Etiket: büyük islam alimleri

15 Şubat 2015 0

NESEFi Hayatı VE Hakkında HErşey

Yazar: Cokiyiabi

Meşhur Hanefi fıkıh, kelam ve tefsir alimi. Mâverâünnehir bölgesinin yetiştirdiği seçkin âlimlerden Hâfızuddîn Ebul-Berekât Abdullah İbn Ahmed en-Nesefi (öl. Ağustos…

8 Aralık 2014 0

İmam Et- TABERÎ

Yazar: Cokiyiabi

İmam Et- TABERÎ (224/838 – 310/923) H. III-IV (M.9-10) asirlarda yetismis, fikih, hadis, tarih, dil, tefsir ve kirâat ilimlerinde otorite…

8 Aralık 2014 0

Akşemseddin Hayatı Ve Hakkında Herşey

Yazar: Cokiyiabi

AKSEMSEDDİN HAZRETLERİ Fethin görünmez mimari Aksemseddin Hazretleri Aksemseddin; Hazret-i Ebûbekir’in evladindan, Sihâbüddin Sühreverdi’nin torunudur. Babasi Seyh Hamza (Kurtbogan adiyla meshurdur)…