5. Sınıf Matematik Doğru Işın Ve Doğru Parça Sorular

0
130

5.Sınıf Matematik IV. Ünite MATEMATİK DOĞRU IŞIN VE DOĞRU PARÇASI SORULARI  hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve problemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Aşağıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A k ∩ l = {A}
B B ∈ k
C k // l
D m ⊥ l


Soru 2

Şekildeki pencerenin kenarlarını oluşturan doğru parçaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A [AD] // [BC]
B [DF] ⊥ [DC]
C [DF] ⊥ [DC]
D [AB] // [DC]


Soru 3

Şekildeki pencerenin kenarlarını oluşturan doğru parçaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A [AD] // [BC]
B [DF] ⊥ [DC]
C [DF] ⊥ [DC]
D [AB] // [DC]


Soru 4

Aşağıda verilen dikdörtgenler prizmasına göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A [EF] = [GH]
B [AB] = [BC]
C [BF] = [FG]
D [EF] = [FG]


Soru 5

Aşağıda verilen şekle göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

I.[AE] ⊥ [AB]

II.[BF] // [AD]

III. [CG] // [DH] IV.[BF] = [DH] V.[AB] ≅ [AD]

A 2
B 3
C 4
D 5


Soru 6

k ve l aynı düzlemde bulunan iki doğrudur. k ve l doğruları için aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur?

A k // l
B k ⊥ l
C k ile le çakışık doğrudur.
D k ile l bir noktada

kesişen iki doğrudur.


Soru 7

Aşağıdaki şekle göre hangisi doğrudur.

A c ⊥ a ve a // b
B c // a ve a ⊥ b
C c // a ve a ⊥ b
D c ⊥ a ve c ⊥ E


Soru 8

Aşağıda verilen ABCD dik yamuğu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A B ve C noktaları doğrudaştır.
B [AD] ⊥ [AB]
C [AB] // [DC]
D A, D ve C noktaları doğrudaştır.


Soru 9

Şekilde verilen kitaplığın bazı kenarları doğru olarak düşünülmüştür.

Şekildeki doğrulardan hangileri çakışıktır?

A A
B B
C C
D D


Soru 10

DGCH düzlemine dik olan doğru hangisidir?

A A
B B
C C
D D

CEVAPLARI

1-  C

2-  B

3-  B

4-  A

5-  B

6-  B

7-  A

8-  D

9-  C

10- D

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here