Anasayfa » A dan Z ye Bilgiler » ADALET BAKANLIĞI

ADALET BAKANLIĞI

ADALET BAKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde, adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukukî, malî ve idarî koşulları sağlamakla görevli örgüt. Adalet bakanının yönetimindedir. Adalet Bakanlığı, 3 Mayıs 1920 tarihli Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerine Dair Kanun’un 1. maddesiyle “Adliye ve Mezahip Vekâleti” adı altında kuruldu. Resmî dilde, “Adliye” ya da “Umuru Adliye” diye anılıyordu. Bir kuruluş yasası olmadığından, başlangıçta dağınık hâlde bulunan bakanlık, 1923 tarih ve 1327 sayılı yasayla yeniden kuruldu. Günümüzde bakanlığın teşkilat ve görevleri 1982 Anayasası’nın 113. maddesine dayanılarak çıkarılan 2992 sayılı yasayla yeniden düzenlendi. Adalet Bakanlığı’nın çeşitli görev ve yetkileri arasında, tüm mahkemeleri ve icra daireleri ile savcılıkları denetleme hakkı vardır. Ceza hukukuyla özel hukuktaki gelişmeleri izlemek ve gerekli yasa tasarılarını hazırlamak, yasa ve yasa hükmünde kararname taslaklarının Türk hukuk sistemine ve yasa tekniğine uygunluğunu incelemek görevleri yanı sıra, izlenmesi bakanlığın iznine bağlı suçlarda, onay verilmesiyle ilgili işlemleri yapar, avukat çalışma belgelerini verir, noterlikleri kurar, bu iki meslekten olanları denetler. Bakanlığın ana hizmet birimleri; Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’dür. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bakanlığa bağlı sürekli bir kuruldur. Adalet Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu Adlî Tıp Kurumu’dur.

Yorum yapın