Anasayfa » Karışık Sözler » Eşşek ile ilgili Sözler Atasözleri ve Açıklamaları

Eşşek ile ilgili Sözler Atasözleri ve Açıklamaları

İçinde eşek kelimesi geçen atasözleri ve açıklamaları. Eşek hakkında atasözleri ve anlamları

Eşşek ile ilgili sözler

İçinde eşek kelimesi geçen atasözleri ve açıklamaları. Eşek hakkında atasözleri ve anlamları

Acemi nalbant gâvur eşeğinde öğrenir

mesleğinde ustalığa erişmemiş kimse, ilk denemelerini gözden çıkarılabilecek malzeme üzerinde yapar.

Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu
insanın değeri zengin olmakla artmaz, asıl olan insanlığıdır.

İyilik yaptığımız iş ögrettiğimiz insanların nankörlük etmesi ile ilgili sözler

Aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz
eksik aletle sağlıklı iş yapılmaz.

Açacık eşeğe herkes biner
güçsüz ve koruyucusuz bir kimseyi buyruk altına almak ve ezmek kolaydır.

Alçak eşek binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay
nasıl ki boyu kısa olan eşeğe binmek kolaysa öksüz çocuğa kötü davranmak da onu koruyan kimse olmadığı için kolay olur.

Atlar tepişir, arada eşekler ezilir
büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür.

Devenin derisi eşeğe yük olur
zengin ne kadar fakir düşse de yoksula göre yine varlıklıdır.

***eşeğe altın semer vursalar yine eşektir
insanlık değerinden yoksun kişi, kılık kıyafetle, makam ve mevkiyle değer kazanmaz.

***eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış
kaba ve ahmak kişinin hoşa gitsin diye söylediği sözler ve yaptığı işler, kaba ve incitici olur.

***eşeği dama çıkaran yine kendi indirir
yanlış yapan kimse, yanlışı yine kendisi düzeltir.

***eşeği düğüne çağırmışlar, ya odun eksik ya su demiş
bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir söz.

***eşeği düğüne çağırmışlar, ya su lazımdır ya odun demiş
bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir söz.

***eşeği süren (tırmalayan) osuruğuna katlanır
kaba bir kimse ile birlikte olan, ondan gelecek kötü davranışları göze almalıdır.

***eşeği yoldan çıkaran sıpanın oynaması
çocuklarının düzensiz davranışı, anne babayı rahatsız eder.

***eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa
kimseyi ilgilendirmeyen işleri kendi kendine karar verip yapmalısın.

***eşeğin ölümü köpeğe ziyafettir (düğündür)
bir kişinin uğradığı zarar kimi zaman bir başkası için çıkar kaynağı olur.

***eşeğin sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin
kötü bir sonuç meydana geldiğinde sorumlu olmamak için işi, sahibinin isteğine uygun olarak yap.

***eşek kocamakla tavla başı olmaz
anlayışsız kişi ne kadar yaşlanırsa yaşlansın baş olacak bir olgunluğa ulaşamaz.

***eşek kulağı kesilmekle küheylan olmaz
aslında niteliksiz olan bir şeye ne yapılsa değişmez.

***eşek kuyruğu gibi ne uzar ne kısalır
durumunda, çalışmasında hiçbir gelişme görülmeyen kimseler için kullanılan bir söz.

***geçti Borun pazarı (sür eşeğini Niğde’ye)
artık iş işten geçti.

***her zaman eşek ölmez, on köfte on paraya olmaz
istenilen şeyi kolayca elde etme imkânı ortaya çıkınca fırsat kaçırılmamalıdır.

***hıyar akçesiyle alınan eşeğin ölümü sudan olur
çok ucuza alınan mal, çürük, işe yaramaz çıkar.

***mektepten çıkan eşek Marsıvan’dan çıkmaz
öğrenim görmüş olsalar bile bazıları eğitilmemiş gibi davranabilirler.

***ölme eşeğim, ölme (yaza yonca bitecek)
umutsuz bir bekleyişi anlatmak için söylenen bir söz.

***ölmüş koyun (eşek) kurttan korkmaz
her şeyini kaybetmiş olan kişinin düşmanına bir şey kaptırmaktan korkusu olmaz.

***tevekkelin gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez)
gereken tedbirleri aldıktan sonra daha fazla titizlik göstermeyip sonucu Tanrı’nın dileğine bırakan kimse rahat eder.

***yorgun eşeğin (öküzün) çüş (ıslık) canına minnet
verilen dinlenme fırsatı, yorgun kişiyi çok sevindirir.

***yük altında eşek kalır
insan olan, bir kimseden gördüğü iyiliğin altında kalmaz.

***yük altında (yüklü) eşek anırmaz
ağır bir iş altında bunalmış olan kişi bu durumdan kurtulmadan rahatlayamaz, keyifli bir duruma gelemez.

Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek
soylu kimse yüzünden başımıza gelen felaketi çabuk atlatırız, soysuz kimse yüzünden başımıza gelen felaketi kolay kolay atlatamayız.

***baş ol da eşek başı (soğan başı) ol
en önemsiz işlerde bile baş olmak, buyruk altında bulunmaktan iyidir.

Eşşek kişiler ile ilgili sözler
***bostana dadanan eşeğin kuyruğu, kulağı olmaz
çalıp çırpmayı alışkanlık edinen kimse yakalanıp ceza göre göre insanlıktan çıkar.

***boş eşek yorga gider
üzerinde bir görev bulunmayan kaygısız kişi, rahat rahat, istediği gibi yaşar.

Canı yanan eşek attan yüğrük olur
zarara veya kötülüğe uğrayan kimse acısını çıkarmak için aşırı çaba harcar.

Deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder
insan görünüşte büyük olmakla akıl büyük olmaz, bir akıllı birçok az akıllıyı arkasından sürükler.

Eşşek kişiler ile ilgili sözler

***eşek at olmaz, ciğer et olmaz
soysuz kişi soylu olmaz, bayağı şey üstün nitelik kazanmaz.

***eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez
aptal kişi bile başına gelen felaketten ders alır, o felakete yol açan şeylerden kendisini korur.

***eşek çamura çökerse sahibinden gayretlisi olmaz
bir kimsenin işi bozulduğunda, durumunu düzeltmek için en büyük çabayı kendisinin göstermesi gerekir.

Eşek eşeği ödünç kaşır
çıkarcı, başkasına yardım ederken ileride onun da kendisine yardım edeceğini düşünür.

Eşek (eşkin) eve gelmiş, yorga yolda kalmış
düzenli ve sürekli çalışan güçsüz kimse, düzensiz ve süreksiz çalışan güçlü kimseden daha başarılı olur.

Eşek hoşaftan ne anlar (suyunu içer, tanesini bırakır)
bilgisiz, görgüsüz kimse ince, güzel şeylerin zevkine varamaz, değerini ölçemez.

Dilini eşek arısı soksun
hoşa gitmeyen bir şey konuşan kimseye söylenen bir ilenme sözü.

El elin eşeğini türkü çağırarak arar
insanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez.

El elin eşeğini yırlaya yırlaya, kendi eşeğini terleye terleye arar
insanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez.

Emanet eşeğin yuları gevşek olur
bir kimseye emanet edilen şeyin o kimse tarafından iyi korunmadığı her zaman görülen olaylardandır.

Emanet hayvanın (eşeğin) kuskunu (paldımı) yokuşta kopar
eğreti olarak kullanılmak üzere verilen şey uydurma olur, hiç umulmadık bir anda bozulur.

DİĞER SÖZLER VE MESAJLAR

Yorum yapın