Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

Bilim İle İlgili Ünlü Bilim Adamlarının Sözleri

0

Bilim Üzerine Söylenmiş Ünlü bilim Adamlarının En anlamlı sözleri mesajları ve yazıları

Sayfanın Konusu;bilim adamlarının bilim ile ilgili sözleri,bilim ile ilgili sözler ve söyleyenleri,bilimin değeri ile ilgili sözler,bilimle ilgili sözler mevlana,atatürkün bilim ile ilgili sözleri,ilim ile ilgili özlü sözler,bilim sözleri,fen ile ilgili sözler,bilim sözleri,bilgi ve bilim ile ilgili sözler,bilim ve sanat ile ilgili sözler,evren ve bilim ile ilgili sözler

Albert Einstein
Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur.Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.

ilim ile ilgili unlulerin sozleri

ilim bilim ile ilgili sozler

Bertrand Russell
Ulaşılacak her bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşmak gerekir. Bilimce bulgulanamayacak şeyleri insanlar bilemez.

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir. Beethoven

Asıl ölüm bilimden payını almayanlardır. Edebali

Bilim yolunda koşulmaz, ağır ağır ilerlenir. Sigmund Freud

Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır. Bilcell Murtaza

Bilim gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır. Hacı Bektaş-i Veli

Bilim bütün dünyanın malıdır, ulusların sınırlarını tanımaz.

Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır. Albert Einstein

Resimli Edebali sözleri

Bilim ile ilgili edebali sözleri

Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. İbn-i Sina

Eğer bir gün benim sözlerim bilim ile ters düşerse bilimi seçin. Atatürk

İlimden gidilmeyen yolun sonu, karanlıktır. Hacı Bektaş-ı Veli

Az ilimle ilim, çok amelle birlikte olan cehaletten daha hayırlıdır. Ebu Hanife

Bilim bize gerçeği vaad eder barışı ya da mutluluğu değil. Gustave Le Bon

Bilim sözleri kapak resimleri

İnsanın bilmediği bir şey için, bilmiyorum demesi de bir ilimdir. Abdullah bin Mesud

Bilim, ancak hedefine eriştiğini hayal ettiği zaman tehlikelidir. Bernard Shaw

Bilim ahlaksız bir adamın elinde kötülük yapmak için güçlü bir silahtır. Denis Fonvizin

İlimle geçen bir gece ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. Hz. Muhammed s.a.v

Bilim sözleri resimli

Bilim ve sanat sözleri

İlim öğrenilen değil yaşanandır, yaşanmayan ilim geçmeyen para gibidir. İmam-ı Şafii

Asıl yetimler anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Hz. Ali

Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır. Seneca

Hacı bektaşi veli sözleri

Bilim üzerine sözler 2019

İnsanlar hayret etmeyi severler, ilmin tohumu da budur. Ralph Waldo Emerson

Carl Sagan
Bilim bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzıdır. Evrenin kuşkuyla sorgulanma tarzıdır. Eğer şüpheci yaklaşmamak için otoriteye kuşkucu sorular soramıyorsak o zaman tam bir kaos içindeyiz.

Charles Darwin
Bilim ve sanat, bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olur… ‘Tavuk toplum’, önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz!

Falih Rıfkı Atay

Sokrates sözleri resimli

Bilim ile ilgili anlamlı resimli sözler

Bugünkü Batı uygarlığının mayası eski Yunan bilim ve felsefesidir. Temeli nedir bu bilim ve felsefenin? İnsan aklını; sormakla bilmek, anlamak, açıklamak ve yorumlamakla hür kılmak.

Galileo Galilei
Söz konusu bilimse, binlercesinin otoritesi, tek bir kişinin mantıklamasından değerli değildir.

Aziz sancar resimli sözleri

Aziz sancar çalışmak ile ilgili sözleri

Halil İnalcık
Bilim hayatında da en muvaffak insanlar edebiyattan biraz nasibi olanlardır. Çünkü tarih de hayattır.

Mustafa İnan
Bilim uzun ve çetin bir yoldur çocuklar. Bilimi yarı yolda bırakmayın, olur mu çocuklar? Oppenheimer gibi hissediyorsanız, bırakın yüksek binaları başkası yapsın, büyük barajlarda başkası çalışsın. Bazılarına çok uzaklardan bile görünen yüksek yapılar kurmak çekici gelecektir. Bırakınız bu işleri öyleleri yapsın. Bazıları da insanları çalıştırmak, büyük teşebbüsleri idare etmek ihtirası ile yanarak kuvvetli olmak isteyeceklerdir. Bırakınız parayla da onlar uğraşsın. Sizin kuvvetli olmak gibi bir derdiniz yoksa, siz de Leonardo Da Vinci gibi ‘Kuvvet nedir?’ diye merak ediyorsanız buyrun sizleri Mekanik kürsüsüne beklerim. Çünkü bazılarına göre ‘Kuvvet’ para ile organizasyonun çarpımına eşittir; bize göre de kuvvet ivme ve kütleyi ilgilendiren bir büyüklüktür. Bu iki formülü birbiriyle karıştırmayın olur mu çocuklar?

Mustafa Kemal Atatürk
Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus bilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir bilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.

Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit bilimdir, fendir. Bilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.

Milletimizin siyasi ve sosyal hayatında, fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır. Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

Rudolf Carnap
Bilim, doğrudan deney üzerine kurulmuş ifadelerden oluşan bir sistemdir ve deneysel doğrulama yolu ile denetlenir. Bilimde doğrulama, tekli ifadeler değil bu tür ifadelerin bütün bir sistemi ya da bir alt sistemidir.

Albert Einstein resimli sozler i

Albert Einstein sozler

Sigmund Freud
Bilim önceden görülmeyen yetkinleştirmelere elverişli olduğu halde, dinsel dünya görüşü öyle değildir; bu anlayış başlıca bölümlerinde değişmez kalmaktadır; eğer yanlışsa hep öyle kalacaktır. Her zaman bizim dış dünya karşısındaki bağımsızlığımızı anlamaya bilim girişecektir; din ise gücünü bizim içgüdüsel isteklerimızi karşılamak olgusundan alan bir yanılsamadır.

Hayır, bizim bilimimiz yanılsama değildir. Ama bilimin bize veremediğini başka bir yerden alabileceğimizi sanırsak, yanılsamanın ta kendisi olacaktır.

Victor J. Stenger
Benim savlarım logos’un üç unsuruna dayanıyor: Akıl ve mantık, ama en önemlisi bilim. Bilimsel metot, iddialarını zekice retoriğe değil de ampirik (deneysel olarak) gerçeklere dayandırdığından, diğer hiçbir disiplinin kaydetmediği bir başarı yakalamıştır.

Richard Dawkins
Bilimin dinle ortak bir iddiası vardır: Kökenlerle, yaşamın doğasıyla ve evrenle ilgili derin soruları yanıtlayabilmek. Ama benzerlik burada sona erer. Bilimsel inançlar delillerle desteklenir ve bunlarla bir sonuç elde edilir. Mitler ve inançlar ise delillerle desteklenmez ve bir sonuca götürmez.

Gerçek dünyada gerçek şiir var. Bilim gerçeğin şiiridir.

Louis Agassiz
Her bilimsel gerçek, üç aşamadan geçer. İlki, insanlar onun Kutsal Kitap ile çeliştiğini söyler. Sonra daha önce zaten keşfedilmiş olduğunu söylerler. Son olarak da ona zaten inandıklarını söylerler.

Lawrence Krauss
Bilimin ahlaki sınırları yoktur denemez. Çünkü bilim, gerçekleri söylemekle ilgilenir ve bu da ciddi bir ahlaki sınırdır.

Jared Diamond
Bilim her zaman ‘laboratuvarda yapılan kontrollü deneyler sonucu elde edilen bilgiler bütünü’ olarak, yanlış anlaşılmıştır. Bilim aslında çok daha geniştir: Evren hakkında güvenilir bilgi elde edebilmenin tek yoludur.

Biyoloji bilimdir. Evrim ise, onu eşsiz kılan gerçektir.

Adolf Hitler
En büyük icatlar, en büyük keşifler, bilimlere en derin bir şekilde yenilikler getiren çalışmalar ve uygarlığın en görkemli anıtları, maddi kâr peşinde koşmanın dünyaya ve insanlığa getirdiği hediyeler değildir. Tam tersine, bütün bunlar sahiplerinin maddi mutlulukta gözlerinin olmayışından kaynaklanmaktadır.

Henri Poincaré
Bilim gerçeklerden kuruludur, tıpkı evin tuğlalardan kurulu olması gibi. Ancak gerçeklerin toplanması bilim değildir. Tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi.

Paylaş:
[vicomi_feelbacks]

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap