Anasayfa » BİLGİ ANSİKLOPEDİSİ » C HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE FİİLLER

C HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE FİİLLER

PresentPastPast ParticipleTürkçesi
CallCalledCalledçağırmak
castcastcastsıraya koymak, döküm etmek
catchcaughtcaughtyakalamak, yetişmek
ChallengeChallengedChallengedmeydan okumak
ChangeChangedChangeddeğişim
ChaseChasedChasedkovalamak
CheatCheatedCheatedhile yapmak
CheerCheeredCheeredtezahürat etmek
ChewChewedChewedçiğnemek
chidechided, chidchided, chidkızgın konuşmak
choosechosechosenseçmek
ClapClappedClappedalkışlamak
CleanCleanedCleanedtemizlemek
cleavecleft, clovecleft, clovenyarmak, bölmek
clingclungclungyapışmak, bağlı kalmak
clotheclad, clothedclad, clothedgiydirmek
CollectCollectedCollectedtoplamak
comecamecomegelmek
CompareComparedComparedkarşılaştırmak
ComplainComplainedComplainedşikayet etmek
ConfessConfessedConfesseditiraf etmek
ConstructConstructedConstructedinşa etmek
ControlControlledControlledkontrol etmek
CopyCopiedCopiedkopya etmek
costcostcostetmek, mal olmak
CountCountedCountedsaymak
CreateCreatedCreatedoluşturmak
creepcreptcreptfarkettirmeden yürümek
CryCriedCriedağlamak
cutcutcutkesmek
CycleCycledCycled

Yorum yapın