H HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE FİİLLER

26 Mayıs 2015 0 Yazar: Cokiyiabi
Present Past Past Participle Türkçesi
hang hung hung asmak
Harass Harassed Harassed taciz etmek
Hate Hated Hated nefret etmek
have had had sahip olmak, yemek, içmek
hear heard heard duymak
Help Helped Helped Yardım etmek
hide hid hidden saklamak
hit hit hit vurmak
hold held held tutmak, içine almak
Hope Hoped Hoped umut etmek
hurt hurt hurt
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •