Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » ALAK SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

ALAK SURESİ VE TÜRKÇE MEALİAnasayfa

Bize ulaşın

Anketlerimiz

İhtar ve Uyarılar

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü

Kur’an-ı Kerim’in Lafzı ve Ruhu

 www.kuranmeali.org Kur’an hakikatlerini Kur’an’ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

 

“Hidayeti Gizlemeyin! Gizletmeyin” başlıklı İhtarlarımıza ulaşın

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Anket sonuçlarımıza ulaşın!

 Kur’an-ı Kerim’e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

 

KuranMeali.Org Anketleri

Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!

 Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonu kullanımınıza açılmıştır. Sağ sütundan “masaüstü Kuran Meallerini Kıyasla” programını bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

 

Kuran Meallerini Kıyasla v2.1.1 masaüstü versiyonu

Kur’ân-ı Kerim » ALAK

 

ALAK: Lütfen ALAK Suresi için Kur’ân Meallerini Kıyaslamak istediğiniz âyeti seçiniz.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

96/ALAK-1: Ikra’bismi rabbikellezî halak(halaka). (Meâlleri Kıyasla)

Yaratan Rabbinin İsmi ile oku.

 

96/ALAK-2: Halakal insâne min alak(alakın). (Meâlleri Kıyasla)

İnsanı bir alaktan (embriyodan) yarattı.

 

96/ALAK-3: Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu). (Meâlleri Kıyasla)

Oku ve senin Rabbin, sonsuz kerem sahibidir.

 

96/ALAK-4: Ellezî alleme bil kalem(kalemi). (Meâlleri Kıyasla)

Ki O, kalem ile öğretti.

 

96/ALAK-5: Allemel insâne mâ lem ya’lem. (Meâlleri Kıyasla)

İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

 

96/ALAK-6: Kellâ innel insâne le yatgâ. (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar.

 

96/ALAK-7: En reâhustagnâ. (Meâlleri Kıyasla)

Kendini müstağni görmesi (Allah’a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması) sebebiyle.

 

96/ALAK-8: İnne ilâ rabbiker ruc’â. (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki dönüş Rabbinedir.

 

96/ALAK-9: E reeytellezî yenhâ. (Meâlleri Kıyasla)

Nehyedeni (men edeni) gördün mü?

 

96/ALAK-10: Abden izâ sallâ. (Meâlleri Kıyasla)

Bir kulu namaz kıldığı zaman.

 

96/ALAK-11: E reeyte in kâne alel hudâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sen gördün mü? Eğer o (kul), hidayet üzere ise.

 

96/ALAK-12: Ev emera bit takvâ. (Meâlleri Kıyasla)

Veya takvayı emretti ise.

 

96/ALAK-13: E reeyte in kezzebe ve tevellâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sen gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise?

 

96/ALAK-14: E lem ya’lem bi ennellâhe yerâ. (Meâlleri Kıyasla)

Allah’ın (onu) gördüğünü bilmiyor mu?

 

96/ALAK-15: Kellâ le in lem yentehi le nesfean bin nâsıyeh(nâsıyeti). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka Biz, onu perçeminden (alnından) yakalarız (sürükleriz).

 

96/ALAK-16: Nâsiyetin kâzibetin hâtıeh(hâtıetin). (Meâlleri Kıyasla)

Yalancı günahkâr alın.

 

96/ALAK-17: Felyed’u nâdiyeh(nâdiyehu). (Meâlleri Kıyasla)

Haydi, meclisini (yardımcılarını) çağırsın.

 

96/ALAK-18: Sened’uz zebâniyeh(zebâniyete). (Meâlleri Kıyasla)

Biz yakında zebanileri çağıracağız.

 

96/ALAK-19: Kellâ, lâ tutı’hu vescud vakterib. (SECDE ÂYETİ) (Meâlleri Kıyasla)

Hayır! Ona itaat etme ve secde et ve (Allah’a) yakın ol!

 

Yorum yapın