5. Sınıf Fen Ve Teknoloji Su Döngüsü Testleri

5.Sınıf Fen Elektrik SU DÖNGÜSÜ TEST hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve proplemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Soğuk bir cisim oda sıcaklığında inceleniyor. Üzerinde su damlacıklarının olduğu gözlemleniyor. Yukarıdaki gözlemde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A Buharlaşma
B Erime
C Yoğunlaşma
D Donma


Soru 2

I. Isı II. Rüzgar III. Su yüzeyi IV. Hava kuruluğunun azlığı ya da çokluğu Yukarıda verilen nedenlerden kaç tanesi su buharını arttıran nedenlerdendir?

A 1
B 2
C 3
D 4


Soru 3

Su döngüsü için gerekli enerjinin kaynağı nedir?

A Güneş
B Ay
C Rüzgar
D Su


Soru 4

Bir cisim oluşturmak için maddenin hangi halde bulunması gereklidir?

A Katı
B Sıvı
C Gaz
D Buhar


Soru 5

Maddeler ısı vererek gaz halinden sıvı haline, sıvı halden katı hale geçerler. Verilen bu bilgiye göre aşağıdaki olaylardan hangisi buna örnek değildir?

A Kış mevsiminde suların buz tutması
B Su buharının tabağa temas ettiğinde sıvı hale gelmesi
C Buharlaşan suların yağmur olarak yeryüzüne inmesi
D İpe asılan çamaşırların kuruması


Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinin meydana gelişinde su döngüsü etkili değildir?

A Yeryüzünde bitki örtüsünün farklı olmasında
B Yer kabuğunun derinliklerindeki suyun sıcak olmasında
C Canlıların kolayca su temin etmelerinde
D Yer altı sularının ve akarsuların oluşmasında


Soru 7

* Bulut * Kar * Su Buharı * Dolu * Yağmur * Kırağı * Çiğ * Sis Yukarıda verilenlerden kaç tanesi suyun hallerine örnektir?

A 5
B 6
C 7
D 8


Soru 8

Kar kristalleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A Kar kristalleri altıgen biçimde oluşmaya başlar
B Kar kristallerinin hepsi farklıdır
C Kar kristalleri bulutlarda tutunamayacak kadar ağırlaştığında yere düşer
D Kar kristalleri büyüyüp diğer kristallerle birleştiğinde dolu oluşur

CEVAPLARI

1-  C

2-  D

3-  A

4-  A

5-  D

6-  B

7-  D

8-  D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir