Anasayfa » EĞİTİM » Dünya Üzerinde Gördüğümüz Her şey Kadının Eseridir İle İlgili Kompozisyon Örnekleri

Dünya Üzerinde Gördüğümüz Her şey Kadının Eseridir İle İlgili Kompozisyon Örnekleri

dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir ile ilgili kompozisyon, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir ile ilgili kompozisyon örnekleri, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir ile ilgili kompozisyon nasıl yazılır, 2021 dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir ile ilgili kompozisyon, 2021 dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir ile ilgili kompozisyon örnekleri, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir ile ilgili kısa kompozisyonlar, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir ile ilgili kompozisyon ödevleri, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir ile ilgili kısa kompozisyon örnekler

Farklı parçaları, nesneleri, ögeleri en iyi şekilde bir araya getirme ve bu şekilde oluşturulmuş bütün anlamında bir kavramlara kompozisyon denir. Hemen hemen her konuda kompozisyon yazılabilir. Bizde size dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir ile ilgili kompozisyonlar hazırladık. dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir ile ilgili kompozisyon örnekleri nelerdir, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir ile ilgili nasıl kompozisyon yazılır?

Dünya Üzerinde Gördüğümüz Her şey Kadının Eseridir İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Nelerdir?

Dünya Üzerinde Gördüğümüz Her şey Kadının Eseridir İle İlgili Kompozisyon Örnekleri 1

Atatürk, kadın haklarına ve toplum içindeki yerine çok önem vermiş, kadınlar için birçok yenilik ve yasa çıkartmıştır. Toplumumuzda en büyük yükler kadın üzerinde olsa da, maalesef kadınlar geçmişten beri hor görülmüş ve çoğu defa insandan bile sayılmamıştır.

Böyle bir düşüncenin en büyük düşmanı Atatürk olmuş ve kadın haklarını sağlamak ve kadını yüceltmek için birçok mücadele vermiştir. Kadın, geçmişten beri değer görmemiştir. Oysa her şey kadından var olmuştur. Bir kadın olmadan çocuk doğurmak ve yetiştirmek mümkün değildir. Kadın olmadan aile kurmak, yuva sahibi olmak mümkün değildir. Kadınlar, annelik gibi kutsal bir görev yüklenmişlerdir. Onların anne olması bile baş tacı edilmeleri için yeterli bir sebeptir.

Dünya Üzerinde Gördüğümüz Her şey Kadının Eseridir İle İlgili Kompozisyon Örnekleri 2

İlk Türk topluluklarında veya devletlerinde, Orhun kitabelerinden de anlaşılacağı üzere kadının yeri ve önemi büyüktü. Devlet yönetiminde kadınlar fazlası ile etkiliydi. Ancak Türklerin İslamiyeti kabul etmesi ve İslamiyet’i doğru anlamaması ile birlikte kadının değeri yavaş yavaş azalmaya başladı. Sonradan durum öyle bir hal aldı, kadınlar neredeyse insan sayılmaktan bile çıkarıldı. İslamiyet öncesi Arap toplumuna baktığımızda da kadının durumunun ne kadar vahim olduğunu görebiliriz.

Öyle ki o dönemde kız evlat büyük bir utanç kaynağıydı ve birçok kişi, doğan kız evlatlarını diri diri toprağa gömüyordu. Türk toplumunda böyle ilkel davranışlar hiç yaşanmadıysa da kadının zaman içinde değersizleştiği herkesin malumudur. Ancak Osmanlı Devletinin yıkılışından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kadınlara yeni hakları da beraberinde getirdi. Örneğin seçme ve seçilme hakkı tüm kadınlara da tanındı. Toplum içindeki yerinin iyileşmesi konusunda yeni çalışmalar yapıldı. Maalesef günümüzde bile kadına yeteri kadar değer verilmemektedir.

Ataerkil bir toplum olan ülkemizin büyük bir kesiminde, kadınlar hala evinde oturan, çocuk yetiştiren ev temizliği yapan insanlar olarak görülmektedir. Birçok erkek tarafından cinsel bir obje olarak görülmekte ve kendilerine hor bakılmaktadır. Neredeyse her gün yaşanan kadın cinayetleri bunun en büyük göstergelerindendir. Durum öyle bir hal almış ki artık kadınlarımız bile durumu kabullenmiş ve kız evlatlarına farklı bakmaktadır. Örneğin sokaklardan evine gelmeyen erkek çocuğuna ses çıkarmayan bir kadın, kız çocuğunun gündüz dışarı çıkmasını bile kabul etmemektedir. Veya hala kız çocuklarının okumaması gerektiğine inanan kadınlar bulunmaktadır.

Dünya Üzerinde Gördüğümüz Her şey Kadının Eseridir İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Nelerdir?

Diğer kompozisyon örneklerimize buradan ulaşabilirsiniz;

Yorum yapın