Anasayfa » Cnc Torna Bölümü » Cnc Torna Tezgahı Kullanımı (Açıklamalı Anlatım)

Cnc Torna Tezgahı Kullanımı (Açıklamalı Anlatım)

CNC TORNA TEZGÂHININ AÇILMASI – KAPANMASI,
TEZHGAHIN EL ÇARKI İLE HAREKET ETTİRİLMESİ,
TEZGÂHIN REFERANS NOKTASINA GÖNDERİLMESİ,
TEZGÂHA DEVİR VERİLMESİ,
AYNAYA MALZEME BAĞLAMA,
ÖLÇME KOLU İLE TAKIM SIFIRLAMA (TAKIM ÖLÇME),
İŞPARÇASI SIFIRLAMA,
YENİ PROGRAM SAYFASI AÇMA,
KAYITLI PROGRAM AÇMA,
PROGRAMIN SİMÜLASYONUNUN YAPILMASI,
HAFIZAYA KAYDEDİLMİŞ PROGRAMIN ÇALIŞTIRILMASI,
ÇALIŞMA SIRASINDA PROGRAM DURDURMA VE DEVAM ETTİRME,
TEZGÂH – USB VERİ AKTARIMI,

Cnc torna makinesi nasil kullanilir

CNC TORNA TEZGÂHININ AÇILMASI

1) Tezgâhın arkasında bulunan ana şalter (I) ON konumuna getirilir.
2) EMERGENCY STOP (ACİL STOP) butonu sağ tarafa çevrilerek açılır.
3) Ekran Açma (I) tuşuna basılır (yeşil tuş).
4) Ekran açıldıktan sonra Hidrolik tuşuna basılır.
5) Tezgâhı referansa göndermek için REF tuşuna basılır sonra eksen seçilir.

Cnc Torna TEZGÂHIN’ın KAPANMASI

1) EMERGENCY STOP (ACİL STOP) butonuna basılır.
2) Ekran Kapama (O) tuşuna basılır.
3) Tezgâhta hava ile çalışan bir ünite varsa kapatılır.
4) Tezgâhın arkasında bulunan ana şalter (O) OFF konumuna getirilir.

TEZHGAHIN EL ÇARKI İLE HAREKET ETTİRİLMESİ

1) HANDLE modu seçilerek aktif edilir.
2) El çarkı ilerleme değeri seçilir.
X1: El çarkı ilerleme seçimi (EL çarkının 1 kademe hareketi 0,001 mm’dir).
X10: El çarkı ilerleme seçimi (EL çarkının 1 kademe hareketi 0,01 mm’dir).
X100: El çarkı ilerleme seçimi (EL çarkının 1 kademe hareketi 0,1 mm’dir).
3) El çarkı seçilen eksenleri (+/-) yönlerde hareket ettirilir.
NOT: El çarkı ile eksenleri hareket ettirmek için ilerleme kontrol düğmesi açık
olmalıdır.

TEZGÂHIN REFERANS NOKTASINA GÖNDERİLMESİ

1) Tezgâhı referansa göndermek için REF tuşuna basılır.
2) Eksen tuşları seçilir.
NOT: Tezgâhın referansa gönderilmesi sırasında güvenlik için önce X+, sonra Z+
seçilir.

TEZGÂHA DEVİR VERİLMESİ

1) MDI moduna geçilir.
2) PROG – MDI sekmesi seçilir.
3) Devir değeri yazılarak INPUT tuşuna basılır (Örnek: S1250 M3).
4) CYCLE START tuşuna basılarak tezgâh çalıştırılır.
Ornegin ;G97 M3 S500 gibi

Cnc torna aynasına parça baglama

AYNAYA MALZEME BAĞLAMA

1) İşlenecek malzemeye göre – sert ve yumuşak – ayna ayakları ayarlanır ve
malzeme çapına göre aynaya takılır.
2) İş parçası bağlanır ve tuş takımı üzerindeki ayna sıkma tuşuna basılır (Ayna
sıkma tuşunun ışığı sürekli yanması gerekir).
NOT: Ayna ayakları ile iş parçası sıkarken, ayna ayağı üzerinde bulunan çizgi
(açma – sıkma) ayna gövdesi üzerindeki iki çizgi arasında olmalıdır.

ÖLÇME KOLU İLE TAKIM SIFIRLAMA (TAKIM ÖLÇME)

1) MDI mudunda sıfırlanacak takım çağırılır.
2) JOG-EL ÇARKI-REF modlarından birindeyken Prob aktifleştirme tuşuna
basarak probun inmesi sağlanır (Anahtar 0 konumda olmalıdır).
3) EL ÇARKI kullanılarak kesici takım probe yaklaştırılır.
4) JOG modu tuşuna basılır.
5) Sıfırlanacak (ölçülecek) eksen yönünde eksen tuşuna basılır. Kesici takımı
probe dokundurarak kırmızı ışık yanmasını sağlanır. Otomatik olarak ekrana
gelen GEOM sayfasında imleç ölçümü yapılacak olan takımın satırına
getirilir.
6) Aynı işlem diğer eksenler için de yapılır.
7) Güvenlik için yön oku tuşlarını kullanarak iş parçasından uzaklaşılır. Daha
fazla uzaklaşmak izin el çarkı tuşlarını kullanılır.
8) Sıfırlama işlemi yapıldığı zaman sıfır değeri OFFSET sayfasındaki takım
numarası hanesine kaydedilmiş olur.
9) Çoklu takım ölçüleceği zaman yukarıdaki işlemler tekrarlanır. Ölçme kolu
takılı iken el çarkı kullanılamaz.

NOT 1: Takımlar mutlaka MDI modunda çağrılır. Start tuşuna basılır. Yeşil ışık
yanması gerekir. Hidrolik tuşuna basılır ve Start tuşundaki yeşil ışık söner (Taret
dönmüş olur).
NOT 2: Ölçme kolu ile Ölçüm yapılırken kapının açılması isteniyor ise Kapı açma
anahtarı aktif edilir.

Cnc torna mdi parça sıfırlama

Cnc Torna İŞPARÇASI SIFIRLAMA

Cnc torna parca sıfırlama anlatim

1) Önce takım sıfırlaması yapılır (Ölçüm yapılana kadar RESET tuşuna
basılmaz).
2) MDI modunda master (referans kesici takım) kesici takım aktifleştir
(Örnek: T0101; CYCLE START tuşuna basılır).
3) İş parçası iş milindeki bağlama aparatına (aynaya) uygun bir şekilde
bağlanır.
4) İş miline devir verilir (Örnek: S750 M03).
5) Kesici takım uygun modda iş parçasına yaklaştırılır (Örnek: JOG ya da EL
ÇARKI modunda X ve Z eksenleri hareket ettirilir).
6) JOG modunda iş parçasının alın yüzeyinden ince talaş alınır. Kesici takım Z
ekseninde hareket ettirilmeden X ekseninde (+) yönde parçadan uzaklaşılır.
7) OFFSET SETTING tuşuna ardından ekran altından WORK tuşuna basılır.
8) G54 sekmesindeki aktif takım bölümünde Z0 yaz MEASURE basılır. Çıkan
değer işmili alın yüzeyi ile takım ucunun temas ettirildiği alın yüzey
arasındaki mesafedir.

NOT:
 Z eksenine paralel takılan Matkap, kılavuz vb.. gibi takımların X geometri
değeri 0 (sıfır)’dır. Ayrıca ölçme kolu ile ölçülmez.

Cnc torna parca nasil sifirlanir

YENİ PROGRAM SAYFASI AÇMA

1) EDIT moduna geçilir. Ardından PROG tuşuna basılır.
2) Ekran altından PROGRAM sekmesi seçilir.
3) Program ismi yazılarak Insert tuşuna basılır (Program isminin başında O
harfi olmalıdır ve aynı isimle başka bir program olmamalıdır. Örnek: O0629).
4) Program numarası 9000 ve 8000 ‘li değerler olmamalıdır.
5) % işareti her zaman programın sonunda olmalıdır.
6) Eklenen karakter her zaman sarı olan imlecin sağına yazılır.
7) Alt karakter için klavye tuşlarından SHIFT tuşuna basılır.
8) Program içinde bilgilendirmeler parantez () içinde yapılır.

KAYITLI PROGRAM AÇMA

1) EDIT moduna geçilir. Ardından PROG tuşuna basılır.
2) Ekran altından DIR sekmesini seçilir.
3) Açmak istenilen program ismini yazılarak alt yön ok tuşuna basılır.

Karakter düzenleme: İmleç karakter üzerindeyken düzenlenecek yazı yazılarak
ALTER tuşuna basılır.
Karakter Silme: İmleç silinecek karakter üzerindeyken DELETE tuşuna basılır.
Program Silme: EDIT – PROG – DIR sekmesindeyken Program ismi yazılarak
DELETE tuşuna basılır. Bu durumda geri dönüş olmadan program silinir.
Program içinde karakter arama: Program açıkken aranacak isim yazılarak alt
yön ok tuşuna basılır.
PROGRAMIN SİMÜLASYONUNUN YAPILMASI
1) Kesici takımlar Z ve X eksenlerinde referans noktasına gönderilir.
2) MDI modunda M17 komutu ile kızaklar kilitlenir (Simülasyon bittikten sonra
parça işlemeye başlamadan önce aynı modda M18 komutu ile kızaklar
aktifleştirilir).
3) Program içindeki imlecin program başında olduğundan emin olunur.
4) Program satır satır işlenecekse SINGLE BLOCK butonuna basılır.
5) MEMORY moduna geçilir.
6) CSTM CRPH tuşuna basılarak PARAM sekmesinden iş parçasının kütük
ölçüleri girilir.
7) GRAPH sekmesine geçilir.
8) CYCLE START tuşuna basılarak simülasyon izlenir.
HAFIZAYA KAYDEDİLMİŞ PROGRAMIN ÇALIŞTIRILMASI
1) Çalıştırılacak programı açılır (EDIT – PROG – DIR – Program ismi).
2) Kesici takımlar ölçülür. İş parçası sıfır noktası ayarlanır.
3) Program satır satır işlenecekse SINGLE BLOCK butonuna basılır.
4) İlerleme düşürülür. Güvenlik kuralları içerisinde CYCLE START tuşuna
basılarak işleme başlanır.
5) Ekran altındaki CHECK tuşuna basılarak X ve Z eksenlerinin Pozisyonu
görülür.
ÇALIŞMA SIRASINDA PROGRAM DURDURMA VE DEVAM ETTİRME
Parça işleme esnasında çeşitli parça kontrolleri ve talaş temizliği için programın
kaldığı yerde durdurulması gerekebilir.
Durdurma işlem adımları:

1) CYCLE STOP tuşuna basılır. Program yarıda kesilir ve eksen ilerlemeleri
durmuş olur.
2) SPINDLE STOP tuşuna basılır. İşmili durur ve kapı kilidi açılır.
3) Kapıyı açılarak yapmak istenilen şeyler yapılır. İşlemler tamamlandıktan
sonra kapı kapatılır.
4) Tekrar SPINDLE STOP tuşuna basılır. Tuş üzerindeki LED ışığı söner ve işmili
tekrar dönmeye başlar.
5) CYCLE START tuşuna basılır. Program kaldığı yerden tekrar çalışmaya başlar.
NOT: Taretin dönmesinde kullanılan +T ya da -T tuşlarına bastıktan sonra taret
üzerinde takım tutucu takmamak gerekir. Aksi durumda taret sisteminde alarma
sebep olur. Çünkü +T ya da –T tuşuna basıldığı zaman kurt dişli aktif olmaz, dişliler
bırakır. Bu durumda +T ya da –T tuşuna basıldıktan sonra X tuşuna basarak kurt
dişlinin tutulması sağlanır.
TEZGÂH – USB VERİ AKTARIMI
1) JOG – OFFSET SETTING – SETING seçilir.
2) MDI modunda I/O CHANNEL bölümüne 17 yazılarak INPUT tuşuna
basılır.
3) CNC Hafızasından USB’ye veri aktarımı için, EDIT – PROG – DIR –
OPRT – Device – CNC MEM seçilerek girilir.
4) FOUTPUT – DOSYA ADI YAZILIR (ÖRNEK: O0620) – FNAME – EXEC
basılır.
5) USB’den tezgâha veri aktarımı için, EDIT – PROG – DIR – OPRT –
Device – USB MEM seçilerek girilir.
6) FINPUT – PROGRAM ADI – FNAME – O SET – EXEC basılır.
7) F-input tuşunun basılır. USB den atılacak ismin aynısı yazılarak F-set basılır.
Ardından O–set ve EXEC basılır.
8) Tezgâhtan USB veri aktarımı için ise aynı yerden F-output yapılır.

Yorum yapın