Anasayfa » Karışık Sözler » Bilgi ile ilgili Alim ve Büyük Üstatların Anlamlı Sözleri

Bilgi ile ilgili Alim ve Büyük Üstatların Anlamlı Sözleri

Bilgi ile igili anlamlı Sözler 

Bilgi ile alakalı Alimlerin Sözleri 

Bilgi ile ilgili Atasözleri 

 

 

 

Bilgi ile ilgili resimli sözler

SÖZLER

 

Bildiklerimiz değil, doğru zannettiklerimiz başımızı belaya sokar.

Abraham Lincoln

 

 

Bilgi ve erdem, öğrenilebilen ve öğretilebilen bir şeydir.

Aristoteles

 

Bilmek, ileriyi görmek; ileriyi görmek, güçlü olmaktır.

Auguste Comte

 

Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan en iyi bilgiye sahip olandır.

Benjamin Disraeli

 

Ne kadar az bildiğimizi anlayabilmek için ne kadar çok şey bilmemiz gerektiği ne kadar gariptir.

Benjamin Disraeli

 

Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir.

Bhartrihari

Bilgi ile ilgili özlü sözler

Bildiğimiz şeyler arttıkça, bilmediğimiz şeylerin ne kadar çok olduğunu daha iyi anlarız, çünkü onların çerçevesi büyüdükçe, bilinmeyenlerle olan temasları da artar.

Blaise Pascal

 

Bilgi büyük adamı alçakgönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir.

Brigitte

 

Bilginin üç temel taşı: Çok görmek, çok ıstırap çekmek ve çok çalışmaktır.

Catherall

 

Bildiğini bilenin arkasından gidiniz,

Bildiğini bilmeyeni uyarınız,

Bilmediğini bilene öğretiniz,

Bilmediğini bilmeyenden kaçınınız.

Confucius

 

 

Bildiğini bilmek ve bilmediğini de bilmek, işte gerçek bilgi budur.

Confucius

 

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi.

Ebu Hanife

 

Bilmek, Tanrı’ya yaklaşmak demektir.

Ernest Renan

 

Doğru insanın üzerinde uygulanırsa, bilgi bir güçtür.

Ethel Mumford

Bilgi ile alakalı sözler

Bilgiyi, başka kimseler üzerinde üstünlük sağlama, kar ve şöhret veya bunun gibi aşağılık şeyler için değil, yaşamda ondan yararlanmak ve kullanmak için ara.

Francis Bacon

 

Var olmaya değer her şey bilinmeye de değerdir; Çünkü bilgi varlığın bir simgesidir, onda iyi ve kötü aynı anda bulunabilir.

Francis Bacon

 

Bir şeyi iyi bilmek için ayrıntılarını bilmek gerekir, bu da hemen hemen sonsuz olduğuna göre, bilgilerimiz hep yüzeysel ve eksiktir.

François de La Rochefaucauld

 

Bilgimiz gizem ve korkunun boşluğunda ilerlerken, bir adım önümüzü aydınlatan meşaledir.

George Santayana

 

İki nesne en büyüktür, bilgi veyumuşaklılık Bilgi ile doğru yol görünür, yumuşaklık ile insanlara katlanılır.

Hacı Bektaş-ı Veli

 

Aklın ve bilginin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembelliktir.

Haeckel

 

Bir çokları hayranlık duyarlar; fakat çok az kimse bilir.

Hipokrates

 

Bilgi aşağıdakileri yükseltir, bilgisizlik yukarıdakileri alçaltır.

Hz. Ali (r.a.)

 

Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir.

Hz. Muhammed (sav.)

 

Asla her şeyi bildiğini sanma, gerçekten çok bilgili olsan da kendi kendine ben cahilim diyebilecek cesaretin daima olmalı.

Ivan Pavlov

 

Bilgiyi sunmanın yöntemleri, kanalları, araçları, en az bilginin içeriği kadar önemlidir.

J. Fabian

 

Bütün bilgiler içinde en faydalısı, bize nefsimiz hakkında en doğru fikrleri veren, kendi kendimizi idare etmeyi öğreten bilgidir.

Janes Howell

 

Çok bilen, çok yanılır.

Jeaı B. Moliere

 

İnsan ne kadar az bilirse, o kadar çok bildiğini sanır.

Jean J. Rousseau

 

Endüstri toplumuna hız kazandıran şey paradır; fakat bilgi toplumunu hızlandıran ve güce ulaştıran bilgidir, şimdi bilgi sahibi olanlar ve olmayanlar şeklinde yeni bir sınıfsal bölünme ortaya çıktı. Bu yeni sınıf, gücünü paradan ya da sahip olunan topraklardan değil, sadece bilgiden alıyor.

John Kenneth Galbraith

 

Hiç bilmeyen gözü ile düşünür, az bilen ise kafasıyla görür. Asıl bilgili insan, gözü ile görür kafasıyla düşünür.

Kazım Taşkent

Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmezler, yaşayanlara ilave ederler.

Kızılderili Atasözü

Hiç bilenlerle, bilmeyenler bir olur mu?

Kur’an-ı Kerim

Doğa bize bilginin tohumlarını vermiştir, bilginin kendisini değil.

L. Annaeus Seneca

Bilgi, kar topu gibi yuvarlandıkça büyür.

L. Sidney

Ne kadar bilirsen, o kadar üzülürsün.

Lao Tzu

Gençken bilgi ağacını dikelim ki yaşlandığımız zaman, gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun.

Lord Chesterfield

Her bildiğini söyleme; fakat her söylediğini bil.

Matrel Lenoir

En az bilinen şeylere, en çok inanılır.

Montaigne

Bilgi adası ne kadar büyük olursa, şaşma kıyısı da o kadar büyük olur.

Ralph W. Stockman

Bilgi iki çeşittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden öğreneceğini bilmek.

Samuel Johnson

Bilgisiz dürüstlük zayıf ve faydasızdır, dürüst olmayan bilgi ise tehlikeli ve korkunçtur.

Samuel Johnson

Bilgi için her fetih her ileri adım; cesaretten, kendine karşı sertlikten, kendine karşı temizlikten doğar.

Sigmund Freud

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.

Socrates

Ben, bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan farklıyım.

Socrates

Bilgi güçtür, ne biliyorsanız gücünüzün temeli odur, bütün enerjinizi ondan alırsınız.

Steve Chandler

Hiçbir şeyin, yüzde birinin milyonda birini bile bilmiyoruz.

Thomas Edison

Bilgi, hürriyetin ayrılmaz bir parçasıdır.

William Ellery Channing

Bilim kendi başına öyle büyük bir kitle ki birçok insanı taşır, oysa onu hiçbir insan taşıyamaz.

Wolfgang Van Goethe

Bilinen şeyler hakkında tam olarak anlaştıktan sonra; ancak bilinmeyene doğru beraberce ilerlenebilir.

Wolfgang Van Goethe

Bilgili adam güneş gibidir, girdiği yeri aydınlatır.

Zübeyir Gündüzalp

 

 

Bilgiyle ilgili anlamlı sözler

 

BILGIYLE ALAKALI ATASÖZLERI

 

 

abanın kadri yağmurda bilinir
bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman iyi anlaşılır.

*** Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez
aç hiçbir mazeretle susturulamaz, çocuk da istediği şeyi hemen elde etmek ister.

*** Allah bilir ama kul da sezer
bir işin nasıl bir sonuç vereceğini ancak Tanrı bilir ama insan da kafasını kullanarak aşağı yukarı bir tahminde bulunabilir.

*** Allah’ın bildiği kuldan saklanmaz
kişi işlediği suçtan dolayı önce Tanrı’ya karşı sorumludur ve bu suçu da Tanrı bilir, bu nedenle onu kuldan saklamak gerekmez.

*** altının kadrini sarraf bilir
bir kimsenin, bir şeyin değerini ancak bu konularda uzmanlığı bulunanlar bilir.

*** altının kıymetini sarraf bilir
bir kimsenin, bir şeyin değerini ancak o konuda uzmanlığı olanlar bilir.

*** anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım
insan en değerli malının karşılıksız olarak elinden gideceğini bilse onu yok denecek kadar az bir paraya satar.

*** arı bal alacak çiçeği bilir
işini bilen kimse nereye başvuracağını bilir.

Bilgi ile ilgili özlü sözler

*** aşını, eşini, işini bil
sağlık ve mutluluk içinde yaşamak isteyen kişi, yiyeceğine dikkat etmeli, arkadaşını iyi seçmeli ve bir iş sahibi olmalıdır.

*** at binicisini bilir (tanır)
işçi, yöneticisinin işten anlayıp anlamadığını bilir ve çalışmalarını ona göre yürütür.

*** avcı ne kadar hile (al) bilse ayı o kadar yol bilir
bir kişi başkasını alt etmek için çeşit çeşit ustalık kullanır ama karşısındaki de yenilmemek için türlü önlemler alır.

*** azı bilmeyen çoğu hiç bilmez
küçük de olsa bir iyiliğin değerini bilmeyen, daha büyük iyiliklere layık değildir.

*** baş yastığı baş derdini bilmez
insanın derdi içindedir, en yakını bile onu anlamaz.

*** başa gelmeyince bilinmez
başına bir felaket gelmeyen, başkasına gelen felaketin ne denli acı olduğunu gereği gibi anlayamaz.

*** bilmemek ayıp değil, öğrenmemek (sormamak) ayıp
insanın her şeyi bilmemesi kusur değildir ama bilmediği bir işi sorup öğrenmeden yapmaya kalkışması kusurdur.

*** bin bilsen de bir bilene danış
bir insan bir şeyi ne kadar iyi bilirse bilsin, gene de onu kendisinden daha iyi bilen bulunabilir.

*** bir görüş bir kör biliş
bir kez görmekle bir şey iyice anlaşılmaz, öğrenilmez.

*** biri bilmeyen bini hiç bilmez
küçük de olsa bir iyiliğin değerini bilmeyen, daha büyük iyiliklere layık değildir.

*** biz kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz
birbirimizi çok yakından tanırız, onun öyle bir üstün durumu olmadığını biliriz.

*** buldum bilemedim, bildim bulamadım
kişi elinde fırsat varken bundan yararlanmayı bilmez, yararlanma yollarını öğrendiği zaman da eline fırsat geçmez.

*** cami ne kadar büyük olsa imam gene bildiğini okur
bir yetkili kimse, çevresindekilerin düşüncesi ne olursa olsun kendi istediğini yapmaya çalışır.

*** cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez
sıkıntı çekmemiş olanlar, eriştikleri rahatlığın ve mutluluğun değerini bilemezler.

*** cemaat ne kadar çok olsa imam gene bildiğini okur
bir yetkili kimse, çevresindekilerin düşüncesi ne olursa olsun kendi istediğini yapmaya çalışır.

*** çok bilen (söyleyen) çok yanılır
çok bildiği için kendine güvenen kişi, bilmediği şeylere de karışır ve bunlarda yanılır.

*** çok gezen çok bilir
çok gezen, çok yer gören çok şey öğrenir; çok yaşayan, çok okuyan onun bildiklerini bilemez.

*** çok yaşayan (okuyan) bilmez, çok gezen bilir
çok gezen, çok yer gören çok şey öğrenir; çok yaşayan, çok okuyan onun bildiklerini bilemez.

*** dalmasını bilmeyen ördek, kıçından dalar
ne yaptığını bilmeyen kişi işi tersinden yürütmeye kalkar.

*** damdan düşen damdan düşenin hâlinden (hâlini) bilir
iyi bir durumdayken kötü duruma düşen kimse, başına aynı durum gelen kimsenin derdini iyi anlar.

*** destursuz bağa girenin yediği sopayı Mevla bilir
bir yere izinsiz girmek veya bir işe izinsiz el atmak kötü karşılanır.

*** devletli ile deli bildiğini işler
yüksek rütbeliler, deliler, kimsenin sözünü dinlemez, akıllarına geleni yaparlar.

*** dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim
kişinin başına ne gelirse dilini tutmamasından gelir.

*** doğru bilinmeyince eğri bilinmez
doğru ile yanlışı, iyiyle kötüyü birbirinden ayırmak için her ikisini de bilmek, tanımak gerekir.

*** elma da alma da demesini biliriz
şartlara göre uygun davranırız.

*** erkek getirmeyi, kadın yetirmeyi bilmeli
erkek çalışıp kazanmakla, anne tasarruflu olmakla yükümlüdür.

*** eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez
aptal kişi bile başına gelen felaketten ders alır, o felakete yol açan şeylerden kendisini korur.

*** fare çıktığı deliği bilir
bir kabahate, suça veya gizli işe kalkışan kişi, yakalanacağını anladığında nereye sığınacağını bilir.

*** gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir
insan gençliğinde yaptığı şeylerin çoğunu yaşlandığında yapamaz ve gençliğin ne denli değerli olduğunu o zaman anlar.

*** haddini bilmeyene bildirirler
çevresindekileri hiçe sayarak yetkili olmadığı konularda yüksekten atanlara sert karşılıklarla gereken dersler verilir.

*** hasta olmayan, sağlığın kadrini bilmez
insanlar sağlığın değerini ancak hastalıkta acı çekip iyileştikten sonra anlarlar.

*** herkes bildiğini okur
başkaları ne söylerse söylesin, herkes kendi düşünüşüne göre iş yapar.

*** herkes kendi ayıbını bilmez
insan kendi kusurunu göremez, bilemez.

*** hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır ne masat
hesabını bilmeyen kişi elinde, avucunda bulunan işe yarar şeyleri de ziyan eder.

*** insan (adam) kıymetini insan (adam) bilir
bir kimsenin, bir şeyin değerini ancak o konuda uzmanlığı olanlar bilir.

*** insan kıymetini insan bilir
bir kimsenin ne kadar değerli olduğunu ancak o kimsenin değerini ölçebilecek nitelikteki insanlar anlar.

*** iş bilenin kılıç kuşananın
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır.

*** iyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir
karşılık beklemeden iyilik yap.

*** kader olmayınca kadir bilinmez
kişi talihsiz ise ne kadar iyi insan olursa olsun, değeri bilinmez.

*** kayış bilir kotan ne çeker
ağır bir işin ne kadar güç yapıldığını ancak o işin yapılmasında aracı olan, emeği geçen bilir.

*** kel ilaç bilse kendi başına sürer
kendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım alınamaz.

*** kiminle dans ettiğini biliyor musun?
bu konuda benim ne kadar üstün olduğumu biliyor musun?

*** kimse bilmez, kim kazana kim yiye
bir kimsenin çalışıp çabalayarak kazandığı malı kimi zaman hatır ve hayalde olmayan kişiler yer.

*** kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi
kişi herkesin kendisi gibi olduğunu sanır.

*** kör (kesmez) bıçak ele (yavuz), iş bilmeyen avrat dile (yavuz)
kör bıçak işe yaramaz ama insanın elini keser; iş bilmeyen kadın da çok konuşmaktan başka bir şey yapmaz.

*** malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür
züğürt, yokluk içinde bulunduğundan yiyemez, varlık içinde olduğu hâlde yiyemeyen de bunun gibidir.

*** oynamasını bilmeyen kız “yerim dar” demiş; yerini genişletmişler (bollatmışlar), gerim (yenim) dar” demiş
kendisinden beklenen işi beceremeyen kişi, çeşitli engellerin işi güçleştirdiğini söyleyerek yeteneksizliğini belli etmemeye çalışır.

*** öküz, yem bitince çifte gideceğini bilir
çalışmanın önemini kavramak için aç kalmak gerekmez.

*** ölü evinde ağlamasını, düğünevinde gülmesini bilmeli
insan içinde bulunduğu çevrenin durum ve koşullarına uygun biçimde davranmasını bilmelidir.

*** para ile imanın kimde olduğu bilinmez
kimin ne kadar parası bulunduğunu, kimin ne kadar Tanrı’ya yakın olduğunu kimse bilemez.

*** paşa gönlü bilir
ne yapacaksa yapsın, kendisi bilir.

*** sen bilirsin deyince (değirmende) kavga olmaz
bir konu üzerindeki görüşme sırasında uysallık gösterir, karşınızdakinin dediğini kabul ederseniz anlaşmazlık çıkmaz.

*** sıçan çıktığı deliği bilir
bir kabahate, suça veya gizli işe kalkışan kişi, yakalanacağını anladığında nereye sığınacağını bilir.

*** soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir
bir iş yapılırken ne kadar güçlük çekildiğini, o işi başarmış olan bilir; başarılmış olan bu işten yararlanan bilmez.

DİĞER TÜM SÖZLER VE MESAJLAR

Yorum yapın