Anasayfa » Genel » Asya Yolu Nedir? Asya Yolu Hakkında Bilgiler

Asya Yolu Nedir? Asya Yolu Hakkında Bilgiler

asya yolu, asya yolu nedir, asya yolu ne anlama geliyor, asya yolunun önemi nedir, asya yolu hakkında bilgiler

Sevgili okurlar, bugün sizlere yüzyıllar öncesinde gerek Selçuklu gerekse Osmanlı zamanlarında ticaretin ve çoğu şeyin kalplerinden biri olan Asya Yolundan bahsedeceğiz. Asya Yolu asırlar öncesinde bile stratejik öneme sahip, bir çok ülkenin kontrolü altında tutulan en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Peki Asya Yolu nedir, Asya Yolu hakkında bilgiler nelerdir? İşte tüm bu sorularınızın cevabı yazımızda.

Asya Yolu Hakkında Bilgiler

Asya Yolu Nedir? 

İpek Yolu aslında Roma İmparatorluğu’ndan Orta Asya ve Hindistan’ın bozkırları, dağları ve çöllerinden Çin’e uzanan birçok yola bütünsel olarak verilen addır. İpek Yolu ile Romalılar ipek ve diğer lüks kaynakları elde ettiler. Doğu imparatorlukları, diğer eşyaların yanı sıra Roma altını için ticaret yaptı. Kasıtlı ticaret eylemlerinin yanı sıra, kültür bölgeye yayıldı. İpek, Romalıların kendileri için üretmek istediği bir lükstü. Zamanla dikkatlice korunan sırrı keşfettiler.

Asya Yolu Hakkında Bilgiler

Yola adını vermiş olan “ipek” ticareti, doğu ve batı arasında ticareti yapılan ve tekstil, baharat, tahıl, sebze, meyve, hayvan derileri, aletler, ahşap işleri, metal işleri, sanat eserleri, değerli taşlar içeren geniş ürün ticareti yelpazesinden sadece bir tanesidir. Bu bağlamda İpek Yolu’nun çeşitli kültürlere sahip toplulukları etkileşime sokma noktasında önemli rolü olmuştur. Günlük yaşamda, tüccarlar başarılı bir şekilde pazarlık etmek için seyahat ettikleri ülkelerin dillerini ve geleneklerini öğrenmek zorunda kalmışlardır. Aynı zamanda bu güzergahlarda, gezginlerin edebi ve entelektüel maksatlarla seyahatler yapması, kültürel etkileşimi arttırıcı mahiyette olmuştur.

Ticari mallar; -İpek Yolu üzerinde son sahibine ulaşmadan önce- bir malın defalarca sahip değiştirdiği ve her bir tüccarla bir süre seyahat ettiği bir rota izlemiştir. Herhangi bir tüccarın Çin ile Avrupa ya da Kuzey Afrika arasında tek seferde tek başına seyahat etmesi nispeten zordur. Bunun yerine, İpek Yolu’nun çeşitli bölümleriyle mal taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış çeşitli tüccarlar ve kervanlar söz konusudur.

Asya Yolu Güzergahları

Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanmasından itibaren İpek yolu tarihi, kültürel ve tarihsel açıdan canlanması gündeme gelmiştir. İpek yolu doğu ile batı arasındaki köprüyü sağlayan bir yoldur. İpek Yolunun dünyanın tarihinde en önemli rolü de budur. Batı medeniyeti bu nedenle yeni ufuklara yelken açabilmiştir. Ayrıca ipek yolu sayesinde bu yol üzerinde bulunan medeniyetler birbirleri ile iletişimler kurmaya başlamışlardır. Bu sayede modern ekonomik faaliyetlere bu yol üzerinden ulaşılmış ve neticede ticaret gelişmiştir.

Dünya üzerinde İpek Yolunun güzergahı Orta Asya ve İran ülkesinin üzerinden Mezopotamya’ya ulaşmaktadır. Buradan Akdeniz kıyısında bulunan Antakya ve Sür Limanına bağlayan kara yoludur. Bu güzergah Milattan Önce VII. yüzyıla ait çivi yazılı bir tablet üzerinde Mezopotamya’dan Hemedan’a kadar uzanan kısmı belirtilmiştir. İpek Yolu buradan Soğd bölgesinin Kireşta’ya uzanmakta idi.

Asya Yolu Hakkında Bilgiler

Asya Yolu’nun Önemi Nedir?

Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır. İpek Yolunun dünya tarihindeki en önemli rolü, Doğu ve Batı kültürleri arasında bir köprü kurulmasını sağlamakdır. Batı uygarlığı bu sayede yeni ufuklara yelken açmıştır.

Yorum yapın