Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » GAŞİYE SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

GAŞİYE SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

88/GÂŞİYE-1: Hel etâke hadîsul gâşiyeh(gâşiyeti). (Meâlleri Kıyasla)

Gâşiyenin (heryeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felâketin) haberi sana geldi mi?

 

88/GÂŞİYE-2: Vucûhun yevmeizin hâşiah(hâşiatun). (Meâlleri Kıyasla)

İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır.

 

88/GÂŞİYE-3: Âmiletun nâsıbeh(nâsıbetun). (Meâlleri Kıyasla)

Yorucu işler yapan.

 

88/GÂŞİYE-4: Teslâ nâren hâmiyeh(hâmiyeten). (Meâlleri Kıyasla)

(Onlar) kızgın ateşe atılırlar.

 

88/GÂŞİYE-5: Tuskâ min aynin âniyeh(âniyetin). (Meâlleri Kıyasla)

Kaynar su pınarından içirilirler.

 

88/GÂŞİYE-6: Leyse lehum taâmun illâ min darî’(darîın). (Meâlleri Kıyasla)

Onların yiyeceği dari’den (acı, pis kokulu dikenli ağaçtan) başka bir şey değildir.

 

88/GÂŞİYE-7: Lâ yusminu ve lâ yugnî min cû’(cûın). (Meâlleri Kıyasla)

Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez.

 

88/GÂŞİYE-8: Vucûhun yevmeizin nâımeh(nâımetun). (Meâlleri Kıyasla)

İzin günü naîm (güzel ve parlak) yüzler vardır.

 

88/GÂŞİYE-9: Li sa’yihâ râdiyeh(râdiyetun). (Meâlleri Kıyasla)

(Dünyadaki) sa’yından (çalışmasından) razıdır.

 

88/GÂŞİYE-10: Fî cennetin âliyeh(âliyetun). (Meâlleri Kıyasla)

Âli cennettedir.

 

88/GÂŞİYE-11: Lâ tesmeu fîhâ lâgıyeh(lâgıyeten). (Meâlleri Kıyasla)

Orada boş söz işitmezsin.

 

88/GÂŞİYE-12: Fîhâ aynun câriyeh(câriyetun). (Meâlleri Kıyasla)

Orada devamlı akan bir pınar vardır.

 

88/GÂŞİYE-13: Fîhâ sururun merfûah(merfûatun). (Meâlleri Kıyasla)

Orada yüksek tahtlar vardır.

 

88/GÂŞİYE-14: Ve ekvabun mevdûah(mevdûatun). (Meâlleri Kıyasla)

Ve (önlerine) konulmuş kadehler.

 

88/GÂŞİYE-15: Ve nemârıku masfûfeh(masfûfetun). (Meâlleri Kıyasla)

Ve dizilmiş yastıklar.

 

88/GÂŞİYE-16: Ve zerâbiyyu mebsûseh(mebsûsetun). (Meâlleri Kıyasla)

Ve yayılmış süslü kıymetli halılar (vardır).

 

88/GÂŞİYE-17: E fe lâ yanzurûne ilel ibili keyfe hulikat. (Meâlleri Kıyasla)

Onlar hâlâ deveye bakmıyorlar mı ki, nasıl yaratılmış?

 

88/GÂŞİYE-18: Ve iles semâi keyfe rufiat. (Meâlleri Kıyasla)

Ve semaya nasıl yükseltilmiş?

 

88/GÂŞİYE-19: Ve ilel cibâli keyfe nusıbet. (Meâlleri Kıyasla)

Ve dağlara, nasıl dik olarak yerleştirilmiş?

 

88/GÂŞİYE-20: Ve ilel ardı keyfe sutıhat. (Meâlleri Kıyasla)

Ve yeryüzüne, nasıl düzleştirilmiş (bakmıyorlar mı)?

 

88/GÂŞİYE-21: Fezekkir innemâ ente muzekkir(muzekkirun). (Meâlleri Kıyasla)

Artık zikret (hatırlat), sen sadece müzekkirsin (hatırlatıcısın).

 

88/GÂŞİYE-22: Leste aleyhim bi musaytır(musaytırın). (Meâlleri Kıyasla)

Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.

 

88/GÂŞİYE-23: İllâ men tevellâ ve kefer(kefere). (Meâlleri Kıyasla)

Ancak kim (arkasını) döner ve inkâr ederse.

 

88/GÂŞİYE-24: Fe yuazzibuhullâhul azâbel ekber(ekbere). (Meâlleri Kıyasla)

O taktirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır.

 

88/GÂŞİYE-25: İnne ileynâ iyâbehum. (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki onların dönüşü Bizedir.

 

88/GÂŞİYE-26: Summe inne aleynâ hisâbehum. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra onların hesapları muhakkak ki Bize aittir.

 

Yorum yapın