîdu). (Meâlleri Kıyasla) Ey … devamını oku…

NİSA Suresi Arapça ve Türkçe Meali

NİSA SURESİ VE ANLAMI —114 SURE’NİN TAMAMI 4/NİSÂ-1: Yâ eyyuhân nâsuttekû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ ve besse minhumâ ricâlen kesîran ve nisââ(nisâen), vettekûllâhellezî tesâelûne bihî vel erhâm(erhâme). İnnallâhe kâne aleykum … devamını oku…

Ali İmran Suresi Arapça Ve Türkçe Meali

AL-İ İMRAN SURESİ —114 SURE’NİN TAMAMI 3/ÂLİ İMRÂN-1: Elif lâm mîm. (Meâlleri Kıyasla) Elif lâm mîm. 3/ÂLİ İMRÂN-2: Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu). (Meâlleri Kıyasla) Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy’dır … devamını oku…

FATİHA Suresi Arapça ve Türkçe Meali

FATİHA SURESİ VE ANLAMLARI —114 SURE’NİN TAMAMI 1/FÂTİHA-1: Bismillâhir rahmânir rahîm. (Meâlleri Kıyasla) Rahmân ve rahîm olan Allah’ın ismi ile. 1/FÂTİHA-2: El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne). (Meâlleri Kıyasla) Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. 1/FÂTİHA-3: … devamını oku…