Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

5. Sınıf Türkçe Kurumlar ve Sosyal Örgütler Testi

0

5.Sınıf Türkçe  Kurumlar ve Sosyal Örgütler Testi hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve problemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Karga ile Tilki
Bir dala konmuştu karga cenapları,
Ağzında bir parça peynir vardı.
Sayın tilki kokuyu almış olmalı,
Ona nağme yapmaya başladı:
“Ooooo! Karga cenapları merhaba;
Ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz! Gözüm kör olsun yalanım varsa… Tüyleriniz gibiyse sesiniz,
Sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın.” Keyfinden, aklı başından gitti bay karganın.
Göstermek için güzel sesini,
Ağzını açınca düşürdü nevalesini!
Tilki kapıp onu, dedi ki: “Efendiciğim, Size küçük bir ders vereceğim.
Her dalkavuk bir alığın sırtından geçinir.
Bu derse de fazla olmasa gerek peynir.” Karga şaşkın, mahçup, biraz da geç ama Yemin etti gayrı faka basmayacağına.
La Fontaine Tilki, kargayı niçin övüyor?

A Ağzındaki peyniri almak için
B Güzel sesini duymak için
C Dalkavukluk yapmak için
D Kargayı çok sevdiği için


Soru 2

Karga ile Tilki
Bir dala konmuştu karga cenapları,
Ağzında bir parça peynir vardı.
Sayın tilki kokuyu almış olmalı,
Ona nağme yapmaya başladı:
“Ooooo! Karga cenapları merhaba;
Ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz! Gözüm kör olsun yalanım varsa… Tüyleriniz gibiyse sesiniz,
Sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın.” Keyfinden, aklı başından gitti bay karganın.
Göstermek için güzel sesini,
Ağzını açınca düşürdü nevalesini!
Tilki kapıp onu, dedi ki: “Efendiciğim, Size küçük bir ders vereceğim.
Her dalkavuk bir alığın sırtından geçinir.
Bu derse de fazla olmasa gerek peynir.” Karga şaşkın, mahçup, biraz da geç ama Yemin etti gayrı faka basmayacağına.
La Fontaine Bu şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A Tilki, kargaya bir ders vermişti.
B Tilki, karganın peynirini sonunda kapmıştır,
C Tilki, kargayı övmüştür.
D Karga, tilkinin yalanına inanmamıştır.


Soru 3

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne yüklem uyumsuzluğu vardır?
A Otobüs yolda bozuldu.
B Oğuz ile Oya dağa tırmandık.
C Çocuk erkenden kalkmış.
D Filmler gösterime girdi.


Soru 4

Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A Göçmen kuşlar göç ediyorlar.
B Ahmet tahtaya kalktı.
C Tren, bu sabah geç geldi.
D Okula gidiyor.


Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

A Gençler saygılı davranmıyorlar.
B Giderken bana uğramadı.
C Ne kedileri ne de köpekleri seviyor.
D Elbisemi, şu terzi dikmişti.


Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne vardır?

A Ağaç bayramında diktiğimiz ağaçlar bir yıl geçmeden kurudu.
B Gözleri görmeyen adam, az kalsın düşüyordu.
C Gamı, şu yaramaz kırdı.
D Bana bir demet çiçek uzattı.


Soru 7

“Başıboş köpekler sağa sola saldırıyorlardı.”
cümlesindeki öğelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisine uygundur?

A Tümleç – özne – yüklem
B Yüklem – özne – tümleç
C Özne – yüklem – tümleç
D Özne – tümleç – yüklem


Soru 8

“Anlatırken yine o eski günleri, buğulandı gözleri.”
cümlesinin kurallı cümleye çevrilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A O eski günleri anlatırken yine gözleri buğulandı.
B Sözleri buğunlandı yine o eski günleri anlatırken.
C Buğulandı gözleri o eski günleri anlatırken.
D Eski o günleri anlatırken buğulandı gözleri yine.


Soru 9

“Dünya sevgiyle güzelleşir.”
cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A Olumsuz, kurallı, basit, isim cümlesi
B Olumlu, kurallı, basit fiil cümlesi
C Olumsuz, devrik, birleşik, fiil cümlesi
D Olumlu, kurallı, birleşik, isim cümlesi


Soru 10

I. Küçük bahçesindeki
II. Fesleğenler vardı
III. Saksıların içinde
IV. Evin
yukarıdaki sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A IV- I- III- II
B I – III – II – IV
C III – II – I – IV
D IV – I – II – III

CEVAPLARI

1-  A

2-  D

3-  B

4-  A

5-  D

6-  D

7-  D

8-  A

9-  B

10- A

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap