Anasayfa » Cuma Günü Mesajları » Cuma Günü Hadisleri

Cuma Günü Hadisleri

CUMA GÜNÜ HADİSLERİ VE RESİMLİ HADİSLER

***‘İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür! Adem o günde yaratıldı, o günde cennete girdirildi, o günde oradan çıkartıldı ve o günde kıyamet kopacaktır! O günde öyle bir saat var ki, Müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah’tan hayırlı bir şey isterse, Allah onun isteğini verir’ buyurdu.
Müslim 854/1717, Ebu Davud 1046, Tirmizi 491, İbni Hibban 2772, Malik 1/108, 109, Begavi 1050, Abdurrezzak 5583, Ahmed 10307, Albânî İrva 3/227

CUMA GÜNÜ HADİSLERİ
CUMA GÜNÜ HADİSLERİ

***Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Cuma gününü anlattı ve: ‘Onda öyle bir saat var ki Müslüman bir kul o saate denk getirerek namaz kılıp Allah-u Teâlâ’dan bir şey isterse, Allah ona isteğini mutlaka verir’ buyurdu.”
İbnu’l-Munzir el-Evsad 1716, Malik 1/108, Buhari 895, Müslim 852/13

CUMA GÜNÜ HADİSLERİ
CUMA GÜNÜ HADİSLERİ

***Ebu Hureyre, Ribiyyibni Hıraş ve Huzeyfe(Radiyallahu Anhum) şöyle dediler: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Allah-u Teâlâ bizden önceki kimselere Cuma gününü kaybettirdi. Dolayısıyla Yahudilerin özel günü Cumartesi, Hristiyanların özel günü Pazar oldu. Derken bizi dünyaya getirdi ve Cuma gününü Allah bize hidayet etti, gösterdi. Böylece Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini ibadet günü kılmış oldu. İşte bunun gibi kıyamet gününde de onlar bize ittiba edecektir. Biz dünya ehlinin sonuncularıyız, kıyamet gününde ise herkesten önce lehine hüküm verilenlerin ilkleri biz olacağız’ buyurdu.”
Müslim 856/22, Nesei 1367, İbni Mace 1083, Albânî Cami 1017

CUMA GÜNÜ HADİSLERİ
CUMA GÜNÜ HADİSLERİ

***Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Büyük günahları işlemedikçe beş vakit namaz ve Cuma, öbür Cuma’ya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir’ buyurdu.” Müslim 233/14, Ebu Avane 2/20, Tirmizi 214, İbni Mace 1086, İbni Huzeyme 314, İbni Hibban 1733, Tayalisi 2470, Beyhaki 2/467, Begavi 345, Ahmed 2/484

CUMA GÜNÜ HADİSLERİ
CUMA GÜNÜ HADİSLERİ

***Abdullah ibni Ömer ve Ebu Hureyre (Radiyallahu Anhum) şöyle dediler: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i şöyle derken işittik: ‘Bir takım insanlar Cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah onların kalplerini muhakkak mühürleyecek de kendileri gafillerden olacaklardır!’buyuruyordu.Müslim 865/40, Nesei 3/88, İbni Hibban 2785,

CUMA GÜNÜ HADİSLERİ
CUMA GÜNÜ HADİSLERİ

**Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Herhangi biriniz Cumaya gideceği vakit gusül etsin!’buyurdu.Buhari 851, Müslim 844/1, Nesei 1375, Malik 1/102/5,

CUMA GÜNÜ HADİSLERİ
CUMA GÜNÜ HADİSLERİ

**Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cuma günü mescidin kapılarından her kapının önünde melekler ilk gelenleri yazarlar. İmam minbere çıkıp oturunca, yazdıkları sayfaları dürer ve hutbeyi dinlerler. İlk gelen deve kurban eden kimse gibidir. Bundan sonra gelen, sığır kurban eden gibidir’ buyurdu. Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), tavuk ve yumurtaya varana kadar zikretti.Buhari 890, Müslim 850/25, Nesei 363, 384, İbni Mace 1092, 

Güneşin doğduğu
Cuma hadisleri

***Selman el Farisi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Bir kimse Cuma günü yıkanıp elinden geldiğince temizlenir ve yağından yağlanır veya evindeki kokusundan sürünür sonra Cuma’ya çıkar, yan yana oturan iki kişinin arasını açmaz sonra kendisi için takdir olunan miktarda namaz kılar ve daha sonra imam hutbede konuştuğunda susar dinlerse muhakkak o Cuma ile diğer Cuma arasındaki günahları mağfiret edilir’ buyurdu.” Buhari 855, Darimi 1/362, İbni Mace 1097,

Cuma mesajları
Cuma hadisleri

Cuma mesaji
Cuma duaları

NOT :  Konu Hakkında  Yorum yazarmısınız ?  Begendinizmi?
Sizin Düşünceleriniz Bizim için Çok Önemli.

Yorum yapın