Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

Deve ile ilgili Atasözleri ve Açıklamaları

0

DEVE ile ilgili Atasözleri Ve Açıklamaları 

 

Deve ilgili atasözleri

Bir tutam ot deveye hendek atlatır
ufak bir para veya iyilik insana güç işler yaptırır.

 

*** Cahile söz (laf) anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur)
ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir.

*** Çıngıraklı deve kaybolmaz
nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz.

 

*** Çuvaldız yurdusu (gözü) kadar yerden devedenli soğuk girer
1) soğuk küçücük bir delikten bile girebilir ve rahatsızlık verebilir; 2) bazı küçük olaylar büyük olaylara yol açabilir.

*** Deve bir akçeye, deve bin akçeye
çok ucuza alınmayan bir şey gerekli olduğunda çok pahalıya alınabilir.

 

 

*** Deve boynuz ararken kulaktan olmuş
elindekiyle yetinmeyip daha çoğunu arayan, elindekinden de olur.

*** Deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder
insan görünüşte büyük olmakla akıl büyük olmaz, bir akıllı birçok az akıllıyı arkasından sürükler.

 

*** Deve deve yerine çöker
yitirilen değerli kimsenin, elden çıkan değerli şeyin yeri boş kalmaz.

*** deve Kâbe’ye gitmekle hacı olmaz
gerekli niteliklerden yoksun olan kişi, biçimsel işler yapmakla kişiliğine değer kazandıramaz.

 

*** deve yerine deve çöker
değerli bir kimseden boşalacak yeri ancak o değerde olan başka bir kimse doldurabilir.

*** deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı
yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.

Deve ile alakalı atasözleri

*** deveci ile konuşan kapısını büyük açar
yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.
*** deveden büyük fil var
herhangi bir konuda söz sahibi olanlardan daha büyük, daha yetkili biri mutlaka vardır.
*** devenin derisi eşeğe yük olur
zengin ne kadar fakir düşse de yoksula göre yine varlıklıdır.
*** deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez
herkesin gözü önündeki bir olayı şöyle böyle yorumlarla gizlemeye çalışmak boşunadır.
*** deveye burç gerek olursa boynunu uzatır
kişi kendisine gerek olan şeyi elde etmek için yorgunluğa katlanmalıdır.
*** deveye “inişi mi seversin, yokuşu mu?” demişler; “düz yere mi (düze kıran mı) girdi?” demiş
bir işin kolay yapılabilmesi için bir yol varken zor yolu seçmek doğru olmaz.
*** deveyi yardan uçuran bir tutam ottur
gözü doymayan hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye atar.
*** esrik devenin çulu eğri gerek
kişi, durumuna uygun davranmalıdır.
*** onmadık (talihsiz) hacıyı deve üstünde (Arafat’ta) yılan sokar
amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.
*** ölüm bir kara devedir ki herkesin kapısına çöker
her eve gelin girmeyebilir ama ölüm kesinlikle girer.
*** şahin ile deve avlanmaz
küçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araçla, büyük şeyler elde edilemez.
*** talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar
amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.
*** ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli
buranın şartlarına uymalı veya buradan ayrılmalı.
*** ya deve ya deveci (deve üstündeki hacı)
ilerisi için verdiğim sözden korkmuyorum, o zamana kadar şartlar değişebilir.
*** yularsız deve yedilmez
kurallara bağlı olmayan kişi istenildiği gibi yönetilemez.

DİĞER TÜM SÖZLER VE MESAJLAR

Paylaş:
[vicomi_feelbacks]

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap