MERYEM Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   19/MERYEM-1: Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd. (Meâlleri Kıyasla) Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.   19/MERYEM-2: Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyyâ. (Meâlleri Kıyasla) (Bu sure), senin Rabbinin, kulu Zekeriya (A.S)’a rahmetinin zikridir (kıssasıdır).   … devamını oku…

İSRÂ Suresi Arapça ve Türkçe Meali

   17/İSRÂ-1: Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harâmi ilel mescidil aksallezî bâreknâ havlehu li nuriyehu min âyâtinâ, innehu huves semîul basîr(basîru). (Meâlleri Kıyasla) Âyetlerimizi göstermek için, kulunu geceleyin Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek … devamını oku…

Sabret Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez.

HUD Suresi Arapça ve Türkçe Meali

11/HÛD-1: Elif lâm râ kitâbun uhkimet âyâtuhu summe fussılet min ledun hakîmin habîr(habîrin). (Meâlleri Kıyasla) Elif, lâm, râ. (Bu), âyetleri muhkem kılınmış (sağlamlaştırılmış), sonra Hakîm (hüküm sahibi, hikmet sahibi) ve Habîr (herşeyden haberdar) Olan’ın katından … devamını oku…