Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » BELED SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

BELED SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

90/BELED-1: Lâ uksimu bi hâzel beled(beledi).

Hayır, bu beldeye kasem ederim ki.

 

90/BELED-2: Ve ente hıllun bi hâzel beled(beledi).

Ve sen, bu beldede ikâmet ediyorsun.

 

90/BELED-3: Ve vâlidin ve mâ veled(velede).

Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun.

 

90/BELED-4: Lekad halaknel insâne fî kebed(kebedin).

Andolsun ki Biz insanı, meşakkat içinde yarattık.

 

90/BELED-5: E yahsebu en len yakdira aleyhi ehad(ehadun).

(İnsan) ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

 

90/BELED-6: Yekûlu ehlektu mâlen lubedâ(lubeden).

O: “Pekçok mal tükettim.” der.

 

90/BELED-7: E yahsebu en lem yerahû ehad(ehadun).

Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?

 

90/BELED-8: E lem nec’al lehu ayneyn(ayneyni).

Ona iki göz vermedik mi?

 

90/BELED-9: Ve lisânen ve şefeteyn(şefeteyni).

Ve bir dil ve iki dudak.

 

90/BELED-10: Ve hedeynâhun necdeyn(necdeyni).

Ve onu iki yola (gayy yolu ve hidayet yolu) ulaştırırız.

 

90/BELED-11: Fe laktehamel akabete.

Fakat o akabeyi (sarp yokuşu) aşmadı.

 

90/BELED-12: Ve mâ edrâke mel akabeh(akabetu).

Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir?

 

90/BELED-13: Fekku rekabetin.

(Akabeyi aşmak) kölenin azadıdır.

 

90/BELED-14: Ev ıt’âmun fî yevmin zî mesgabeh(mesgabetin).

Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır.

 

90/BELED-15: Yetîmen zâ makrabeh(makrabetin).

Yakınlık sahibi (akraba) olan yetimi.

 

90/BELED-16: Ev miskînen zâ metrabeh(metrabetin).

Veya çok fakir bir miskini (doyurmaktır).

 

90/BELED-17: Summe kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhame(merhameti).

Sonra âmenû olanlardan (Allah’a ulaşmayı dileyenlerden) ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır (akabeyi aşmak).

 

90/BELED-18: Ulâike ashâbul meymeneh(meymeneti).

İşte onlar ashabı meymenedir (meymene sahibidir) (amel defteri (hayat filmi) sağından verilenlerdir).

 

90/BELED-19: Vellezîne keferû bi âyâtinâ hum ashâbul meş’emeh(meş’emeti).

Ve âyetlerimizi inkâr edenler, onlar ashabı meşemedir (amel defteri (hayat filmi) solundan verilenlerdir).

90/BELED-20: Aleyhim nârun mu’sadeh(mu’sadetun).

Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır.

 

Yorum yapın