Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » FİL SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

FİL SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

Fil Suresi Türkçe Meali 

Fil Suresi türkçe meali

105/FÎL-1: E lem tere keyfe feale rabbuke bi ashâbil fîl(fîli).

Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı, görmedin mi (bilmiyor musun)?

105/FÎL-2: E lem yec’al keydehum fî tadlîl(tadlîlin).

Onların hilesini boşa çıkarmadı mı?

105/FÎL-3: Ve ersele aleyhim tayren ebâbîl(ebâbîle).

Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi (veya uçan ebabilleri gönderdi).

105/FÎL-4: Termîhim bi hicâretin min siccîl(siccîlin).

Pişmiş sert tuğladan taşları, onların üzerine atıyorlardı (öyle ki).

105/FÎL-5: Fe cealehum keasfin me’kûl(me’kûlin).

Böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar.

Yorum yapın